W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Powrót

Wydział Edukacji

Wersja strony w formacie XML

Naczelnik:

Stanisław Faber - pokój 405A
tel: 32 4785 286,
faks: 32 4785 206, 32 4785 140
e-mail: ed@um.jastrzebie.pl

Zastępca Naczelnika:

Monika Dudacy
– pokój nr 420 A
Tel. 32 4785 374
e-mail:
mdudacy@um.jastrzebie.pl

Referat Finansowy - Kierownik

Krystyna Konopka – pokój 421A
tel. 32 4785 108
e-mail: kkonopka@um.jastrzebie.pl

Usytuowanie wydziału:

Wydział Edukacji znajduje jest w budynku "A”, na IV piętrze.
Zajmuje pokoje o numerach: od 403A - 405A, 407A i od 419A - 422A

Adres Urzędu:

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój
al. Józefa Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój

Godziny przyjmowania interesantów:

od poniedziałku do środy - od godz. 7.30 do 15.30,
czwartek - od godz. 7.30 do 17.00,
piątek - od godz. 7.30 do 14.00.

Zakres kompetencji:

Do zadań Wydziału Edukacji należy w szczególności:

1) organizacja i analiza funkcjonowania sieci publicznych szkół i placówek oświatowych na terenie Miasta,

2) prognozowanie i planowanie sieci szkół i placówek oświatowo-wychowawczych,

3) realizacja procedur związanych z zakładaniem i likwidacją szkół i placówek oświatowych,

4) podejmowanie działań mających na celu rozwój i utrzymanie bazy materialnej szkół i placówek oświatowych,

5) prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz spraw, związanych z udzielaniem dotacji szkołom i placówkom niepublicznym,

6) prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów szkół i placówek oświatowych, w tym:
a) prowadzenie akt osobowych dyrektorów,
b) załatwianie spraw związanych z udzielaniem urlopów dyrektorom,
c) sporządzanie dokumentacji do emerytur,
d) prowadzenie rejestru delegacji dyrektorów,

7) przedstawianie propozycji wynagradzania dyrektorów, wnioskowanie o nagrody i odznaczenia,

8) realizacja procedur związanych z awansem zawodowym nauczycieli, w tym przeprowadzanie egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego,

9) realizacja procedur związanych z przeprowadzaniem konkursu oraz powierzeniem stanowiska dyrektora szkoły i placówki oświatowej, w tym przygotowywanie powołań i odwołań dyrektorów,

10) realizacja procedur związanych z dokonaniem cząstkowej oceny pracy dyrektorów szkół i placówek oświatowych,

11) prowadzenie kontroli spełniania obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki,

12) przygotowywanie i organizowanie posiedzeń Społecznej Oświatowej Komisji Mieszkaniowej,

13) zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych pracy szkół i placówek oświatowych,

14) kompleksowe przygotowanie i organizowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci w formie wyjazdów śródrocznych na tzw. „zielone szkoły”,

15) prowadzenie przeglądów i kontroli tematycznych w szkołach i placówkach oświatowych np. organizacji pracy, spełniania obowiązku szkolnego, itp.

16) organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli,

17) udział w organizowaniu imprez i uroczystości o charakterze edukacyjnym na terenie Miasta,

18) prowadzenie czynności proceduralnych związanych z nadawaniem imienia szkołom i placówkom oświatowym,

19) współpraca z Kuratorium Oświaty,

20) nadzorowanie i kontrola działalności placówek oświatowych i wychowawczych,

21) realizacja założeń kalendarium reformy ustroju szkolnego w zakresie tworzenia nowych jednostek, przekształcania dotychczasowych oraz stopniowej likwidacji jednostek, nie realizujących założeń naborowych,

22) koordynacja zadań naborowych do szkół ponadgimnazjalnych oraz publicznych przedszkoli,

23) koordynacja działań szkół i placówek oświatowych, związanych z właściwym gospodarowaniem powierzonymi środkami  finansowymi i materialnymi:
a) sporządzanie umów - porozumień oraz  dotacji na zadania oświatowe,
b) sporządzanie analiz  w stosunku do zapisów księgowych,
c) rozliczenie subwencji z MEN dla placówek oświatowych,
d) organizacja dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek specjalnych,
e) prowadzenie spraw związanych z dotacją celową z budżetu Państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.
f) prowadzenie spraw, związanych z udzielaniem przez Prezydenta Miasta zgody na wynajem powierzchni w budynkach szkół i placówek oświatowych,

24) prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem doskonalenia zawodowego nauczycieli,

25) zapewnienie odpowiedniej formy kształcenia dla dzieci posiadających orzeczenia PPP,

26) organizacja konferencji, seminariów i szkoleń dla kadry kierowniczej,

27) inspiracja do tworzenia i korzystania z programów pomocowych dla szkół,

28) współpraca z organami, instytucjami organizacjami państwowymi oraz związkami zawodowymi,

29) nadzorowanie działalności MZOSiP,

30) prowadzenie spraw związanych z Zarządzaniem Jakością Wydziału, w tym w szczególności spraw dotyczących:
a) sytemu zarządzania jakością,
b) kontroli zarządczej,
c) wykonywania przepisów w zakresie ochrony danych osobowych,

31) organizowanie konkursów na realizację zadań Miasta przez organizacje pozarządowe w zakresie działania Wydziału Edukacji,

32) organizowanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w zakresie działania Wydziału Edukacji,

33) przeprowadzanie konsultacji społecznych w zakresie działania Wydziału Edukacji,

34) prowadzenie spraw, związanych z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,

35) udzielanie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe,

36) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji podmiotowej na działalność, realizowaną przez Uniwersytet III Wieku,

37) kompleksowe prowadzenie spraw, związanych z wyprawką szkolną,

38) opracowywanie i realizacja programów, włączających młodych mieszkańców do współdecydowania  o rozwoju Miasta,

39) współpraca z Młodzieżową Radą Miasta,

40) realizacja zadań, związanych z dotacją celową w ramach programu „Aktywna tablica” na lata 2017 -2019,

41) realizacja zadania, związanego z przyznawaniem stypendiów w ramach Programu Stypendialnego Miasta Jastrzębie-Zdrój dla uczniów szczególnie uzdolnionych,

42) prowadzenie i weryfikacja danych Systemu Informacji Oświatowej i Zmodernizowanego Systemu Informacji Oświatowej,

43) prowadzenie spraw związanych z analizą oświadczeń majątkowych dyrektorów szkół i placówek oświatowych.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane