W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

VIII Sesja zwyczajna (maj)

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Projekt uchwały w sprawie nadania odznaki „Zasłużony dla Miasta Jastrzębie-Zdrój”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2017r., poz. 1875 ze zm.) w zw. z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1978r. o odznakach I mundurach (tj. Dz.U. z 2016r., poz. 38) oraz Uchwały Nr VII.90.2014 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 28 czerwca 2014r. w sprawie nadawania wyróżnień w Mieście Jastrzębie-Zdrój (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 9 lipca 2014r., poz. 3888)

Projekt uchwały w sprawie nadania odznaki „Zasłużony dla Miasta Jastrzębie-Zdrój”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2017r., poz. 1875 ze zm.) w zw. z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1978r. o odznakach i mundurach (tj. Dz.U. z 2016r., poz. 38) oraz Uchwały Nr VII.90.2014 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 28 czerwca 2014r. w sprawie nadawania wyróżnień w Mieście Jastrzębie-Zdrój (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 9 lipca 2014r., poz. 3888)

Projekt uchwały zmieniającej załącznik do Uchwały Nr IV.27.2018 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1840)

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach położonych przy al. Józefa Piłsudskiego, al. Jana Pawła II i ul. Szybowej, stanowiących własność Gminy Jastrzębie-Zdrój

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) w związku z art. 3051 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 459 z późn. zm.)

Projekt uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę Jastrzębie-Zdrój w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15, art.40 ust.1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 roku, poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 6r ust.4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)

Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów w ramach Programu Stypendialnego Miasta Jastrzębie-Zdrój dla uczniów szczególnie uzdolnionych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017r. poz.1875 ze zm.) oraz art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 2198 ze zm.), art. 72 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017r. poz. 2203) w związku z art. 116 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 60 ze zm.)

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój położonej przy skrzyżowaniu Alei Józefa Piłsudskiego i ulicy Arki Bożka

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( j. t. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.)