W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Powrót

Wydział Geodezji i Kartografii

Wersja strony w formacie XML

Naczelnik:

mgr inż. Jacek Kmita - pokój 367B
Telefon: 32 4785 319
e-mail: jkmita@um.jastrzebie.pl
gn@um.jastrzebie.pl

Referat zasobu geodezyjno-kartograficznego - Kierownik

mgr inż. Radomir Motyl - pokój 359B
Telefon: 32 4785 175
e-mail: rmotyl@um.jastrzebie.pl

Usytuowanie wydziału:

Wydział Geodezji i Kartografii znajduje się w budynku „B”, na III piętrze.
Zajmuje pokoje o numerach: 358B – 368B.

Adres Urzędu:

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój
al. Józefa Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój

Godziny przyjmowania interesantów:

od poniedziałku do środy - od godz. 7.30 do 15.30, 
 czwartek - od godz. 7.30 do 17.00, 
 piątek - od godz. 7.30 do 14.00.

Zakres kompetencji:

Do zadań Wydziału Geodezji i Kartografii należy w szczególności:

1) prowadzenie ewidencji gruntów i budynków, w tym:
a) utrzymanie w aktualności operatu ewidencyjnego poprzez bieżące wprowadzanie zmian i jego
stopniową modernizację,
b) gromadzenie i dostarczanie danych ewidencyjnych na potrzeby zagospodarowania przestrzennego, wymiaru podatków lokalnych, oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych, statystyki publicznej i gospodarki nieruchomościami,
c) gromadzenie i aktualizacja danych o gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
d) weryfikacja, archiwizacja i ochrona danych ewidencyjnych,
e) udostępnianie danych ewidencyjnych zainteresowanym podmiotom, w tym sporządzanie urzędowych wypisów i wyrysów i innych raportów z operatu ewidencji gruntów i budynków,
f) zawiadamianie właściwych podmiotów ewidencyjnych i instytucji publicznych o zmianach dokonanych w
ewidencji gruntów i budynków,
g) współpraca z wydziałem Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w zakresie integracji danych
ewidencyjnych z działem I KW,
h) wymiana danych między ewidencją gruntów i budynków a ewidencjami i rejestrami publicznymi prowadzonymi przez inne organy i jednostki organizacyjne wykonujące zadania publiczne

2) prowadzenie rejestru cen i wartości nieruchomości,

3) prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach indywidualnych, w tym:
a) w sprawie podziału nieruchomości,
b) sprawie rozgraniczenia nieruchomości,
c) w sprawie scalenia i podziału nieruchomości,
d) w sprawie ustalenia lub aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
e) w sprawie aktualizacji ewidencji gruntów i budynków,
f) w sprawach spornych dotyczących wysokości opłaty za udostępnienie materiałów zasobu geodezyjnego
i kartograficznego,
g) w sprawach dotyczących odmowy przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego zbiorów danych lub innych materiałów sporządzonych przez wykonawcę prac geodezyjnych,

4) prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów, w tym ustalanie numeracji porządkowej
budynków,

5) prowadzenie spraw z zakresu nazewnictwa ulic, w tym obsługa biurowa Zespołu do spraw Nazewnictwa Ulic i Numeracji Porządkowej Budynków,

6) prowadzenie Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, w tym:
a) gromadzenie i ewidencjonowanie w systemie teleinformatycznym materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
b) udostępnianie zasobu zainteresowanym jednostkom, w tym ustalanie wysokości opłat z tego tytułu,
c) obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych i prac kartograficznych,
d) weryfikacja zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego pod kątem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi
w geodezji i kartografii,
e) zakładanie osnów szczegółowych,
f) ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
g) tworzenie i prowadzenie baz danych GESUT (geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu) i BDOT500 (bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000)
h) archiwizacja i okresowa ocena wartości użytkowej zasobu,

7)    koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu – organizacja i przewodniczenie naradom koordynacyjnym, aktualizacja bazy danych GESUT w oparciu o treść uzgodnionych projektów sieci,

8) prowadzenie Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej,

9) prowadzenie spraw związanych z Zarządzaniem Jakością Wydziału, w tym w szczególności spraw dotyczących:
a) sytemu zarządzania jakością,
b) kontroli zarządczej,
c) wykonywania przepisów w zakresie ochrony danych osobowych,

10) organizowanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w zakresie działania Wydziału
Geodezji i Kartografii,

11) przeprowadzanie konsultacji społecznych w zakresie działania Wydziału Geodezji i Kartografii.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane