W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

2003 rok

Wykonanie budżetu za rok 2003

w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu Zdroju

Klasyfikacja budżetowa

Rozdział - Paragraf

Plan na rok 2003

Wykonanie w 2003r.

Dochody w tym:

454.944,00

430.880,72

92601 Obiekty sportowe

72.143,00

70.328,95

& 083 Wpływy z usług

72.143,00

70.328,95

92604 Instytucje kultury fizycznej

275.801,00

238.622,72

& 075 Dochody z najmu  i dzierżawy

275.601,00

237.978,60

& 092 Pozostałe odsetki

-

356,35

& 097 Wpływy z różnych opłat

200,00

287,77

92605  Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

107.000,00

124.929,05

& 083 Wpływy z usług

107.000,00

124.929,05

Wydatki

3.572.963,00

3.572.678,13

92601 Obiekty sportowe

324.236,00

323.986,82

& 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

116.059,00

116.059,00

& 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

16.542,00

16.541,91

& 4120 Składki na Fundusz Pracy

2.635,00

2.634,13

& 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

45.400,00

45.400,00

& 4260 Zakup energii

124.685,00

124.436,78

& 4280 Zakup usług zdrowotnych

400,00

400,00

& 4300 Zakup usług pozostałych

13.621,00

13.621,00

& 4440 Odpis na Zakład.Fundusz Świadczeń Socjal.

4.894,00

4.894,00

92604 Instytucje kultury fizycznej

3.238.727,00

3.238.691,31

& 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

1.281.662,00

1281.658,63

& 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

68.688,00

68687,52

& 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

229.626,00

229.619,18

& 4120 Składki na Fundusz Pracy

32.709,00

32.708,17

& 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

318.034,00

318.031,00

& 4260 Zakup energii

697.950,00

697.947,10

& 4270 Zakup usług remontowych

72.222,00

72.222,26

& 4280 Zakup usług zdrowotnych

8.422,00

8.422,00

& 4300 Zakup usług pozostałych

439.353,00

439.353,00

& 4410 Podróże służbowe krajowe

5.000,00

4.981,55

& 4430 Różne opłaty i składki

18.227,00

18.226,90

& 4440 Odpis na Zakład.Fundusz Świadczeń Socjal

52.027,00

52.027,00

& 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)

4.000,00

4.000,00

& 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne

10.807,00

10.807,00

92605  Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

10.000,00

10.000,00

& 4300 Zakup usług pozostałych

10.000,00

10.000,00

 

 

 

Część opisowa do wykonania dochodów budżetu miasta Jastrzębie Zdrój za rok 2003

DOCHODY

Rozdział 92601           

& 083 – Wpływy z usług – opłaty za Basen LAGUNA

            Dochody z tytułu opłat za krytą pływalnię osiągnęły poziom 70.328,95 zł tj. 97,49 % . Obiekt ten jest prowadzony pod zarządem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji od 10.03.2003r. Dochody na tym obiekcie są niższe od dochodów planowanych o kwotę 1.814,05zł , co wiąże się  zmniejszoną frekwencją osób korzystających z pływalni w okresie zimowym.

Rozdział 92604
 & 075 – Dochody z najmu i dzierżawy

                   Dochody z tytułu najmu i dzierżawy osiągnęły pułap 86,19%.

Poziom wykonania dochodów związany jest ze wszczętymi postępowaniami sądowymi przeciwko największym dłużnikom naszej jednostki, co łączy się z odroczeniem terminów wpłat z tytułu najmu, do czasu uzyskania werdyktu i wszczęcia postępowania komorniczego w stosunku do w/wymienionych.

 

& 092 – Pozostałe odsetki

           Kwota 328,52 zł to odsetki od nieterminowo zapłaconych faktur wystawionych za wynajem pomieszczeń w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Powyższe dochody nie były ujęte w planie finansowym za 2003r.

 

& 097 – Dochody z tytułu wynagrodzeń dla płatnika składek ZUS oraz ryczałt za podatek dochodowy wykonano w 143,89%.

 

 

Rozdział 92605

& 083 – Wpływy z usług

               Dochody wykonano w  kwocie 124.929,05zł tj.116,76% w stosunku   do planu . Na tak wysoki poziom wykonania dochodów wpływ miała wpłata z tytułu sponsoringu Majówki organizowanej przez MOSiR i Browary Tyskie jak również wyższe, niż przewidywano wpływy z Lodowiska „Jastor”.

 

 

Część opisowa do wykonania wydatków budżetu miasta Jastrzębie Zdrój za rok 2003

 

 

Rozdział 92601  Obiekty sportowe  - kryta pływalnia „LAGUNA”

      

& 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – wykonanie 100,00%

& 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – wykonanie 100,00%

& 4120 – Składki na Fundusz Pracy – wykonanie 99,97%

& 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 100,00%

 & 4260 – Zakup energii – wykonanie 99,80%

& 4280 – Zakup usług zdrowotnych – wykonanie 100,00%

& 4300 – Zakup usług pozostałych – wykonanie 100,00%

& 4440 – Odpis na Zakł.Fund.Św.Socjal. – wykonanie 100,00%

           

 Rozdział 92604  Instytucje kultury fizycznej

 

& 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – wykonanie 100,00%

& 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonanie 100,00%

& 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – wykonanie 100,00%

& 4120 – Składki na Fundusz Pracy – wykonanie 100,00%

& 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 100,00%

& 4260 – Zakup energii – wykonanie 100,00%

&4270 – Zakup usług remontowych – wykonanie 100,00%

& 4280 – Zakup usług zdrowotnych – wykonanie 100,00%

& 4300 – Zakup usług pozostałych – wykonanie 100,00%

& 4410 – Podróże służbowe – wykonanie 99,63%

& 4430 – Różne opłaty i składki – wykonanie 100,00%

& 4440 – Odpis na Zakł.Fund.Św.Socjal. – wykonanie 100,00%

& 4530 – Podatek VAT – wykonanie 100,00%

& 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne – wykonanie 100%

Rozdział 92605  Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

& 4300 – Zakup usług pozostałych – organizacja imprez sportowych z okazji 40 – lecia Miasta – wykonanie 100,00%

 

 

 

Odpowiedzialny za treść: Zofia Florek
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 12.10.2004 14:11
Ostatnio zaktualizował: Rafał Stelmaczonek
Data ostatniej aktualizacji: 04.07.2005 08:52
Liczba wyświetleń: 336
Drukuj Zapisz do PDF