W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

2009 rok

Num. własna

Tytuł, nazwa

BRM. L/649/2009

w sprawie wykazu wydatków, które niewygasają z upływem 2009 roku oraz ustalenia planu tych wydatków 

BRM. L/648/2009

w sprawie rozpatrzenia skargi ***

BRM. L/647/2009

w sprawie poparcia protestu przeciwko drastycznym obniżeniom kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia na2010 rok i nierównego traktowania pacjentów z Województwa Śląskiego

BRM. L/646/2009

w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miasta na I półrocze 2010 r.

BRM. L/645/2009

w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Sesji Rady Miasta na I półrocze2010 r.

BRM. L/644/2009

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Jastrzębie Zdrój

BRM. L/643/2009

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w nieodpłatne użytkowanie Miejskiej Bibliotece Publicznej nieruchomości gminnych położonych przy ul. Wielkopolskiej 1a i ulicy Witczaka 3a w Jastrzębiu Zdroju, zabudowanych budynkami wykorzystywanymi do jej działalności statutowej

BRM. L/642/2009

w sprawie nadania statutu Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo -Wychowawczej w Jastrzębiu Zdroju

BRM. L/641/2009

w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu miasta Jastrzębie Zdrój na płytach CD i plakatach

BRM. L/640/2009

w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2010 rok

BRM. L/639/2009

w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2010 rok

BRM. L/638/2009

w sprawie ustalenia źródeł dochodów własnych, ich przeznaczenia oraz wskazania jednostek budżetowych, które utworzą rachunki dochodów własnych

BRM. L/637/2009

w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przewidziane dla Miasta Jastrzębie Zdrój na rok 2009

BRM. L/636/2009

w sprawie zmian budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój na 2009 rok

BRM. L/635/2009

w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków na 2010 rok gminnego i powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

BRM. L/634/2009

w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój na 2010 rok

BRM. XLIX/633/2009

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienia przez Urząd  Miasta/Zespół Szkół Specjalnych nr 10im. ks. prof. J. Tischnera w Jastrzębiu Zdroju do projektu pod nazwą" Jesteśmy tacy sami – wieloprofilowa stymulacja osób niepełnosprawnych" w ramach Działania 9.1. "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty", Poddziałania 9.1.2. "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych", Priorytetu IX - "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie", Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

BRM. XLIX/632/2009

w sprawie przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. "sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości" w ramach poddziałania 7.2.2. "Wsparcie ekonomii społecznej" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

BRM. XLIX/631/2009

w sprawie wykonywania zadań publicznych z zakresu administracji rządowej, dotyczących przyjmowania wniosków o wydanie paszportów

BRM. XLIX/630/2009

w sprawie zatwierdzenia wybranych kandydatów na radnych Młodzieżowej Rady Miasta

BRM. XLIX/629/2009

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Jastrzębiu Zdroju Nr XIV/165/91 z dnia 29 kwietnia 1991roku w sprawie przystąpienia do Związków Międzygminnych Komunalnych

BRM. XLIX/628/2009

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu gminnego Miasta Jastrzębie Zdrój od osoby fizycznej prawa własności nieruchomości gruntowych przyległych do nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod budowę pasa drogowego przy ulicy Stodoły

BRM. XLIX/627/2009

w sprawie przejęcia na własność Miasta Jastrzębie Zdrój porzuconych pojazdów

BRM. XLIX/626/2009

w sprawie przejęcia na własność Miasta Jastrzębie Zdrój porzuconych pojazdów

BRM. XLIX/625/2009

w sprawie współpracy miasta Jastrzębie Zdrój (Rzeczpospolita Polska) miastem Mahmutlar (Republika Turcji)

BRM. XLIX/624/2009

w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu Zdroju

BRM. XLIX/623/2009

w sprawie "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010"

BRM. XLIX/622/2009

w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Jastrzębiu Zdroju na lata 2009 - 2013"

BRM. XLIX/621/2009

w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przewidziane dla Miasta Jastrzębie Zdrój na rok 2009

BRM. XLIX/620/09

w sprawie zmian budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój na 2009 rok

BRM. XLVIII/619/2009

zmieniająca załącznik do uchwały w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Sesji Rady Miasta na II półrocze2009 r.

BRM. XLVIII/618/2009

w sprawie udzielenia pożyczki dla Klubu Rekreacyjno – Sportowego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "Diament"

BRM. XLVIII/617/2009

w sprawie nadania Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 w Zespole Szkół Nr 7 w Jastrzębiu Zdroju imienia Zesłańców Sybiru

BRM. XLVIII/616/2009

w sprawie zmian w składach Komisji Rady Miasta

BRM. XLVIII/615/2009

w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta XXXV/490/2008 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Arki Bożka stanowiącej własność Miasta Jastrzębie Zdrój na rzecz użytkownika wieczystego

BRM. XLVIII/614/2009

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Jastrzębie Zdrój, położonej przy ul. Klubowej

 

BRM. XLVIII/613/2009

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Węglowej stanowiącej własność Miasta Jastrzębie Zdrój na rzecz użytkownika wieczystego

BRM. XLVIII/612/2009

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu samodzielnych lokali użytkowych położonych w budynku przychodni zdrowia przy ul. Harcerskiej 9,stanowiących własność Gminy Jastrzębie Zdrój

BRM. XLVIII/611/2009

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu samodzielnych lokali użytkowych położonych w budynku przychodni zdrowia przy ul. Wielkopolskiej 2A,stanowiących własność Gminy Jastrzębie Zdrój

BRM. XLVIII/610/2009

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu samodzielnych lokali użytkowych położonych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z częścią usługową w Jastrzębiu Zdroju os. 1000-lecia 15 C-D-E, stanowiących własność Gminy Jastrzębie Zdrój, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziałów w nieruchomości gruntowej

BRM. XLVIII/609/2009

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 99% bonifikaty od opłat rocznych z tytułu oddania nieruchomości w trwały zarząd

BRM. XLVIII/608/2009

w sprawie nabycia na własność Gminy Jastrzębie Zdrój od osób fizycznych, nieruchomości gruntowych, zajętych pod pas drogowy drogi publicznej ­odnogi ul. Rybnickiej

BRM. XLVIII/607/2009

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Jastrzębie Zdrój z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej położonej przy ul. Opolskiej

BRM. XLVIII/606/2009

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Jastrzębie Zdrój, położonej przy ul. Piaskowej, z przeznaczeniem na cele rolne

BRM. XLVIII/605/2009

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Jastrzębie Zdrój, z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej przy ul. Królowej Jadwigi

BRM. XLVIII/604/2009

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od osoby prawnej na rzecz Miasta Jastrzębie Zdrój, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, będącej własnością Skarbu Państwa

BRM. XLVIII/603/2009

w sprawie określenia na rok 2010 liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

BRM. XLVIII/602/2009

w sprawie ustalenia źródeł dochodów własnych, ich przeznaczenia oraz wskazania jednostek budżetowych, które utworzą rachunki dochodów własnych

BRM. XLVIII/601/2009

w sprawie zmian budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój na 2009 rok

BRM. XLVIII/600/2009

w sprawie ustalenia opłat za miesięczną rezerwację stałych miejsc handlowych zlokalizowanych na targowiskach miejskich w Jastrzębiu Zdroju w roku20100

 

BRM. XLVIII/599/2009

w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej, określenia sposobu jej poboru i wyznaczenia inkasenta na terenie miasta Jastrzębie Zdrój w roku2010

BRM. XLVIII/598/2009

w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Jastrzębie Zdrój

BRM. XLVIII/597/2009

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Jastrzębie Zdrój na 2010 rok

BRM. XLVIII/596/2009

w sprawie wstąpienia Stefana Woźniaka na miejsce Bronisława Winklera, wobec którego stwierdzono wygaśnięcie mandatu

BRM. XLVI/595/2009

w sprawie wygaśnięcia mandatu

BRM. XLVI/594/2009

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Jastrzębiu Zdroju NrXII/165/91z dnia 29 kwietnia 1991 roku w sprawie przystąpienia do Związków Międzygminnych Komunalnych

BRM. XLVI/593/2009

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej nie zabudowanej, stanowiącej własność Miasta Jastrzębie Zdrój, położonej przy ul. Wyzwolenia

BRM. XLVI/592/2009

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Miasta Jastrzębie Zdrój, położonych przy ul. Pszczyńskiej

BRM. XLVI/591/2009

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Jastrzębie Zdrój, położonej przy ul. Żytniej

BRM. XLVI/590/2009

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Jastrzębie Zdrój, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

BRM. XLVI/589/2009

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy Alei Piłsudskiego stanowiącej własność Miasta Jastrzębie Zdrój na rzecz jej użytkowników wieczystych

BRM. XLVI/588/2009

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Jastrzębie Zdrój, położonej przy ul. Leśmiana

BRM. XLVI/587/2009

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę prawa własności nieruchomości gruntowych

BRM. XLVI/586/2009

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Jastrzębie Zdrój na rzecz użytkownika wieczystego

BRM. XLVI/585/2009

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ul. Wielkopolskiej stanowiącej własność Miasta Jastrzębie Zdrój na rzecz użytkowników wieczystych

BRM. XLVI/584/2009

w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu miasta Jastrzębie Zdrój na kalendarzu ściennym na rok2010

BRM. XLVI/583/2009

w sprawie nadania odznaki "Zasłużony dla Miasta Jastrzębie Zdrój" panu dr Józefowi Musiołowi

 

BRM. XLVI/582/2009

w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów szkół, wychowanków ośrodków i słuchaczy kolegiów zamieszkałych na terenie miasta Jastrzębie Zdrój

BRM. XLVI/581/2009

zmieniająca Uchwałę Nr XLIII/572/2009Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 18czerwca 2009 r. w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Jastrzębiu Zdroju, ul. Mazurska 6

BRM. XLVI/580/2009

w sprawie zmiany nazwy Gimnazjum Nr5 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 7 w Jastrzębiu Zdroju

BRM. XLVI/579/2009

w sprawie zmian w zestawieniu przychodów i wydatków na 2009 rok gminnego i powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

BRM. XLVI/578/2009

w sprawie zmian budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój na 2009 rok

BRM. XLV/577/2009

w sprawie ustalenia warunków oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

BRM. XLV/576/2009

w sprawie zmian budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój na 2009 rok

BRM. XLIV/575/2009

w sprawie zmian budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój na 2009r.

BRM. XLIII/574/2009

w sprawie umorzenia należności budżetowych

BRM. XLIII/573/2009

w sprawie nadania imienia Gimnazjum Nr 8 w Jastrzębiu Zdroju, ul. Katowicka35

BRM. XLIII/572/2009

w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Jastrzębiu Zdroju, ul. Mazurska 6

BRM. XLIII/571/2009

w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr13 w Jastrzębiu Zdroju, ul. Świerczewskiego 34

BRM. XLIII/570/2009

w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miasta na II półrocze2009r.

BRM. XLIII/569/2009

w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Sesji Rady Miasta na II półrocze2009 r.

BRM. XLIII/568/2009

w sprawie rozpatrzenia skargi ***

BRM. XLIII/567/2009

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Miasta Jastrzębie Zdrój położonych ul. Powstańców Śląskich

BRM. XLIII/566/2009

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości od osoby fizycznej prawa własności nieruchomości gruntowej

BRM. XLII/565/2009

w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół Nr 13 w Jastrzębiu Zdroju

BRM. XLII/564/2009

w sprawie przyjęcia Statutu Miasta Jastrzębie Zdrój

BRM. XLII/563/2009

w sprawie wystąpienia z apelem o uchwalenie ustawy usuwającej z publicznego życia komunistycznych patronów ulic i placów

BRM. XLII/562/2009

w sprawie Regulaminu Straży Miejskiej w Jastrzębiu Zdroju

BRM. XLII/561/2009

w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Miasta Jastrzębie Zdrój do 2015 roku"

BRM. XLII/560/2009

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Jastrzębie Zdrój, położonej przy ul. Boża Góra Prawa

 

BRM. XLII/559/2009

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Jastrzębie Zdrój, położonej przy ul. 1 Maja

BRM. XLII/558/2009

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy Alei Piłsudskiego stanowiącej własność Miasta Jastrzębie Zdrój na rzecz użytkowników wieczystych

BRM. XLII/557/2009

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Wielkopolskiej, stanowiącej własność Miasta Jastrzębie Zdrój na rzecz użytkownika wieczystego

BRM. XLII/556/2009

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Jastrzębie Zdrój, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej położonej przy ul. Opolskiej (dz. 375/7)

BRM. XLII/555/2009

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Jastrzębie Zdrój z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej położonej przy ul. Opolskiej (dz. 375/6)

BRM. XLII/554/2009

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od osoby fizycznej na rzecz Miasta Jastrzębie Zdrój, udziału w wysokości206/10000 w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej będącej własnością Miasta Jastrzębie Zdrój położonej na os. 1000 - lecia

BRM. XLII/553/2009

w sprawie wyrażenia gody na sprzedaż w drodze przetargu samodzielnych lokali użytkowych położonych w budynku przychodni zdrowia przy ul. Kościuszki 1, stanowiących własność Miasta Jastrzębie Zdrój

BRM. XLII/552/2009

w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój z przeznaczeniem na realizowane w roku2009 prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Miasta Jastrzębie Zdrój, niestanowiących jej własności

BRM. XLII/551/2009

w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Jastrzębiu Zdroju, ul. Piastów 15

BRM. XLII/550/2009

w sprawie ustalenia opłat zaświadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Jastrzębie Zdrój

BRM. XLII/549/2009

w sprawie zmian budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój na 2009 rok

BRM. XLI/548/2009

w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych dla zawodników, osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym

BRM. XLI/547/2009

w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta przez Marketing Trade Service z Piaseczna

 

BRM. XLI/546/2009

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Miasto Jastrzębie Zdrój do projektu pod nazwą "Przedszkola Przyszłością Naszej Gminy" w ramach Poddziałania 9.1.1."Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej", Priorytetu IX - "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

BRM. XLI/545/2009

w sprawie zmian w zestawieniu przychodów i wydatków na 2009 rok gminnego i powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

BRM. XLI/544/2009

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2008 rok

BRM. XLI/543/2009

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury za rok 208

BRM. XLI/542/2009

w sprawie zmian budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój na 2009 rok

BRM. XLI/541/2009

w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój za wykonanie budżetu Miasta w 2008 roku

BRM. XL/540/2009

w sprawie zmian budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój na 2009 rok

BRM. XXXVIII/539/2009

w sprawie udzielenia pożyczki dla Klubu Sportowego "Jastrzębie Borynia"

BRM. XXXVIII/538/2009

w sprawie pokrycia akcji w celu podwyższenia kapitału założycielskiego Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji SA w Jastrzębiu Zdroju

BRM. XXXVIII/537/2009

zmieniająca załącznik do uchwały w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Sesji Rady Miasta na I półrocze2009 r.

BRM. XXXVIII/536/2009

w sprawie utworzenia obwodów głosowania w Zakładzie Karnym i w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju, dla przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.

BRM. XXXVIII/535/2009

w sprawie komercjalizacji Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Jastrzębiu Zdroju

BRM. XXXVIII/534/2009

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/504/2009 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminów targowisk miejskich w Jastrzębiu Zdroju

BRM. XXXVIII/533/2009

w sprawie zawarcia aneksu do Porozumienia RK-W2236/186/2003 z dnia 11 czerwca 2003 r. (Dz.Urz.Woj.Śl.z 2003 r. Nr 58, poz. 1820) z Międzygminnym Związkiem Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę w części sołectwa Gogołowa w Gminie Mszana i części sołectwa Gołkowice w Gminie Godów

BRM. XXXVIII/532/2009

w sprawie wydzierżawienia lub wynajęcia na okres 4 miesięcy lokali użytkowych usytuowanych w pawilonach usługowo – handlowych stanowiących własność Miasta Jastrzębie Zdrój

BRM. XXXVIII/531/2009

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej przy ul. Pszczyńskiej stanowiącej własność Miasta Jastrzębie Zdrój na rzecz użytkownika wieczystego

BRM. XXXVIII/530/2009

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych bez obowiązku dokonywania dopłat

 

BRM. XXXVIII/529/2009

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych

BRM. XXXVIII/528/2009

w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przewidziane dla Miasta Jastrzębie Zdrój na rok 2009

BRM. XXXVIII/527/2009

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno - obsługowych w Szkole Podstawowej Nr 5 w Jastrzębiu Zdroju oraz ustalenia wartości jednego punktu w złotych

BRM. XXXVIII/526/2009

w sprawie zmian budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój na 009 rok

BRM. XXXIX/525/2009

w sprawie regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków oraz szczegółowy sposób obliczania niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie Zdrój

BRM. XXXVII/524/2009

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Miasto Jastrzębie Zdrój do projektu Województwa Śląskiego pod nazwą "Euro stypendium drogą do dyplomu" realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego2004 - 2006

BRM. XXXVII/523/2009

w sprawie nawiązania partnerskich stosunków pomiędzy miastami Jastrzębie Zdrój (Rzeczpospolita Polska) i Prievidza (Republika Słowacka)

BRM. XXXVII/522/2009

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 99% bonifikaty od opłat rocznych z tytułu oddania nieruchomości w trwały zarząd

BRM. XXXVII/521/2009

w sprawie przyjęcia "Programu Zdrowotnego dla Mieszkańców Miasta Jastrzębie Zdrój na rok 2009"

BRM. XXXVII/520/2009

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Miasto Jastrzębie Zdrój do projektu systemowego pod nazwą "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku" w ramach Poddziałania 9.1.3. "Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych", Priorytetu IX- "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w partnerstwie

BRM. XXXVII/519/2009

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno - obsługowych w Zespole Szkół Nr 6 w Jastrzębiu Zdroju oraz ustalenia wartości jednego punktu w złotych

BRM. XXXVII/518/2009

w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Jastrzębiu Zdroju

BRM. XXXVII/517/2009

w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli

BRM. XXXVII/516/2009

w sprawie zmian budżetu MiastaJ astrzębie Zdrój na 2009 rok

BRM. XXXVI/515/2009

w sprawie umocowania Przewodniczącego Rady Miasta (R88)

BRM. XXXVI/514/2009

w sprawie umocowania Przewodniczącego Rady Miasta (R87)

BRM. XXXVI/513/2009

w sprawie umocowania Przewodniczącego Rady Miasta (R84)

 

BRM. XXXVI/512/2009

w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych z Miasta Jastrzębie Zdrój za udział w zdarzeniach ratowniczo – gaśniczych oaz szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Staż Pożarną lub Miasto Jastrzębie Zdrój- uchylona

BRM. XXXVI/511/2009

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/464/2008 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 20 listopada2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/329/2004 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 22 stycznia 2004 r. zmienionej Uchwałami: Nr XVII/356/2004 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 26 lutego 2004r., Nr XIX/204/2007 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 22 listopada 2007 r. oraz Uchwałą Nr XXXIII/464/2008 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 20listopada 2008 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie odpłatności i zasad korzystania z publicznego żłobka w Jastrzębiu Zdroju

BRM. XXXVI/510/2009

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVII/360/2008 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie likwidacji V Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu Zdroju, ul. Harcerska 12

BRM. XXXVI/509/2009

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVII/359/2008 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie likwidacji IV Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Zawodowych w Jastrzębiu Zdroju, ul. 11 Listopada 45

BRM. XXXVI/508/2009

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVII/358/2008 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie likwidacji I Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Nr 2 im. Wojciecha Korfantego w Jastrzębiu Zdroju, ul. Poznańska 1a

BRM. XXXVI/507/2009

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/487/2008 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie utworzenia płatnego parkingu nie strzeżonego zlokalizowanego przy ul. Podhalańskiej w Jastrzębiu Zdroju, stanowiącego własność Miasta Jastrzębie Zdrój

BRM. XXXVI/506/2009

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/395/2004 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie utworzenia płatnego parkingu strzeżonego oraz płatnego parkingu niestrzeżonego, zlokalizowanych przy ul. Podhalańskiej w Jastrzębiu Zdroju, stanowiących własność Miasta Jastrzębie Zdrój

BRM. XXXVI/505/2009

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/333/2004 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 22 stycznia 2004 r. w sprawie parkowania pojazdów  samochodowych na drogach publicznych oraz wysokości opłat pobieranych z tego tytułu na terenie Miasta Jastrzębie Zdrój

BRM. XXXVI/504/2009

w sprawie ustalenia regulaminów targowisk miejskich w Jastrzębiu Zdroju

BRM. XXXVI/503/2009

w sprawie nadania nazw ulic w mieście Jastrzębie Zdrój

BRM. XXXVI/502/2009

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu gminnego Gminy Jastrzębie Zdrój od osób fizycznych prawa własności nieruchomości gruntowych pod lokalizację nowego śladu ul. Pochwacie oraz ogródków działkowych

BRM. XXXVI/501/2009

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu gminnego Miasta Jastrzębie Zdrój od osób fizycznych prawa użytkowania wieczystego i od osoby prawnej prawa własnośc i nieruchomości gruntowych zajętych pod przebudowę pasa drogowego ulicy H.Sławika

 

BRM. XXXVI/500/2009

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Opolskiej stanowiącej własność Miasta Jastrzębie Zdrój na rzecz użytkownika wieczystego

BRM. XXXVI/499/2009

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/279/2003 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie: zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie miasta Jastrzębie Zdrój

BRM. XXXVI/498/2009

w sprawie zmian budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój

 

Wytworzył: Rafał Stelmaczonek
Data wytworzenia: 29.06.2021
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 13.03.2012 11:53
Ostatnio zaktualizował: Ksenia Marzańska
Data ostatniej aktualizacji: 29.06.2021 10:34
Liczba wyświetleń: 1831
Drukuj Zapisz do PDF

Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.