W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Tablica ogłoszeń

RSS XML A zmniejsz tekst na stronie A domyślna wielkość tekstu na stronie A powiększ tekst na stronie

Wnioski do programu 500 plus

1 lutego rusza kolejny nabór wniosków w ramach ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci  tzw. program 500+.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta o wszczęciu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia „Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ulicy Traugutta w Jastrzębiu-Zdroju wraz z korektą układu drogowego”.

Z treścią wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach strony mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój Al. Piłsudskiego 60 w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pokój nr 515A V piętro, w godzinach pracy Urzędu Miasta, w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój ogłasza wyłożenie do publicznego wglądu materiałów inwentaryzacyjnych dotyczących nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Moszczenica, stanowiącej fragment pasa drogi gminnej ul. Frysztackiej

Z materiałami inwentaryzacyjnymi można zapoznać się po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu: 32 47 85 123  w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek - środa 7.30 - 15.30, czwartek 7.30 - 17.00 oraz w piątek 7.30 – 14.00.

Od 4 stycznia rusza nabór wniosków

na dotacje dotyczące realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska i ochrony zasobów wodnych. W budżecie Miasta na rok 2021, na ten cel przeznaczono kwotę 3.650.000,00 zł.

Prezydent Miasta zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Rozbudowa zwałowiska odpadów powęglowych „Pochwacie” KWK „Zofiówka” w Jastrzębiu-Zdroju przez podniesienie docelowej rzędnej składowania do +327m”

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zmianami)

Informacja o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa zwałowiska odpadów powęglowych „Pochwacie” KWK „Zofiówka” w Jastrzębiu-Zdroju przez podniesienie docelowej rzędnej składowania do +327 m”

Na podstawie art. 79 ust.1 i art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zmianami)

Zwrócono się o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu dla przedsięwzięcia: Zwiększenie wydajności produkcji brojlerów kurzych w istniejącym budynku inwentarskim w Jastrzębiu-Zdroju przy ulicy Rolniczej,

do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wodzisławiu Śl. oraz Dyrektora Zarządu Zlewni, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gliwicach

Numery kontaktowe do wydziałów urzędu miasta

Zachęcamy do korespondencji mailowej oraz kontaktu telefonicznego lub listownego z urzędem miasta.To obecnie najbezpieczniejsza forma kontaktu z pracownikami urzędu. Można składać również wnioski papierowe. W tym celu przed drzwiami głównego wejścia do urzędu wystawiona jest specjalnie przygotowana urna.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Zwiększenie wydajności produkcji brojlerów kurzych w istniejącym budynku inwentarskim w Jastrzębiu-Zdroju przy ul Rolniczej, na parceli nr 1728/52”

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zmianami)