Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070

e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Tablica ogłoszeń

RSS XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Obwieszczenie Prezydenta Miasta

Ze względu na złożony charakter sprawy wynikający z konieczności dogłębnej analizy ustalenia kręgu stron postępowania, ich zawiadomienia oraz konieczności przeprowadzenia oględzin instalacji grzewczej położonej w Rybniku przy ul. Maksymiliana Basisty 8 w trakcie jej pracy w czasie trwania sezonu grzewczego, wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy na dzień 31.12.2019 r. Miejsce oględzin – Rybnik ul. Maksymiliana Basisty 8, termin -17 października 2019 r. godz. 10 00.

Przetarg na najem sali bankietowej

Miejski Zarząd Nieruchomości przy ul. 1 Maja 55 w Jastrzębiu Zdroju ogłasza przetarg nieograniczony pisemnych ofert na najem sali bankietowej położonej w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Gajowej 11A na zorganizowanie i przeprowadzenie| balu sylwestrowego 2019/2020. Szczegóły na stronie...

Informacja o przystąpieniu do przeprowadzenia postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Prezydent Miasta podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2020-2024 z uwzględnieniem perspektywy do 2029 roku”. W terminie od 06.09.2019 r. do 27.09.2019 r. można składać uwagi i wnioski do projektu dokumentu.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1474) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pana Remigiusza Macheja działającego w imieniu Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój w dniu 2 lipca 2019 r., wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa ulicy Połomskiej oraz skrzyżowania ulic Połomskiej, Szybowej, Bednorza i PCK w Jastrzębiu-Zdroju”

Obwieszczenie Prezydenta Miasta

o wydanym, w dniu 29 sierpnia 2019 r., postanowieniu o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci ciepłowniczej pomiędzy Oddziałem „Zofiówka i Oddziałem „Pniówek” należącymi do PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A.”

Obwieszczenie Prezydenta Miasta

o prowadzonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do realizacji przedsięwzięcia pn: „Budowa zakładu pirolizy gumy na terenie produkcyjnym przy ul. Leśnej 43 w Gorzycach”

Obwieszczenie Prezydenta Miasta

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1474) zawiadamiam, że na wniosek Prezydenta Miasta, w dniu 27 sierpnia 2019 r. została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Przebudowa wiaduktu w ciągu Alei Piłsudskiego w Jastrzębiu-Zdroju wraz z rozbudową odcinka drogi powiatowej 7810 S ”

Ogłoszenie Prezydenta Miasta

o wejściu w życie uchwał w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych przy ul. 1 Maja w Jastrzębiu-Zdroju, oznaczonych symbolami C97 i C100 oraz o możliwości zapoznania się z ich treścią

Ogłoszenie konkursu na „Ekologiczny Ogród Działkowy 2019”

Konkurs ma na celu kształtowanie proekologicznych postaw, pogłębianie wiedzy ekologicznej, rozwijanie zainteresowań ekologicznych użytkowników ogrodów działkowych oraz mieszkańców Miasta Jastrzębie-Zdrój. Uczestnikami konkursu mogą być użytkownicy działek Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Jastrzębiu-Zdroju. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w regulaminie.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1474) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zmianami) zawiadamiam, że na wniosek Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 25 lipca 2019 r., wszczęto postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii

Główny Lekarz Weterynarii przekazuje informacje dla rolników dotyczące zasad zabezpieczenia gospodarstw utrzymujących świnie przed wirusem afrykańskiego pomoru świń.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta

Prezydent Miasta Jastrzębia-Zdroju zawiadamia, że zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Dyrektora Zarządu Zlewni, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gliwicach i do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wodzisławiu Śl. o wydanie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci ciepłowniczej pomiędzy Oddziałem „Zofiówka i Oddziałem „Pniówek” należącymi do PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A.”

Obwieszczenie Prezydenta Miasta

Na podstawie art. 30 oraz art. 48 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn.zm.), informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Centrum o symbolu roboczym C83 w Jastrzębiu-Zdroju

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij