W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Powrót

Wydział Księgowości Budżetowej

Naczelnik:

Marzena Kryst - pokój 164B
Telefon: 32 4785 185,
e-mail: mkryst@um.jastrzebie.pl

Referat Księgowości Budżetowej - Kierownik:

Katarzyna Rolnicka - pokój 161B,
telefon – 32 4785 222.

Referat ds. Księgowości Środków Pomocowych -Kierownik

Lucyna Moczała - pokój 260B
Telefon - 32 4785 380
E-mail: lmoczala@um.jastrzebie.pl

Usytuowanie wydziału:

Wydział Księgowości Budżetowej znajduje się w budynku „B”, na I i II piętrze.
Zajmuje pokoje o numerach: 160B - 164B i 259B - 260B.

Adres Urzędu:

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój
al. Józefa Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój

Godziny przyjmowania interesantów:

od poniedziałku do środy - od godz. 7.30 do 15.30, 
czwartek - od godz. 7.30 do 17.00, 
piątek - od godz. 7.30 do 14.00.

Zakres kompetencji:

Do zadań Wydziału Księgowości Budżetowej należą sprawy dotyczące księgowości syntetycznej i analitycznej jednostki Urząd Miasta, w szczególności:

 1. prowadzenie całości spraw z zakresu obsługi finansowo - księgowej: jednostki  budżetowe – Urząd Miasta dotyczących wydatków, w tym m.in. z zakresu funduszy  (PFRON,  ZFŚS, PRACY – dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników), PKZP, 
  w  szczególności:
  a) kontrola formalno - rachunkowa dowodów księgowych,
  b) dekretacja dowodów księgowych,
  c) prowadzenie ksiąg rachunkowych, w tym między innymi ksiąg głównych,
  d) pomocniczych, dzienników częściowych, zestawień obrotów i sald księgi głównej
  e) oraz sald ksiąg pomocniczych, wykazów składników aktywów i pasywów,
  f) dokonywania odpisów umorzeniowych i amortyzacji środków trwałych i wartości
  g) niematerialnych i prawnych,
  h) sporządzania sprawozdań budżetowych, bilansu, rachunku zysków i strat,
  i) zestawienia zmian funduszu,
  j) przygotowywanie okresowych informacji wynikających z prowadzonej ewidencji
  k) księgowej,
  l) dokonywanie uzgodnień finansowych z wydziałami Urzędu,
  m) realizacja płatności wydatków,
  n) archiwizacja dokumentacji  finansowo – księgowej,
 2. prowadzenie całości spraw z zakresu obsługi budżetowo – księgowej zadań związanych z realizacją  projektów z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych,
 3. prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania i ich rozliczanie w zakresie należącym do kompetencji wydziału,
 4. prowadzenie spraw płacowych oraz rozliczeń w zakresie ubezpieczeń i podatku dochodowego, pracowników Urzędu a także między innymi osób zatrudnionych na umowy zlecenia i o dzieło, stypendystów, diet radnych, na podstawie otrzymanych dyspozycji, list płac,
 5. prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem obowiązków wynikających z ustawy o pracowniczych planach kapitałowych w zakresie bieżącej realizacji zadań wydziału,
 6. dokonywanie uzgodnień w zakresie sald kont rozrachunkowych, ze szczególnym uwzględnieniem udzielonych  dotacji,
 7. wystawianie zaświadczeń o danych wynikających z zakresu działania wydziału, w tym o wynagrodzeniach,
 8. uczestnictwo w pracach zespołów powoływanych do realizacji zadań mogących uzyskać współfinansowanie z środków pomocowych,
 9. organizowanie i przeprowadzenie inwentaryzacji stanu aktywów i pasywów,
 10. weryfikacja zgodności z ewidencją księgową dokumentacji związanej z wniesieniem majątku w formie aportu, przygotowanej przez właściwe merytoryczne wydziały,
 11. prowadzenie spraw związanych z Zarządzaniem Jakością Wydziału, w tym w szczególności spraw dotyczących:
  a) sytemu zarządzania jakością,
  b) kontroli zarządczej,
  c) wykonywania przepisów w zakresie ochrony danych osobowych.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego