Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070

e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Tablica ogłoszeń

RSS XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Obwieszczenie Prezydenta Miasta

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1474) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zmianami) zawiadamiam, że na wniosek Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 25 lipca 2019 r., wszczęto postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii

Główny Lekarz Weterynarii przekazuje informacje dla rolników dotyczące zasad zabezpieczenia gospodarstw utrzymujących świnie przed wirusem afrykańskiego pomoru świń.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta

Prezydent Miasta Jastrzębia-Zdroju zawiadamia, że zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Dyrektora Zarządu Zlewni, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gliwicach i do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wodzisławiu Śl. o wydanie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci ciepłowniczej pomiędzy Oddziałem „Zofiówka i Oddziałem „Pniówek” należącymi do PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A.”

Obwieszczenie Prezydenta Miasta

Na podstawie art. 30 oraz art. 48 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn.zm.), informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Centrum o symbolu roboczym C83 w Jastrzębiu-Zdroju

Obwieszczenie Prezydenta Miasta

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania Alei Piłsudskiego z ul. Graniczną i ul. Północną w Jastrzębiu-Zdroju”

Wykaz lokali użytkowych oraz gruntów przeznaczonych pod wynajem

Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali użytkowych oraz gruntów, stanowiących własność Miasta Jastrzębie-Zdrój, przeznaczonych pod wynajem. Informacji o przedmiocie najmu udziela Dział Administrowania Nieruchomościami MZN (tel. 32 478 70 16)

Spotkania z mieszkańcami w ramach projektu “Łączymy z energią”

W związku z realizacją projektu „Łączymy z energią – montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego” zapraszamy wszystkich mieszkańców uczestniczących w projekcie na spotkania informacyjne poświęcone założeniom projektu oraz zasadom jego prawidłowej realizacji.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego o symbolu roboczym R67 i R84 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Ogłoszenie Prezydenta Miasta

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Libowiec w Jastrzębiu-Zdroju oznaczonego symbolem Bz101

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij