W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

II Sesja zwyczajna (styczeń)

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt 4, 9 lit. d, pkt. 10, art. 51 ust 1, art. 58, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2016 roku poz. 446 ze zmianami), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2016 roku poz. 814 ze zmianami), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 221-222, art. 235-239, 242, 258 ust.1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2016 roku poz. 1870 ze zmianami), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zmianami), w oparciu o opinie Komisji,

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi osoby fizycznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z póżn. zm) w związku z art. 229 ust. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm)

Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XII.127.2016 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wygaszenia zarządu Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego w Jastrzębiu-Zdroju nad mieniem komunalnym stanowiącym targowisko zlokalizowane na terenie Osiedla 1000-lecia w Jastrzębiu-Zdroju

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późniejszymi zmianami), w oparciu o opinie Komisji,

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień z innymi miastami w sprawie zasad nauczania religii innych kościołów i związków wyznaniowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12, art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446; zm. poz. 1579) , art. 4 ust.1 pkt 1 oraz art.92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz.814; zm. poz.1579), art46 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z2016r., poz.198, z późn.zm), § 2 ust.3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992r. w sprawie warunków i sposobu organizowania religii w publicznych przedszkolach i szkołach ( Dz. U. z 1992r.,Nr 36 poz. 155 z późn.zm.)

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy skrzyżowaniu Alei Józefa Piłsudskiego i ul. A.Bożka w Jastrzębiu-Zdroju oznaczonego symbolem C96

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm.) oraz art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.)

Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 3 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Piastów 15 w Szkołę Podstawową nr 3 Mistrzostwa Sportowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z poźn.zm.), art. 12 pkt 8, lit. i, w związku z art. 92 ust.1 pkt 1 i ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz.814 z późn. zm.), art. 5 ust. 5a, art. 59 ust.1, 2 i 6 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1943 z póżn.zm. ) oraz § 2 ust.3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 października 2012r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych, szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego ( Dz. U. z 20l2r., poz 1129)