W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Powrót

Wydział Geodezji i Kartografii

Naczelnik:

Jacek Kmita - pokój 361B
Telefon: 32 4785 319
e-mail: jkmita@um.jastrzebie.pl
gn@um.jastrzebie.pl

Referat Informatyzacji Danych Przestrzennych – Kierownik

Marta Nurzyńska - pokój 366B
Telefon: 32 4785 184
e-mail: mnurzynska@um.jastrzebie.pl

Referat Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - Kierownik

Radomir Motyl - pokój 359B
Telefon: 32 4785 175
e-mail: rmotyl@um.jastrzebie.pl

Usytuowanie wydziału:

Wydział Geodezji i Kartografii znajduje się w budynku „B”, na III piętrze.
Zajmuje pokoje o numerach: 358B – 368B.

Adres Urzędu:

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój
al. Józefa Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój

Godziny przyjmowania interesantów:

od poniedziałku do środy - od godz. 7.30 do 15.30, 
 czwartek - od godz. 7.30 do 17.00, 
 piątek - od godz. 7.30 do 14.00.


Zakres kompetencji
:

Do zadań Wydziału Geodezji i Kartografii należy w szczególności:

 1. prowadzenie ewidencji gruntów i budynków, w tym:
  a) utrzymanie w aktualności operatu ewidencyjnego poprzez bieżące wprowadzanie zmian i jego stopniową modernizację,
  b) gromadzenie i dostarczanie danych ewidencyjnych na potrzeby zagospodarowania przestrzennego, wymiaru podatków lokalnych, oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych, statystyki publicznej i gospodarki nieruchomościami,
  c) gromadzenie i aktualizacja danych o gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
  d) weryfikacja, archiwizacja i ochrona danych ewidencyjnych,
  e) udostępnianie danych ewidencyjnych zainteresowanym podmiotom, w tym sporządzanie urzędowych wypisów i wyrysów i innych raportów z operatu ewidencji gruntów i budynków,
  f) zawiadamianie właściwych podmiotów ewidencyjnych i instytucji publicznych o zmianach dokonanych w ewidencji gruntów i budynków,
  g) współpraca z wydziałem Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w zakresie integracji danych ewidencyjnych z działem I KW,
  h) wymiana danych między ewidencją gruntów i budynków a ewidencjami i rejestrami publicznymi prowadzonymi przez inne organy i jednostki organizacyjne wykonujące zadania publiczne
 2. prowadzenie rejestru cen nieruchomości,
 3. prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach indywidualnych, w tym:
  a) w sprawie podziału nieruchomości,
  b) sprawie rozgraniczenia nieruchomości,
  c) w sprawie scalenia i podziału nieruchomości,
  d) w sprawie ustalenia lub aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
  e) w sprawie aktualizacji ewidencji gruntów i budynków,
  f) w sprawach spornych dotyczących wysokości opłaty za udostępnienie materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
  g) w sprawach dotyczących odmowy przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub innych materiałów sporządzonych przez wykonawcę prac geodezyjnych,
 4. prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów, w tym ustalanie numeracji porządkowej budynków,
 5. prowadzenie spraw z zakresu nazewnictwa ulic, w tym obsługa biurowa Zespołu do spraw Nazewnictwa Ulic i Numeracji Porządkowej Budynków,
 6. prowadzenie Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, w tym:
  a) gromadzenie i ewidencjonowanie w systemie teleinformatycznym materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
  b) udostępnianie zasobu zainteresowanym jednostkom, w tym ustalanie wysokości opłat z tego tytułu,
  c) obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych i prac kartograficznych,
  d) weryfikacja zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego pod kątem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii,
  e) zakładanie osnów szczegółowych,
  f) ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,|g) tworzenie i prowadzenie baz danych GESUT (geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu) i BDOT500 (bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000)
  h) archiwizacja i okresowa ocena wartości użytkowej zasobu,
 7.  koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu – organizacja i przewodniczenie naradom koordynacyjnym, aktualizacja bazy danych GESUT w oparciu o treść uzgodnionych projektów sieci,
 8. prowadzenie Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej,
 9. prowadzenie spraw związanych z Zarządzaniem Jakością Wydziału, w tym w szczególności spraw dotyczących:
  a) sytemu zarządzania jakością,
  b) kontroli zarządczej,
  c) wykonywania przepisów w zakresie ochrony danych osobowych,
 10. organizowanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w zakresie działania Wydziału na zasadach określonych zarządzeniem Prezydenta,
 11. przeprowadzanie konsultacji społecznych w zakresie działania Wydziału Geodezji i Kartografii.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego