W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w systemie teleinformatycznym do obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej dla osób zapisujących się na porady

RSS

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

1. Administratorami danych w ramach usług nieodpłatnej pomocy są: Minister Sprawiedliwości, z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 11, kod pocztowy 00-950 Warszawa, tel. 22 52 12 888, starostowie oraz wojewodowie, w zakresie realizowanych zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

2. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się:
• listownie: Ministerstwo Sprawiedliwości, Inspektor Ochrony Danych, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa,
• pocztą elektroniczną: e-mail: iod@ms.gov.pl.
Z inspektorami ochrony danych we właściwych starostwach powiatowych i w urzędach wojewódzkich można skontaktować się zgodnie z informacjami podanymi na stronach internetowych tych urzędów. Z inspektorami ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań Ministra Sprawiedliwości, wojewodów oraz starostów wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, a także zadań Ministra Sprawiedliwości, wojewodów oraz starostów, wynikających z innych powiązanych przepisów prawa.

4. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
• Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) – art. 6 ust. 1 lit. c i e rozporządzenia;
• ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej – art. 7a ust. 2 ustawy.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa – art. 7a ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. Dane osobowe będą archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz podmiotach, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
• dostępu do danych osobowych;
• żądania sprostowania danych osobowych;
• przenoszenia danych osobowych;
• ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e), tj. w celu wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, o ile mają zastosowanie. Aby skorzystać z tych praw, należy skontaktować się z właściwym inspektorem ochrony danych osobowych, o którym mowa w punkcie 2 powyżej. Przysługuje też Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, który zajmuję się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Adres do korespondencji: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

7. Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych jedynie na podstawie przepisów prawa krajowego, umów międzynarodowych i obowiązujących konwencji.

8. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane tylko tym odbiorcom, którzy są upoważnieni do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa, tj. pracownikom Ministerstwa Sprawiedliwości, pracownikom urzędów wojewódzkich i starostw, podmiotowi, z którym została zawarta umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z zawartą umową utrzymania i modyfikacji centralnego systemu teleinformatycznego do obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

9. Nie będą podejmowane decyzje opierające się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu Pana/Pani danych, w tym profilowaniu.

Wytworzył: Ewa Doner
Data wytworzenia: 02.05.2023
Opublikował w BIP: Ksenia Marzańska
Data opublikowania: 02.05.2023 11:58
Ostatnio zaktualizował: Ksenia Marzańska
Data ostatniej aktualizacji: 02.05.2023 11:59
Liczba wyświetleń: 92
Drukuj Zapisz do PDF
wersje

Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.