W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Biuro ds. Zamówień Publicznych

Naczelnik:

Barbara Chodakowska - pokój 304A
tel.: 324785133.
e-mail: bchodakowska@um.jastrzebie.pl  
bzp@um.jastrzebie.pl

Zastępca naczelnika:

Marta Sobczak - pokój 519A
tel. 32 4785 163
e-mail: msobczak@um.jastrzebie.pl

Usytuowanie biura:

Biuro mieści się w budynku „A”, na V i III piętrze.
Zajmuje pokoje: 513A, 519A, 304A

Adres Urzędu:
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

al. Józefa Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój

Godziny przyjmowania interesantów:

od poniedziałku do środy - od godz. 7:30 do 15:30, 
czwartek - od godz. 7:30 do 17:00, 
piątek - od godz. 7:30 do 14:00

 

Zakres kompetencji:

 Do zadań Biura ds. Zamówień Publicznych  należy  w szczególności:

 1. uczestniczenie w komisjach przetargowych powoływanych do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia zgodnie z "Regulaminem udzielania zamówień publicznych",
 2. opracowywanie specyfikacji warunków zamówienia oraz ogłoszeń o zamówieniu na bazie danych przekazywanych przez wydział merytoryczny i ich publikacja,
 3. przygotowywanie pozostałych dokumentów niezbędnych do wszczęcia postępowania na bazie danych przekazywanych przez wydział merytoryczny,
 4. przygotowywanie i wysyłanie zaproszeń do wzięcia udziału w postępowaniu,
 5. weryfikacja projektów umów przygotowywanych przez wydział merytoryczny,
 6. prowadzenie wszelkiej korespondencji odbywającej się w ramach prowadzonego postępowania w szczególności dotyczących wzywania do uzupełnienia dokumentów, poprawy oferty, wyjaśnienia treści złożonych ofert, wyjaśnienia elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny itd.
 7. przygotowywanie i wysyłanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych informacji z otwarcia ofert w terminie wynikającym z ustawy,
 8. przygotowywanie dyspozycji zwrotu wadium wniesionego w ramach prowadzonego postępowania w terminach wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych,
 9. przygotowywanie ogłoszeń o udzielaniu zamówienia i ich publikacja,
 10. przygotowywanie protokołów z postępowań,
 11. pilnowanie wszelkich terminów wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych,
 12. weryfikacja i parafowanie zawieranych przez Prezydenta Miasta lub z jego upoważnienia, umów pod względem zgodności z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie:
  a) zabezpieczenia należytego wykonania umowy jeżeli było wymagane,
  b) zakazu zmian postanowień umowy z zastrzeżeniem art. 455 ustawy Prawo zamówień  publicznych,
  c) możliwości odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, o których mowa w art. 456 stawy Prawo zamówień publicznych,
  d) terminu na jaki zostaje zawarta,
  e) zapisów dotyczących podwykonawstwa zgodnie z wymogami ustawy Prawo Zamówień publicznych,
  f) zapisów dotyczących klauzul waloryzacyjnych,
  g) zgodności realizacji wydatków z "Planem zamówień publicznych".
 13. przygotowywanie i publikowanie w formie ogłoszenia informacji o zmianie umowy,
 14. przygotowywanie i publikowanie ogłoszeń o wykonaniu umowy na podstawie danych przekazywanych przez wydziały merytoryczne,
 15. analiza raportów z realizacji zamówienia i przekazywanie ich do właściwej dokumentacji,
 16. zawiadamianie wykonawców o wniesionych odwołaniach w ramach prowadzonego postępowania,
 17. występowanie w imieniu Prezydenta w postępowaniach odwoławczych przed właściwymi organami orzekającymi, wraz z przedstawicielami wydziałów merytorycznych,
 18. prowadzenie "Rejestru zamówień publicznych realizowanych w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych",
 19. prowadzenie "Rejestru zarządzeń w sprawie powoływania komisji przetargowych",
 20. prowadzenie "Rejestru umów zawartych w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych",
 21. Opracowywanie i aktualizowanie "Planu zamówień publicznych" Urzędu Miasta,
 22. Prowadzenie zbiorczej sprawozdawczości dotyczącej udzielonych zamówień publicznych,
 23. prowadzenie spraw związanych z Systemem Zarządzania Jakością Biura,
 24. udzielanie jednostkom organizacyjnym Miasta niezbędnych informacji i wyjaśnień z zakresu obowiązujących przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,
 25. organizowanie i przeprowadzanie szkoleń w zakresie zasad, form i trybów udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta,
 26. opracowywanie i aktualizowanie ujednolicanych zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych w formie regulaminu  udzielania zamówień publicznych,
 27. prowadzenie spraw związanych z Systemem Zarządzania Jakością Biura,
 28. kompletowanie, udostępnianie aktów prawnych związanych z udzielaniem zamówień publicznych.
Odpowiedzialny za treść: Anna Hetman
Data wytworzenia: 12.02.2019
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 20.10.2014 13:54
Ostatnio zaktualizował: Ksenia Marzańska
Data ostatniej aktualizacji: 29.09.2021 14:37
Liczba wyświetleń: 4698
Drukuj Zapisz do PDF

Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.