W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Obwieszczenia i ogłoszenia innych organów

RSS XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o przedłużeniu postępowania odwoławczego

Na podstawie art. 36 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, ze zm.), dalej Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępniani1, i12fa1mac;1 o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ś1vdowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353, ze zm.),dalej ustawą ooś, zawiadamiam, że postępowanie odwoławcze od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 29 czerwca 2018 r., znak: WOOŚ.4235.10.2016.KC.33, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Udostępnianie i przemysłowe zagospodarowanie zasobów w obąbie złoża Bzie-Dębina 1-Zachód dla KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie" ruch „Zofiówka"; nie mogło być zakończone w wyznaczonym terminie. Przyczyną zwłoki jest konieczność przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego.

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o nowym terminie załatwienia

postępowania odwoławczego od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 29 czerwca 2018 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Udostępnianie i przemysłowe zagospodarowanie zasobów w obrębie złoża Bzie-Dębina 1-Zachód dla KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie" Ruch "Zofiówka"

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego

o uchybieniu terminu do wniesienia odwołania od decyzji Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania ulic Armii Krajowej, Ranoszka i Wiejskiej w Jastrzębiu-Zdroju

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o wydaniu decyzji zn. WOOŚ.4207.73.2017.AS3.12 z 1 października 2020 r., umarzającej w całości postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa ul. Podhalańskiej w Jastrzębiu-Zdroju”

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 256 ze zm.) – dalej zwanej Kpa zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji zn. WOOŚ.4207.73.2017.AS3.12 z 1 października 2020 r., umarzającej w całości postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa ul. Podhalańskiej w Jastrzębiu-Zdroju”, wszczęte na wniosek z 26 kwietnia 2017 r., działającego na mocy pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój.