W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

VII Sesja zwyczajna (czerwiec)

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Projekt uchwały w sprawie umorzenia postępowania skargowego

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca I990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 446) w związku z art. 105 § 2 i art 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca I960r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013r, poz. 267 z późniejszymi zmianami)

Projekt uchwały w sprawie umorzenia postępowania skargowego

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca I990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 446) w związku z art. 105 § 2 i art 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca I960r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013r, poz. 267 z późniejszymi zmianami).

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr II.18.2012 z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie ustanowienia obwodów publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie-Zdrój

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z póżn. zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt. 8 w związku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 4461 na wniosek Prezydenta Miasta.

Projekt uchwały w sprawie scalenia i podziału nieruchomości

Art. 103 ust.'5, art. 104, art. 105, art. 106 ust. 3 i art. 107 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2015, poz. 1774 z późniejszymi zmianami), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 maja 2005 r. w sprawie scalania i podziału nieruchomości (Dz. U. Nr 86, poz. 736) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r., poz. 446),

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II.16.2016 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III.14.2014 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z późn. zm.

Na podstawie art.21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016r, poz. 446) oraz § 47 Statutu Miasta Jastrzębie-Zdrój (Dziennik Urzędowy woj. Śląskiego z 19.09.2014r, poz. 4712)

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Osiedlu „Pszczyńska" jednostce pomocniczej Miasta Jastrzębie-Zdrój

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt.1 oraz art. 35 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446), w związku z Uchwałą Nr LI/657/2010 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w sprawie zmiany nazwy Osiedla „Pszczyńska" na Osiedle „Jastrzębie Górne i Dolne" oraz Uchwalą Nr LV//697/2010 Rad/ Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 29 kwietnia 2010 r. zmieniającą Uchwałę Nr XLII/1036/2002 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 25 maja 2002 r. w sprawie utworzenia jednostek pomocniczych Miasta Jastrzębie-Zdrój i ich granic

Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na dofinansowanie wykonania w roku 2016 prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. ze zm. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2016.446 tj.) w związku z art. 81 ust 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz .U. z 2014.1446 t.j.) oraz stosownie do uchwały Nr VII.83.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków