Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070

e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Tablica ogłoszeń

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Przetarg na najem lokalu użytkowego

Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu Zdroju, ul. 1 Maja 55, ogłasza przetarg nieograniczony pisemnych ofert na najem lokalu użytkowego, położonego w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Gajowej 11A, przeznaczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie balu sylwestrowego 2018/2019. Szczegóły na stronie www.mzn.jastrzebie.pl oraz pod numerem telefonu tel. 32 47 87 016.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Na podstawie art. 49 i art. 131 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. 2017 r. poz. 1257) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach zawiadamia, że wpłynęły odwołania od decyzji znak: WOOS.4235.10.2016.KC.33 z 29 czerwca 2018 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Udostępnienie i przemysłowe zagospodarowanie zasobów w obrębie złoża Bzie-Dębina 1-Zachód, dla KWK „Borynia - Zofiówka - Jastrzębie" Ruch ,"Zofiówka".

Obwieszczenie Prezydenta Miasta

Prezydent Miasta zawiadamia, że w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. z 2017 r., poz. 1496 z późn. zm.) Prezydent Miasta na prawach powiatu Jastrzębie-Zdrój wydał decyzję ustalającą odszkodowanie za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w Jastrzębie-Zdrój, obręb Moszczenica, obejmującą działkę oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako: - 1771/306 o pow. 0,0550 ha.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta

Prezydent Miasta zawiadamia, że w dniu 30 lipca 2018 r. w toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zostało wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój postanowienie zmieniające klasyfikację przedsięwzięcia oraz wzywające Pana Tomasza Hercoga - pełnomocnika BELLA28Q Sp. z o.o. ul. Radzymińska 94 w Warszawie do uzupełnienia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa zakładu pirolizy gumy na terenie produkcyjnym przy ul. Leśnej 43 w Gorzycach”

Obwieszczenie Prezydenta Miasta

Na wniosek Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 14 maja 2018 r., wszczęto postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa ulicy Witczaka – etap III na odcinku od skrzyżowania z ulicą Wodzisławską do mostu na cieku Jastrzębianka w Jastrzębiu-Zdroju”

Obwieszczenie Prezydenta Miasta

Prezydent Miasta zawiadamia, że w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. z 2017 r., poz. 1496 z późn. zm.) tutejszy organ zgromadził materiał dowodowy (w tym operat szacunkowy) w postępowaniu w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w Jastrzębie-Zdrój, obręb Moszczenica.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska W Katowicach zawiadamia, że 3 lipca 2018 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zn. WOOŚ.4235.11.2017.AS3.15 dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na udostępnieniu i przemysłowym zagospodarowaniu zasobów w obrębie złoża "Bzie-Dębina 2-Zachód"

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska W Katowicach zawiadamia, że 29 czerwca 2018 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak: WOOŚ.4235.10.2018.KC.33, dla przedsięwzięcia pn.: "Udostępnienie i przemysłowe zagospodarowanie zasobów w obrębie złoża Bzie-Dębina 1-Zachód, dla KWK "Borynia - Zofiówka - Jastrzębie” Ruch "Zofiówka".

Nabór członków do Rady Sportu

Zgodnie z Zarządzeniem nr Or-IV.0050.192.2015 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie powołania, ustalenia zasad powoływania członków oraz regulaminu działania Rady Sportu Miasta Jastrzębie-Zdrój zmienionym Zarządzeniem nr Or-IV.0050.402.2015 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 6 sierpnia 2015 r. Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój ogłasza nabór członków do Rady Sportu.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij