W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Powrót

Wydział Funduszy Pomocowych

Wersja strony w formacie XML

Naczelnik:

mgr Michał Domagała - pokój 320A
tel: 32 4785 224,
e-mail: mdomagala@um.jastrzebie.pl
gospodarka@um.jastrzebie.pl

Referat ds. Programowania i Funduszy Pomocowych - Kierownik:

mgr inż. Beata Czułyt - pokój 318A.
tel – 32 4785 127.
e-mail: unia@um.jastrzebie.pl

Usytuowanie wydziału:

Wydział Funduszy Pomocowych mieści się w budynku „A” - III piętro.
Zajmuje pokoje: 317A - 322A,

Adres Urzędu:

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój
al. Józefa Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój

Godziny przyjmowania interesantów:

od poniedziałku do środy - od godz. 7.30 do 15.30,
czwartek - od godz. 7.30 do 17.00,
piątek - od godz. 7.30 do 14.00.

Godziny przyjmowania interesantów w Gminnym Centrum Informacji:

od poniedziałku do środy - od godz. 7.30 do 15.00,
czwartek - od godz. 7.30 do 16.30,
piątek - od godz. 7.30 do 13.30.

Zakres kompetencji:

Do zadań Wydziału Funduszy Pomocowych należy w szczególności:

1) w zakresie programowania i funduszy pomocowych:
a) koordynacja działań związanych z procesem pozyskiwania środków unijnych w Urzędzie;
b) współpraca z Instytucjami Zarządzającymi oraz Wdrażającymi fundusze pomocowe krajowe i unijne;
c) analiza projektów dokumentów programowych w tym rozporządzeń: zgłaszanie uwag, wyrażanie opinii, wypełnianie ankiet badawczych, sporządzanie informacji w tym zakresie;
d) analiza wytycznych krajowych i unijnych dotyczących pozyskiwania środków pomocowych;
e)opracowanie i wdrożenie procedur dotyczących: pozyskiwania środków pomocowych dla Urzędu, współpracy przy pozyskiwaniu środków dla jednostek organizacyjnych Miasta, spółek i fundacji,
udzielania informacji o możliwości pozyskania środków dla innych podmiotów z terenu Miasta, organizacji szkoleń, konferencji i debat z zakresu pozyskiwania środków pomocowych, opracowywania programów
dla pozyskiwania środków unijnych;
f) monitorowanie i aktualizowanie informacji dotyczących programów pomocowych unijnych i krajowych, w tym monitoring i analiza: harmonogramów konkursów, wytycznych dla wnioskodawców,
uszczegółowień programów i ogłoszeń o konkursach;
g) pozyskiwanie informacji o programach pomocowych, konkursach - monitoring źródłowych stron internetowych, przegląd prasy i dokumentów programowych, analiza zebranych informacji oraz ich konsultacje z instytucjami wdrażającymi programy UE w Polsce;
h) przekazywanie informacji o programach pomocowych, aktualnych konkursach wydziałom
merytorycznym Urzędu, jednostkom organizacyjnym Miasta, spółkom z udziałem Miasta, fundacjom
i innym podmiotom z terenu Miasta;
i) pozyskiwanie funduszy z programów pomocowych krajowych i zagranicznych;
j) współpraca w zakresie pozyskiwania środków z funduszy pomocowych dla Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Miasta, spółek z udziałem Miasta i fundacji;
k) powoływanie zespołów projektowych do prac związanych z przygotowaniem wniosków aplikacyjnych, dla projektów dla których Referatu ds. Programowania i Funduszy Pomocowych jest referatem merytorycznym;
l) udział w zespołach projektowych powoływanych przez inne wydziały Urzędu;
m) opracowywanie własnych wniosków aplikacyjnych wraz z załącznikami oraz pomoc w opracowywaniu wniosków innych wydziałów Urzędu;
n) koordynacja i realizacja projektów realizowanych przez Referat;
o) uczestniczenie w realizacji projektów realizowanych przez inne wydziały Urzędu;
p) raportowanie oraz rozliczanie dofinansowanych projektów Referatu, w tym sporządzanie sprawozdań finansowych i merytorycznych oraz wniosków o płatność;
q) promocja dofinansowanych projektów oraz monitoring zrealizowanych projektów Referatu;
r) pomoc wydziałom realizującym projekty w raportowaniu, rozliczaniu, promocji i monitoringu projektów, w których uczestniczy Referat ds. Programowania i Funduszy Pomocowych;
s) koordynacja przygotowania i realizacji projektów subregionalnych w perspektywach finansowych środków unijnych;
t) organizacja konferencji, seminariów i szkoleń dla potencjalnych beneficjentów środków pomocowych
z terenu Miasta;
u) gromadzenie, uaktualnianie, analiza i opracowanie informacji o pozyskanych środkach pomocowych w ujęciu Urzędu i Miasta na potrzeby Referatu;
v) koordynacja partnerskich przedsięwzięć wynikająca z zadań Referatu;
w) przygotowanie materiałów i udział w konkursach, rankingach dotyczących aktywności Miasta w procesie pozyskiwania środków pomocowych;
x) merytoryczne prowadzenie podstrony internetowej Miasta „środki pomocowe”;
y) współtworzenie, aktualizowanie dokumentów typu Lokalny Program Rewitalizacji oraz innych, często będących wymaganymi załącznikami do wniosków aplikacyjnych oraz koordynowanie realizacji zadań z nich wynikających;
z) wprowadzanie projektów Miasta do odpowiednich baz projektowych środków pomocowych;
a1) pomoc osobom zainteresowanym tematyką funduszy pomocowych w zbieraniu informacji m.in. z zakresu projektów realizowanych/zrealizowanych przez Miasto, pozyskanych środkach pomocowych, procedur pozyskiwania środków pozabudżetowych, punktów konsultacyjnych dot. środków pomocowych;
b1) prowadzenie spraw związanych z edukacyjnymi projektami unijnymi, realizowanymi przez Wydział Funduszy Pomocowych jak i przez podległe Wydziałowi Edukacji placówki oświatowe: analiza formularza projektowego, sprawdzenie wniosku  o uruchomienie środków pod względem zgodności  z umową o dofinansowanie;
c1) weryfikowanie oraz opiniowanie wniosków w sprawie zmian w planach finansowych, które zgłasza placówka edukacyjna, pod kątem zgodności z zapisami umowy oraz wnioskiem projektowym, którego realizatorem  jest dana szkoła/przedszkole, weryfikacja kategorii wydatków, w ramach  których placówka chce uruchomić środki, zgodności harmonogramów,
d1) zgłaszanie potrzeby uruchamiania rachunków bankowych dla projektów jednostek,
- przygotowywanie stosownych pełnomocnictw,
-  bieżąca współpraca z jednostkami oświatowymi,
e1) przygotowanie i realizacja projektów własnych z zakresu edukacji, sporządzanie harmonogramów wniosków o płatność, sporządzanie raportów, weryfikacja wskaźników projektu,  współpraca Dyrektorami szkół,

2) w zakresie prowadzenie Gminnego Centrum Informacji:
a) zapewnienie dostępu osobom odwiedzającym do technologii informatycznych celem efektywnego poruszania się po rynku pracy;
b) pomoc w sporządzeniu dokumentów aplikacyjnych (cv, list motywacyjny);
c) pomoc i doradztwo osobom planującym rozpocząć własną działalność gospodarczą;
d) organizowanie konsultacji dla osób bezrobotnych oraz planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej;
e) udzielanie informacji o dostępnych środkach krajowych i zagranicznych w zakresie przedsiębiorczości;
f) opracowywanie materiałów informacyjno-promocyjnych Gminnego Centrum Informacji.

3) w zakresie monitorowania działalności związków międzygminnych i stowarzyszeń:
a) przygotowywanie dokumentacji na zgromadzenia ogólne;
b) monitorowanie stopnia realizacji planów działania i planów finansowych;
c) przygotowywanie pełnomocnictw,

4) planowanie i realizacja budżetu z zakresu zadań wydziału i jej bieżąca analiza,

5) prowadzenie spraw związanych z Zarządzaniem Jakością Wydziału, w tym w szczególności spraw dotyczących:
a) sytemu zarządzania jakością,
b) kontroli zarządczej,
c) wykonywania przepisów w zakresie ochrony danych osobowych,

6) organizowanie konkursów na realizację zadań Miasta przez organizacje pozarządowe w zakresie
działania Wydziału,

7) organizowanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w zakresie działania Wydziału,

8) przeprowadzanie konsultacji społecznych w zakresie działania Wydziału.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane