W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Statut Domu Pomocy Społecznej

XML

Treść

UCHWAŁA NR III.25.2011

RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

 

z dnia 24 lutego 2011 r.

 

zmieniająca Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej „ Dar Serca” w Jastrzębiu-Zdroju

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami ), art. 17 ust. 2 pkt 3 i art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U.z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn.zm.) oraz § 71 Statutu Miasta

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

u c h w a l a :

 

§ 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr VI/63/2007 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Domu Pomocy Społecznej „Dar Serca” w Jastrzębiu- Zdroju:

1) w § 2 uchyla się ust. 1a w brzmieniu :

„1a. Dom może uzyskiwać dochody z działalności pozabudżetowej na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.”

2) w § 3 ust. 4 w brzmieniu „Dom w miarę potrzeb i możliwości może świadczyć usługi na rzecz środowiska lokalnego, polegające w szczególności na korzystaniu z posiłków i opieką nad osobami w podeszłym wieku.”

zmienia się na:

„Dom może również świadczyć usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób w nim niezamieszkujących”

§ 2. Przyjąć jednolity tekst Statutu Domu Pomocy Społecznej „Dar Serca” w Jastrzębiu-Zdroju stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane