Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070

e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Kalendarium miasta

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

30 czerwca 1963r.

Premier Józef Cyrankiewicz podpisuje rozporządzenie i od tego dnia Jastrzębie-Zdrój staje się miastem

18 lipca 1963r.

I uroczysta sesja Miejskiej Rady Narodowej w Domu Zdrojowym

4 grudnia 1965r.

Oddano do użytku nowoczesną KWK „Moszczenica”

1966r.

Kopalnia „Jastrzębie” po raz pierwszy rozpoczęła eksport węgla na rynki zagraniczne

1 stycznia 1967r.

Jastrzębie-Zdrój znalazło się w urzędowym wykazie miejscowości uzdrowiskowych

1967r.

Budowlane osiedle przy ul. Połomskiej otrzymało nazwę „Przyjaźń”

1967r.

W Bziu rozpoczęto budowę pierwszej w Polsce fabryki, produkującej elementy prefabrykowane do budowy bloków.  Licencja była wykupiona z NRD na tzw. wielką płytę. Pierwsze bloki tego typu powstały przy ul. Wielkopolskiej.

1 stycznia 1969r.

Jastrzębie-Zdrój poszerzyło swoje granicę administracyjne o Gromadę Moszczenica i Gromadę Jastrzębie-Górne.

4 grudnia 1969r.

Przekazana do eksploatacji KWK „Zofiówka”

lipiec 1971r.

Otwarto nowoczesną halę widowiskowo-sportową

4 grudnia 1971r.

Uruchomiono KWK „Borynia”

1 stycznia 1973r.

Weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie włączenia cały pozostały obszar ówczesnego sołectwa Jastrzębie Górne.

lipiec 1974r.

Oddano do użytku Miejską Bibliotekę Publiczną

20 września 1974r.

Ukazał się pierwszy numer czasopisma „Nasze problemy”. Było to pierwsze pismo w historii miasta informujące mieszkańców o życiu w Jastrzębiu-Zdroju.

listopad 1974r.

Ministerstwo Górnictwa i Energetyki zmieniło nazwy dwóch kopalń: „Zofiówka” na „Manifest Lipcowy” oraz będącą jeszcze w budowie „Pniówka” na „XXX-lecia PRL”.

4 grudnia 1974r.

Oddano do użytku kopalnię „XXX-lecie PRL”

27 maja 1975r.

Na mocy reformy administracyjnej w Polsce powstało 49 województw, a do Jastrzębia-Zdroju włączono Ruptawę z Moszczenicą i Bziem, gminę Szeroką z Borynią i Skrzeczkowicami.

4 września 1975r.

Zorganizowano w Urzędzie Stanu Cywilnego uroczystość związaną z  narodzinami stutysięcznego pierwszego obywatela miasta.

grudzień 1975r.

Oddano do użytku sztuczne lodowisko „Jastor”

październik 1976r.

Otwarto nowoczesny szpital górniczy.

20 lipca 1976r.

Ustalono pierwszy oficjalny herb miasta

1978r.

Rozpoczęto budowę dzielnic y VI.

28 sierpnia 1980r.

Strajk rozpoczęła załoga KWK „Manifest Lipcowy”

3 września 1980r.

Podpisano Porozumienie Jastrzębskie pomiędzy Komisją Rządową - wicepremier Aleksander Kopeć, a Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym z przewodniczącym Jarosławem Sienkiewiczem na czele.

listopad 1980r.

Oddano do użytku Dom Handlowy „Gwarek”

sierpień 1981r.

Odsłonięto pomnik Porozumienia Jastrzębskiego przy KWK „Manifest Lipcowy”

15 grudnia 1981r.

Po wprowadzeniu stanu wojennego w wielu jastrzębskich kopalniach podjęto decyzje o strajkach okupacyjnych. Kopalnia „Manifest Lipcowy” została otoczona przez czołgi i transportery opancerzone. W wyniku starć zostało rannych kilku strajkujących.

lipiec 1984r.

Oddano do użytku budynek Zawodowej Straży Pożarnej przy ul. Jagiełły

1986r.

Zmieniono nazwę ul. Średnicowej na Aleję Pokoju.

13 lipca 1988r.

Wojewoda katowicki powołuje do życia Zasadniczą Szkołę Handlową (obecnie Zespół Szkół Handlowych

15 sierpnia 1988r.

Pracownicy KWK „Manifest Lipcowy” rozpoczęli strajk. Do nich przyłączyły się załogi pozostałych kopalń i innych zakładów pracy.

1 stycznia 1989r.

Otwarto hotel „Diament” przy ul. Leśnej

1989r.

Oddano do użytku stadion miejski przy ul. Harcerskiej

wrzesień 1990r.

rozpoczęto stopniowe przenoszenie wydziałów Urzędu Miejskiego z bloku mieszkalnego przy ul. Zielonej 7 do byłego internatu szkoły górniczej oraz stołówki przy ul. Harcerskiej.

październik 1990r.

Zmieniono nazwę głównej ulicy w mieście z Alei Pokoju na al. Józefa Piłsudskiego

październik 1990r.

Przywrócono historyczne nazwy dwóm kopalniom: KWK „Zofiówka” (z „Manifest Lipcowy”) i „Pniówek” (z „XXX-lecia PRL”)

25 października 1990r.

Ukazał się pierwszy numer czasopisma „Jastrząb”. Pierwszym redaktorem naczelnym została Gertruda Sitek.

1 stycznia 1991r.

Utworzono Miejski Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji (później z nazwy zniknęło słowo „Turystyki”).

kwiecień 1991r.

Powołano Straż Miejską. Pierwszym komendantem został Edward Moczała.

czerwiec 1991r.

Zmieniono nazwę Parku im. Przyjaźni Polsko-Radzieckiej na Park Zdrojowy im. Mikołaja Witczaka

1991r.

9 śląskich gmin założyło Międzygminny Związek Komunikacyjny. Jastrzębie-Zdrój stało się jego siedzibą, a później przystąpiło do związku.

listopad 1992r.

Oddano do użytku Szpital Dziecięcy na os. Przyjaźń.

1 stycznia 1993r.

Od Jastrzębia-Zdroju odłączono sołectwo Pniówek

1 kwietnia 1993r.

Utworzona została Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

lipiec 1993r.

Powołano do życia Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji

1 stycznia 1995r.

Kopalnie „Jastrzębie” i „Moszczenica” zostały połączone w jeden zakład o nazwie „Jas-Mos”.

1997r.

Oddano do użytku Dworzec Autobusowy przy ul. Północnej

marzec 1997r.

Utworzono Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Daszek”

lipiec 1997r.

Ulewne deszcze spowodowały zalanie ok. 9% powierzchni Jastrzębia-Zdroju.

31 marca 1998r.

Na mocy uchwały Rady Miejskiej nadano miastu insygnia – flagę i sztandar.

1 stycznia 1999r.

Po wprowadzeniu reformy samorządowej, Jastrzębie-Zdrój znalazło się w gronie miast na prawach powiatu, czyli gmin o statusie miasta, wykonująca zadania powiatu.

31 grudnia 1999r.

Z kopalni „Moszczenica” (noszącej wówczas nazwę KWK „Jas-Mos”) wyjechał ostatni wózek węgla.

1 lipca 2000r.

Rozpoczął działalność Jastrzębski Zakład Komunalny

luty 2001r.

Ze stacji Jastrzębie-Zdrój odjechał ostatni pociąg osobowy.

wrzesień 2001r.

Patronem miasta Jastrzębie-Zdrój zostaje św. Jan Nepomucen

październik 2002r.

Na terenie byłego dworca autobusowego KWK „Moszczenica” powstał Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego

2002r.

W ramach Miejskiego Ośrodka Kultury rozpoczęła działalność Galeria Historii Miasta.

2004r.

Rada Języka Polskiego zadecydowała o konieczności stosowania łącznika w nazwie miasta

2005r.

Zaczął działać monitoring miejski

grudzień 2005r.

Zostało otwarte pierwsze w mieście turystyczne przejście graniczne z Republiką Czeską w rejonie ul. Żwirki i Wigury

24 października 2006r.

Oddany do użytku został zabytkowy budynek Masnówki, w którym mieści się biblioteka

2007r.

Oddany do użytku został wyremontowany basen letni przy ul. Witczaka

sierpień 2009r.

Uruchomiono pierwsze w mieście Centrum Handlowe Galeria „Zdrój”

marzec 2010r.

Uroczyście otwarto Galerię Handlową „Jastrzębie”

kwiecień 2010r.

Zmieniono nazwę os. Pszczyńska na os. Jastrzębie Górne i Dolne

6 lipca 2011r.

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych.

październik 2012r.

Rozpoczęła działalność noclegownia przy ul. Wodzisławskiej

8 lipca
2013 r.

Oddano do użytku pierwszy odcinek Drogi Głównej Południowej wraz z rondem na ul. Rybnickiej, któremu nadano imię Włodzimierza Ostaszewskiego.

Wrzesień
2014 r.

oddano do użytku kompleks terenowych obiektów sportowych przy Zespole Szkół nr 1

Październik 2014 r.

 zakończyła się rewitalizacja parku przy ul Żeromskiego, za kompleksem „Dąbrówka”

Listopad
2014 r.

otwarcie II odcinka Drogi Głównej Południowej

Styczeń
2016 r.

oddano do użytku Inhalatorium solankowe w Parku Zdrojowym

Marzec
2016 r.

przy ulicy Szarych Szeregów powstało mieszkanie chronione treningowe dla osób niepełnosprawnych

Maj
2016 r.

na os. Bogoczowiec powstało boisko sportowe


Czerwiec
2016 r.

system monitoringu wizyjnego został zmodernizowany i rozbudowany w oparciu o szerokopasmową sieć internetową

Wrzesień 2016r. ulica Witczaka została przebudowana
Kwiecień
2017 r.
między ulicami Lompy i Grażyńskiego, w pobliżu Dworu Witczaków na Mendowcu, powstał Skwer Ojców
Maj 2017 r. przy ul. Moniuszki na os. Przyjaźń tuż obok siłowni pod chmurką powstał plac do street workoutu

Czerwiec 2017r.
ulica Partyzantów została rozbudowana
Czerwiec 2017 r. odbyło się oficjalne oddanie do użytku boiska sportowego przy ul. Moniuszki z udziałem reprezentacyjnego obrońcy Kamila Glika
Październik 2017 r. na ul. 1 Maja na odcinku od skrzyżowania z ul. Karola Miarki do skrzyżowania z ul. Tadeusza Kościuszki powstał kontrapas
Październik 2017 r. dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych na os. 1000-lecia zostało przygotowane mieszkanie chronione
Listopad 2017r. został zainaugurowany program Jastrzębska Karta Przedsiębiorcy
Grudzień 2017r. ulica Zdrojowa została wyremontowana
Marzec 2018 r. zakończyła się kompleksowa modernizacja budynku przy ul. Szkolnej 5, gdzie swoją siedzibę znalazła Szkoła Podstawowa nr 23
Lipiec 2018r. w ramach zadania pod nazwą "Żelazny szlak rowerowy" zrealizowany został odcinek trasy rowerowej o długości 995 m
Sierpień 2018r. OWN znów zatętnił życiem. Tężnia, wodny plac zabaw, park widokowy z mini sceną i pięknie urządzone tereny zielone zostały oddane do użytku
Wrzesień 2018r. uczniowie Szkoły Podstawowej nr 14 powitali nowy rok szkolny w odnowionych murach budynku przy ul. Edukacyjnej
Wrzesień 2018r. pomiędzy ulicami Turystyczną i Zieloną powstał ogrodzony, profesjonalny park rekreacyjno-treningowy dla psów
Październik 2018r. na Stadionie Miejskim nawierzchnia asfaltowa wokół boiska została zmodernizowana pod kątem jazdy na rolkach
Listopad 2018r. na terenie Ośrodka Wypoczynku Niedzielnego, przy dawnym sklepie Supersam przy al. J. Piłsudskiego oraz na terenie dworca autobusowego przy ulicy Podhalańskiej zamontowano solarne stacje ładowania urządzeń mobilnych

Część informacji zaczerpnięto z książki "Jastrzębie-Zdrój. Zarys historii młodego miasta", autorstwa K. Kuci i U. Marcinowskiej.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij