Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070

e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Tablica ogłoszeń

RSS XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Obwieszczenie Prezydenta Miasta

o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Olszowej i Pszczyńskiej”

Obwieszczenie Prezydenta Miasta

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój podaje do publicznej wiadomości, że zostało wniesione odwołanie do Wojewody Śląskiego od decyzji Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 8 lipca 2019 r. numer 5/ZRiD/2019, sygn. Ar.6740.1.4.2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania p.n.: „Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania ulic Armii Krajowej, Ranoszka i Wiejskiej w Jastrzębiu-Zdroju”

Obwieszczenie Prezydenta Miasta

o postępowaniu dowodowym w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.„Budowa stacji paliw płynnych wraz z budynkiem kasowym, układem dróg wewnętrznych oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Józefa Piłsudskiego, na działkach oznaczonych numerami 12-425/31, 12-425/28, 12-427/1”

Wigilia dniem wolnym od pracy w Urzędzie Miasta

Zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta nr Or-IV. 0050.615.2019, w Urzędzie Miasta dzień 24 grudnia 2019 r. będzie dniem wolnym od pracy na zasadzie odpracowania w sobotę, 14 grudnia 2019 r.

Raport z realizacji programu ochrony środowiska dla Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2016-2019 z uwzględnieniem perspektywy do 2024 r.

Obowiązek sporządzenia Raportu wynika z zapisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.). Zgodnie z art. 18 niniejszej ustawy Prezydent Miasta co 2 lata sporządza raporty z realizacji miejskich programów ochrony środowiska, które następnie przedstawia Radzie Miasta. Obowiązek sporządzenia Raportu wynika również z zapisów zawartych w Programie.

Informacja o przyjęciu Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2020-2024 z uwzględnieniem perspektywy do 2029 roku"

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) Prezydent Miasta podaje do publicznej wiadomości informację o przyjęciu „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2020-2024 z uwzględnieniem perspektywy do 2029 roku”.

Informacja Prezydenta Miasta

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr OŚ-II.6220.26.2019 dla przedsięwzięcia pn:   „Punkt zbierania i przetwarzania odpadów w Jastrzębiu-Zdroju (obręb Bzie Górne) na terenie dwóch działek ewid. o nr 1424/43 oraz 1425/43”.  

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zmianami) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zmianami)

Obwieszczenia Prezydenta Miasta

o wydanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: Rozbudowa ulicy Niepodległości w Jastrzębiu-Zdroju dla zadania pod nazwą „Projekt budowy chodnika przy ul. Niepodległości w Jastrzębiu-Zdroju”.

Obwieszczenia Prezydenta Miasta

o uzupełnieniu dokumentacji dotyczącej prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, planowanego do realizacji przedsięwzięcia pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Olszowej i Pszczyńskiej”.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij