W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

LVII Sesja Zwyczajna (czerwiec)

XML A zmniejsz tekst na stronie A domyślna wielkość tekstu na stronie A powiększ tekst na stronie

Uchwała nr LVII/743/2010

UCHWAŁA NR LVII/743/2010 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój   z dnia 24 czerwca 2010r.   w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości od osoby prawnej nieruchomości gruntowej               Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, pkt 9, pkt 12...

Uchwała nr LVII/742/2010

UCHWAŁA NR LVII/742/2010 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój               z dnia 24 czerwca 2010 r.   w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miasta na II półrocze 2010 r.      Na podstawie art. 21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca...

Uchwała nr LVII/741/2010

UCHWAŁA NR LVII/741/2010 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój   z dnia 24 czerwca 2010 r.   w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Sesji Rady Miasta na II półrocze 2010 r.        Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r.   Nr...

Uchwała nr LVII/740/2010

UCHWAŁA NR LVII/740/2010 RADY MIASTA JASTRZĘBIE ZDRÓJ   z dnia 24 czerwca 2010 r.   w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich granic i numerów   Na podstawie art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i...

Uchwała nr LVII/739/2010

UCHWAŁA NR LVII/739/2010 RADY MIASTA JASTRZĘBIE ZDRÓJ   z dnia 24 czerwca 2010 r.   w sprawie podziału Miasta Jastrzębie Zdrój na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu   Na podstawie art.92 ust.2 i ust.3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku...

Uchwała nr LVII/738/2010

UCHWAŁA NR LVII/738/2010 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój   z dnia 24 czerwca 2010r.   w sprawie wyrażenia zgody na   sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących   własność Miasta Jastrzębie Zdrój, położonych przy ul. Olszowej   ...

Uchwała nr LVII/737/2010

UCHWAŁA NR LVII/737/2010 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój   z dnia 24 czerwca 2010r.   w sprawie wyrażenia zgody na   sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej   własność Miasta Jastrzębie Zdrój, położonej przy ul. Gałczyńskiego   ...

Uchwała nr LVII/736/2010

UCHWAŁA NR LVII/736/2010 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój     z dnia 24 czerwca 2010r.   w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Jastrzębie Zdrój        Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8...

Uchwała nr LVII/735/2010

UCHWAŁA NR LVII/735/2010 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój   z dnia 24 czerwca 2010 r.   w sprawie rozpatrzenia skargi *** Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).   Rada Miasta...

Uchwała nr LVII/734/2010

UCHWAŁA NR LVII/734/2010 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój   z dnia 24 czerwca 2010 r.   w sprawie uznania za niezasadną skargi ***               Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.   o samorządzie gminnym   ( j.t....

Uchwała nr LVII/733/2010

UCHWAŁA NR LVII/733/2010 RADY MIASTA JASTRZĘBIE ZDRÓJ   z dnia 24 czerwca 2010 r.   w sprawie nadania nazw ulic w mieście Jastrzębie Zdrój   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 8...

Uchwała nr LVII/732/2010

UCHWAŁA NR LVII/732/2010 RADY MIASTA JASTRZĘBIE ZDRÓJ   z dnia 24 czerwca 2010 r.   w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Jastrzębiu Zdroju   Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1592 z...

Uchwała nr LVII/731/2010

UCHWAŁA NR LVII/731/2010 RADY MIASTA JASTRZĘBIE ZDRÓJ   z dnia 24 czerwca 2010 r.   w sprawie zatwierdzenia statutu Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jastrzębiu Zdroju   Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie...

Uchwała nr LVII/730/2010

UCHWAŁA NR LVII/730/2010 RADY MIASTA JASTRZĘBIE ZDRÓJ   z dnia 24 czerwca 2010 r.   w sprawie zmiany Statutu Miasta Jastrzębie Zdrój   Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 1, art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 roku Nr 142,...

Uchwała nr LVII/729/2010

UCHWAŁA NR LVII/729/2010 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój   z dnia 24 czerwca 2010r.   w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta przez Karola Kawałko prowadzącego działalność gospodarczą pn. Wydawnictwo „BIK” Karol Kawałko        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13,...

Uchwała nr LVII/728/2010

UCHWAŁA NR LVII/728/2010 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój   z dnia 24 czerwca 2010 r.   w sprawie udzielenia pożyczki dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Pionier”               Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 18,19, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit....

Uchwała nr LVII/727/2010

UCHWAŁA NR LVII/727/2010 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój   z dnia 24 czerwca 2010r.   w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój do podjęcia działań dotyczących partnerstwa publiczno – prywatnego               Działając na podstawie...

Uchwała nr LVII/726/2010

UCHWAŁA NR LVII/726/2010 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z   dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych dla jednostek budżetowych        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym...

Uchwała nr LVII/725/2010

UCHWAŁA NR LVII/725/2010 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój   z dnia 24 czerwca 2010r.   w sprawie komunalizacji Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Jastrzębiu Zdroju        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15   ustawy z dnia   8 marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (j.t....

Uchwała nr LVII/724/2010

UCHWAŁA NR LVII/724/2010 RADY MIASTA JASTRZĘBIE ZDRÓJ   z dnia 24 czerwca 2010 r.   w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/599/2009 r. w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej, określenia sposobu jej poboru i wyznaczenia inkasenta na terenie miasta Jastrzębie Zdrój w roku 2010.   Na podstawie art....

Uchwała nr LVII/723/2010

UCHWAŁA NR LVII/723/2010 RADY MIASTA JASTRZĘBIE ZDRÓJ   z dnia 24 czerwca 2010 r.   w sprawie ustalenia szczegółowych wysokości i zasad opłat oraz naliczania kar za umieszczenie 1m2 jednostronnej powierzchni reklamowej oraz obiektu budowlanego w pasach drogowych dróg wewnętrznych będących w zarządzie miasta...

Uchwała nr LVII/722/2010

UCHWAŁA NR LVII/722/2010 RADY MIASTA JASTRZĘBIE ZDRÓJ   z dnia 24 czerwca 2010 r.   w sprawie ustalenia szczegółowych zasad oraz wysokości opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg wewnętrznych będących w zarządzie miasta Jastrzębie Zdrój w celu wykonania robót remontowo-inwestycyjnych  ...

Uchwała nr LVII/721/2010

    UCHWAŁA Nr LVII/721/2010 Rady Miasta w Jastrzębiu Zdroju z dnia 24 czerwca 2010r.   w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach miasta Jastrzębia Zdrój        Na podstawie art. 40 ust.8 i 9 w związku z art.19 ust 5 ustawy z dnia...

Uchwała nr LVII/720/2010

UCHWAŁA   NR LVII/720/2010 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia   24 czerwca 2010 roku w sprawie   określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój za pierwsze półrocze roku budżetowego oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych...

Uchwała nr LVII/719/2010

UCHWAŁA   NR   LVII/719/2010 RADY MIASTA JASTRZĘBIE ZDRÓJ z dnia 24 czerwca   2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie Zdrój    Na podstawie art. 234   ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych   (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze...