W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Budżet obywatelski - 2022 rok

Jastrzębski Budżet Obywatelski na 9481 głosów.
Zakończyło się liczenie Waszych głosów – wiemy już, jakie zadania będą realizowane w ramach Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego w roku 2022.
Spośród 15 zadań ogólnomiejskich poddanych pod głosowanie największą liczbę głosów zdobył projekt pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP 18”. Szacunkowa kwota zadania wynosi 520.000,00 zł.

W osiedlach i sołectwach zostaną zrealizowane następujące projekty:
· Osiedle Arki Bożka – „Skok do przodu dla osiedla Arki Bożka” (78.381,00 zł)
· Osiedle Barbary – „Park trampolin ziemnych” (109.368,00 zł)
· Osiedle Bogoczowiec – „Remont chodnika przy ul. Bogoczowiec i wykonanie dwóch miejsc postojowych” (36.654,00 zł)
· Osiedle Chrobrego – „Zielona klasa” (68.399,00 zł)
· Osiedle Gwarków – „Outdoor gym” (91.860,00 zł)
· Osiedle Jastrzębie Górne i Dolne – „Budowa Rodzinnego Placu Rekreacyjnego” (120.000,00 zł), „Zakup 160 krzeseł i 30 stołów bankietowych” (25.000,00 zł) oraz „Zakup Tablic Informujących o Dojeździe do Posesji” (4.800,00 zł)
· Osiedle Morcinka – „Poćwicz na Morcinku - rozbudowa i modernizacja parku STREET WORKOUT przy ul. Krakowskiej” (60.872,00 zł)
· Osiedle Pionierów – „TOR treningowy OCR & Ninja \ Małpi Gaj” (79.900,00 zł) oraz „Wykonanie oświetlenia na ul. Gołębiej” (30.000,00 zł)
· Osiedle Przyjaźń –„Montaż i instalacja (oraz obsługa) monitoringu boiska w jarze pomiędzy ul. Moniuszki i Kopernika na os. Przyjaźń” (40.000,00 zł)
· Osiedle Staszica –  „Remont chodnika i zabudowa ławek” (53.000,00 zł) oraz „Zakup i montaż 8 szt. ławek na terenie III LO” (16.000,00 zł)
· Osiedle Tuwima – „Remont odcinka ul. Stokrotek” (29.160,00 zł)
· Osiedle Zdrój – „Budowa wielofunkcyjnego placu zabaw dla dzieci na terenie Parku Zdrojowego w Jastrzębiu-Zdroju im. dra Mikołaja Witczaka” (134.481,00 zł)
· Osiedle Zofiówka – „Zasadzenie krokusów - przygotowanie podłoża poprzez uzupełnienie ziemi urodzajnej, zakup cebul krokusów, posadzenie” (16.000,00 zł) oraz „Remont chodników” (40.000,00 zł)
· Sołectwo Borynia – ”Remont nawierzchni ul. Myśliwskiej w Jastrzębiu-Zdroju do wysokości posiadanych środków (cd)” (120.569,00 zł) 

· Sołectwo Bzie – „Sprawnościowy plac zabaw” (230.042,00 zł)

· Sołectwo Moszczenica – „Wykonanie asfaltu na drodze gminnej” (117.000,00 zł)
· Sołectwo Ruptawa-Cisówka –„ Oświetlenie ul. Hugona Kołłątaja (16f do 67)” (170.000,00 zł) oraz „Budowa korytek odwadniających” (41.640,00 zł)

· Sołectwo Skrzeczkowice –„Remont nawierzchni ul. Myśliwskiej w Jastrzębiu-Zdroju do wysokości posiadanych środków (cd)” (59.120,00 zł)

· Sołectwo Szeroka – „Budowa oświetlenia ul. Henryka Sławika - odcinek do boiska” (25.000,00 zł), „Remont rowu przydrożnego ul. Gagarina od 32 w stronę przejazdu kolejowego” (77.000,00 zł), „Budowa oświetlenia ul. Gagarina od nr 71f - 77c” (35.000,00 zł), „Zakup butów gumowych specjalistycznych dla potrzeb drużyny OSP - Szeroka ul. Gagarina 130” (5.000,00 zł) oraz „Zakup oraz zabudowa tablic informacyjnych z nazwą ulicy i numerami domów” (3.250,00 zł).

Łączna kwota wszystkich zadań wybranych do realizacji w roku 2022 wynosi 2.437.496,00 zł.
 Łącznie na zadania w ramach JBO oddanych zostało 9481 głosów, z czego 8755 to głosy ważne, a 711 to głosy nieważne. 

Na zadania ogólnomiejskie oddano łącznie 6168 głosów, z czego ważnych było 5713, a nieważnych 455. 5550 głosów oddano w sposób tradycyjny, a 618 za pośrednictwem internetu.

W głosowaniu na zadania osiedlowe/sołeckie łącznie oddano 3313 głosów, z czego 3042 to głosy ważne, a 271 to głosy nieważne. 

Głównymi powodami odrzucenia głosów były: brak podpisu osoby głosującej, brak dołączonej zgody opiekuna prawnego (w przypadku głosowania przez osoby niepełnoletnie) oraz wskazanie dwóch lub więcej zadań do realizacji (oddanie głosu) na jednej karcie.

Przypomnijmy, iż Jastrzębski Budżet Obywatelski jest demokratycznym procesem, w ramach którego jastrzębianie współdecydują o wydatkach publicznych w mieście w perspektywie kolejnego roku budżetowego. W tym roku głosowanie w ramach JBO odbywało się w dniach od 14 do 28 czerwca.

Lista projektów zadań osiedlowych / sołeckich przeznaczonych do realizacji w ramach Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego w roku 2022

 

Zadanie ogólnomiejskie przeznaczone do realizacji w ramach Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego w roku 2022


Wnioski zostały ocenione! Znamy już wyniki ocen, którym podlegały złożone przez mieszkańców do realizacji w ramach Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego projekty zadań.
W trakcie weryfikacji formalno-merytorycznej analizowano przede wszystkim zgodność zgłoszonych pomysłów z kompetencjami i zadaniami gminy, możliwość ich technicznego wykonania oraz zgodność przedstawionych projektów z obowiązującymi przepisami prawa. Specjaliści sprawdzali również to, czy wskazane we wnioskach koszty są prawidłowo oszacowane. 

Jastrzębianie złożyli łącznie 104 wnioski z propozycjami zadań do realizacji w ramach Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego, z czego 29 dotyczyło zadań ogólnomiejskich, a 75 zadań osiedlowych / sołeckich. Na realizację zadań ogólnomiejskich przeznaczono 520.000,00 zł, natomiast 2.080.000,00 zł przeznaczono na realizację projektów osiedlowych i sołeckich.

Wśród zadań ogólnomiejskich ocenionych pozytywnie są m.in. te związane budową ścieżki rowerowej, pumptracku, instalacją monitoringu, wsparciem zdrowia psychicznego mieszkańców czy wzbogaceniem przestrzeni miejskiej o fortepiany. Z kolei wśród zadań osiedlowych / sołeckich znalazły się pomysły związane m.in. z budową trampolin ziemnych, instalacją toru treningowego, aranżacją strefy wypoczynku i relaksu czy nasadzeniami krokusów.  

Co zrobić, gdy Twój wniosek został oceniony negatywnie?

W przypadku projektu ocenionego negatywnie Wnioskodawcy przysługuje prawo do złożenia pisemnego odwołania (protestu), które wraz z uzasadnieniem składa się do Prezydenta Miasta w nieprzekraczalnym terminie 7 dni, tj. do 2 czerwca br. od dnia publikacji list (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta). Następnie Prezydent Miasta w terminie 7 dni od dnia wniesienia odwołania informuje w formie pisemnej Wnioskodawcę o sposobie rozpatrzenia protestu. Rozstrzygnięcie Prezydenta Miasta wymaga uzasadnienia i jest ostateczne.

Odwołania można złożyć w następujący sposób:
1) elektroniczne na adres: budzetobywatelski@um.jastrzebie.pl;
2) elektronicznie za pośrednictwem skrzynki e-PUAP;
3) osobiście – skrzynka podawcza przed Urzędem Miasta, al. J. Piłsudskiego 60, Jastrzębie-Zdrój
4) listownie na adres: Prezydent Miasta Anna Hetman, al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój z dopiskiem „Odwołanie - Jastrzębski Budżet Obywatelski” (decyduje data wpływu do Urzędu).

Wnioskodawcy przysługuje także prawo do wycofania projektu zadania nie później, niż do 7 dni od dnia ogłoszenia listy projektów ocenionych pozytywnie i negatywnie, tj. do 2 czerwca br.

Do głosowania mieszkańców dopuszczone będą projekty zadań, które uzyskały pozytywną ocenę z uwzględnieniem rozstrzygnięć Prezydenta Miasta.

Poniżej listy zadań ogólnomiejskich i osiedlowych / sołeckich ocenionych pozytywnie i negatywnie wraz z uzasadnieniami:

Lista projektów zadań ogólnomiejskich zgłoszonych do realizacji w ramach jastrzębskiego budżetu obywatelskiego zweryfikowanych pozytywnie (plik do pobrania)

Lista projektów zadań ogólnomiejskich zgłoszonych do realizacji w ramach jastrzębskiego budżetu obywatelskiego zweryfikowanych negatywnie (plik do pobrania)

Lista projektów zadań osiedlowych / sołeckich zgłoszonych do realizacji w ramach jastrzębskiego budżetu obywatelskiego zweryfikowanych pozytywnie (plik do pobrania)


Lista projektów zadań osiedlowych / sołeckich zgłoszonych do realizacji w ramach jastrzębskiego budżetu obywatelskiego zweryfikowanych negatywnie (plik do pobrania)

…..


2 600 000 złotych, tyle do dyspozycji będą mieli mieszkańcy w ramach Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego na zadania realizowane w roku 2022.

W tym roku, po raz pierwszy, kwota została podzielona na zadania ogólnomiejskie i zadania osiedlowe/sołeckie.

Na projekt ogólnomiejski przeznaczonych zostało 520 000 złotych, natomiast na projekty w osiedlach i sołectwach 2 080 000 złotych. Kwota ta podzielona została na 21 jednostek. Dokładne wartości przypadające na poszczególną jednostkę pomocniczą znaleźć można w załączniku do Zarządzenia Prezydenta Miasta nr Or-IV.0050.34.2021 z dnia 19.01.2021 r.

Wnioski na realizację projektów, zarówno ogólnomiejskich jak i osiedlowych/sołeckich można składać od 1 do 21 marca 2021 roku. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby już teraz konsultować swój projekt z pracownikami urzędu miasta. Pozwoli to nie tylko rozwiązać sporne kwestie, które często pojawiają się przy tworzeniu wniosku do budżetu obywatelskiego, ale jednocześnie zwiększa szanse na pozytywną weryfikację i dopuszczenie go do głosowania mieszkańców. 

W razie pytań prosimy zgłaszać się do Wydziału Dialogu Społecznego. Numery telefonów: 32 47 85 347, 32 47 85 349. Pracownicy odpowiedzą na zadawane pytania lub wskażą osobę do kontaktu w określonym temacie.

 

Załączniki:

Podmiot udostępniający: Ksenia Marzańska
Odpowiedzialny za treść: Anna Hetman
Data wytworzenia: 26.05.2021
Opublikował w BIP: Ksenia Marzańska
Data opublikowania: 26.05.2021 13:56
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 184
Podmiot udostępniający: Ksenia Marzańska
Odpowiedzialny za treść: Anna Hetman
Data wytworzenia: 26.05.2021
Opublikował w BIP: Ksenia Marzańska
Data opublikowania: 26.05.2021 13:56
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 129
Podmiot udostępniający: Ksenia Marzańska
Odpowiedzialny za treść: Anna Hetman
Data wytworzenia: 26.05.2021
Opublikował w BIP: Ksenia Marzańska
Data opublikowania: 26.05.2021 13:56
Ostatnio zaktualizował: Ksenia Marzańska
Data ostatniej aktualizacji: 26.05.2021 14:21
Liczba pobrań: 241
Podmiot udostępniający: Ksenia Marzańska
Odpowiedzialny za treść: Anna Hetman
Data wytworzenia: 26.05.2021
Opublikował w BIP: Ksenia Marzańska
Data opublikowania: 26.05.2021 14:09
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 131
Podmiot udostępniający: Katarzyna Abrahamczyk
Odpowiedzialny za treść: Roman Foksowicz
Data wytworzenia: 22.07.2021
Opublikował w BIP: Katarzyna Abrahamczyk
Data opublikowania: 26.07.2021 10:49
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 245
Podmiot udostępniający: Katarzyna Abrahamczyk
Odpowiedzialny za treść: Roman Foksowicz
Data wytworzenia: 22.07.2021
Opublikował w BIP: Katarzyna Abrahamczyk
Data opublikowania: 26.07.2021 10:49
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 240
Odpowiedzialny za treść: Barbara Więckowska
Data wytworzenia: 22.01.2021
Opublikował w BIP: Katarzyna Abrahamczyk
Data opublikowania: 22.01.2021 13:37
Ostatnio zaktualizował: Katarzyna Abrahamczyk
Data ostatniej aktualizacji: 14.04.2023 10:24
Liczba wyświetleń: 1086
Drukuj Zapisz do PDF

Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.