Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Biuro ds. Zamówień Publicznych

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Naczelnik:

mgr Barbara Chodakowska - pokój 513A
tel.: 324785133.
e-mail: bchodakowska@um.jastrzebie.pl  
bzp@um.jastrzebie.pl

Zastępca naczelnika:

mgr Marta Sobczak - pokój 519A
tel. 32 4785 169
e-mail: msobczak@um.jastrzebie.pl

Usytuowanie biura:

Biuro mieści się w budynku „A”, na V piętrze.
Zajmuje pokoje: 513,A 519A, 520A.

Adres Urzędu:
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój
al. Józefa Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój

Godziny przyjmowania interesantów:

od poniedziałku do środy - od godz. 7.30 do 15.30, 
 czwartek - od godz. 7.30 do 17.00, 
 piątek - od godz. 7.30 do 14.00.


Zakres kompetencji:

 Do zadań Biura ds. Zamówień Publicznych  należy  w szczególności:

1) opracowanie ujednoliconych zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych w formie regulaminu udzielania zamówień publicznych,

2) przygotowywanie i publikowanie ogłoszeń  o planowanych zamówieniach wymaganych  ustawą Prawo  zamówień  publicznych, 

3) koordynowanie (zgodnie z regulaminem), pod kątem zgodności z ustawą Prawo zamówień publicznych, czynności mających na celu sporządzanie dokumentów, tj. :
a) ogłoszenia, zaproszenia właściwe dla danego trybu postępowania,
b) specyfikacja istotnych warunków zamówienia w zakresie:
- warunków wymaganych od wykonawców, wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków,
- kryteriów i ich znaczenia;
- określania wysokości wadium oraz sposobów wniesienia,
- określania wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy  oraz sposobów wniesienia,
- dokumentacja czynności  i zdarzeń  związanych z przeprowadzeniem postępowania sporządzona w oparciu o druki ZP,
- ogłoszenia o wynikach postępowań,
- projekty odpowiedzi na wniesione odwołania,

4) uczestniczenie w komisjach przetargowych powoływanych do przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień  publicznych oraz koordynowanie prac komisji pod  względem  wymogów stosowanych przepisów prawa, regulaminu,

5) występowanie w imieniu Prezydenta w postępowaniach odwoławczych przed właściwymi organami orzekającymi, wraz z przedstawicielami Wydziałów odpowiedzialnych za przeprowadzenie postępowania,

6) parafowanie zawieranych przez Prezydenta lub z jego upoważnienia, umów pod względem zgodności z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie:
a) zabezpieczenia należytego wykonania umowy jeżeli było wymagane,
b) zakazu zmian  postanowień umowy z zastrzeżeniem art.144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
c) możliwości odstąpienia od  umowy z powodu  okoliczności, o których mowa w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych,
d) terminu na jaki zostaje zawarta
e) realizowania wydatków zgodnie z planem zamówień publicznych,

7) prowadzenie „Rejestru umów zamówień publicznych w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych”,

8) prowadzenie „Rejestru zamówień publicznych” oraz zbiorczej sprawozdawczości dotyczącej udzielonych zamówień publicznych,

9) prowadzenie „Rejestru zarządzeń w sprawie powoływania komisji przetargowych”,

10) opracowanie, aktualizacja „Planu zamówień publicznych” Urzędu oraz jego publikowanie zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych,

11) kompletowanie, udostępnianie aktów prawnych związanych  z udzielaniem zamówień publicznych, 

12) udzielanie,  jednostkom organizacyjnym Miasta, niezbędnych informacji  i wyjaśnień z zakresu obowiązujących przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,

13) organizowanie, inspirowanie  i przeprowadzanie  w miarę potrzeb  szkoleń w zakresie  zasad, form i trybu udzielanych zamówień publicznych w Urzędzie, 

14) prowadzenie kontroli w wydziałach i biurach Urzędu w zakresie zamówień publicznych,

15) prowadzenie spraw związanych z Zarządzaniem Jakością Biura, w tym w szczególności spraw dotyczących:
a) sytemu zarządzania jakością,
b) kontroli zarządczej,
c) wykonywania przepisów w zakresie ochrony danych osobowych.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij