Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Wydział Gospodarki Komunalnej

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Naczelnik:

mgr inż. Honorata Uchto - pokój - 563B,
telefon - 32 4785 145,
e-mail: gk@um.jastrzebie.pl

Referat gospodarki odpadami - Kierownik

mgr inż. Klaudia Makaruk - pokój - 560B,
telefon - 32 4785 398,
e-mail: kmakaruk@um.jastrzebie.pl

Referat utrzymania miasta - Kierownik

mgr inż. Jolanta Szweda - pokój - 561B,
telefon - 32 4785 388,
e-mail: jszweda@um.jastrzebie.pl

Usytuowanie wydziału:

Wydział Gospodarki Komunalnej znajduje się w budynku „B”:
na V piętrze zajmuje pokoje: 560B,561B,563B
na IV piętrze zajmuje pokoje: 454B,455B

Adres Urzędu:

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój
a. Józefa Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój

Godziny przyjmowania interesantów:

od poniedziałku do środy - od godz. 7.30 do 15.30,
czwartek - od godz. 7.30 do 17.00,
piątek - od godz. 7.30 do 14.00.

Zakres kompetencji:

Do zadań Wydziału Gospodarki Komunalnej należy w szczególności:

1) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem letnim i zimowym miasta;


2) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem i pielęgnacją zieleni na terenach miejskich, w tym na zieleńcach, parkach, pasach zieleni przyulicznej;


3) prowadzenie spraw związanych z urządzaniem terenów zieleni miejskiej poprzez nasadzenia drzew i krzewów oraz wyposażanie ich w elementy małej architektury;


4) nadzór nad grobami wojennymi i Miejscami Pamięci Narodowej w zakresie inwestycji, remontów
i utrzymania;


5) prowadzenie spraw związanych z wywozem odcieków z wyeksploatowanego składowiska odpadów komunalnych;


6) opiniowanie i uzgadnianie dokumentacji w zakresie remontów, modernizacji, budowy terenów zieleni miejskiej;


7) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem gminnych placów zabaw;


8) prowadzenie spraw związanych z bieżącym utrzymaniem stawów przy ul. Żeromskiego;


9) prowadzenie spraw związanych z dekoracją miasta z okazji Świąt Państwowych, Narodowych, Miejskich i innych uroczystości;


10) przygotowywanie decyzji administracyjnych w zakresie udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności polegającej na opróżnianiu zbiorników bezodpływowych i transporcie nieczystości ciekłych z terenu miasta Jastrzębie-Zdrój, ochronie przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzeniu schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części;


11) prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;


12) prowadzenie spraw związanych z prawidłową gospodarką odpadami komunalnymi na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój, w oparciu o ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;


13) prowadzenie nadzoru nad podmiotami świadczącymi usługi w zakresie odbierania, przyjmowania odpadów komunalnych na terenie miasta;


14) prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi;


15) prowadzenie czynności sprawdzających poprawność deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości,


16) prowadzenie ewidencji naliczeń opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie zweryfikowanych deklaracji  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;


17) prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowanie decyzji administracyjnych w oparciu o ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawę – Ordynacja podatkowa w przypadku braku deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stwierdzenia uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, nie uiszczania przez właściciela nieruchomości opłaty w kwocie podanej w zawiadomieniu o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub nadpłaty w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi;   


18) prowadzenie sprawozdawczości z realizacji zadań nałożonych na gminę z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi;


19) weryfikacja danych zawartych w sprawozdaniach przekazywanych przez przedsiębiorców na podstawie zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;


20) przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta w zakresie powierzonych obowiązków;


21)  prowadzenie spraw związanych z Zarządzaniem Jakością Wydziału, w tym w szczególności spraw dotyczących:
a) sytemu zarządzania jakością,
b) kontroli zarządczej,
c) wykonywania przepisów w zakresie ochrony danych osobowych,


22) organizowanie konkursów na realizację zadań miasta przez organizacje pozarządowe w zakresie działania Wydziału;


23) organizowanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w zakresie działania Wydziału;


24) przeprowadzanie konsultacji społecznych w zakresie działania Wydziału.

 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij