W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zarządzenie nr 322. Zgodnie z „Planem działania obrony cywilnej miasta Jastrzębie Zdrój na rok 2004” (Or 0151/322/2004)

RSS

 

 

ZARZĄDZENIE  NR Or 0151/322/2004

PREZYDENTA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ

miasta  Jastrzębie  Zdrój

z dnia ..... września 2004 r.

 

Zgodnie z „Planem działania obrony cywilnej miasta Jastrzębie Zdrój na rok 2004”

odnośnie przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu i środków obrony cywilnej.

                          

z a r z ą d z a m,   co    n a s t ę p u j e :

 

§ 1

 

Zobowiązuję Dyrektorów /Kierowników/ jednostek organizacyjnych i podmiotów gospodarczych do powołania w zakładzie pracy komisji odpowiedzialnej za przeklasyfikowanie i wybrakowanie sprzętu obrony cywilnej.

 

§ 2

 

1. Zadaniem komisji określonej w § 1 zarządzenia będzie przeklasyfikowanie sprzętu i materiałów do właściwych kategorii oraz przedstawienie propozycji do wybrakowania kierując się w tym względzie następującymi zasadami:

 

Kategoria I – sprzęt (środki ochrony) – nowy, uprzednio nie eksploatowany, odpowiadający określonym (dla danego typu) warunkom technicznym, przechowywany w magazynach dystrybucyjnych, a także środki jednorazowego użytku w ramach okresu przydatności do użycia

Kategoria II – sprzęt (środki ochrony) – wydany do eksploatacji do jednostek administracyjnych, instytucji i zakładów pracy (na wyposażenie formacji OC, organów kierowania OC oraz ochrony ludności) w pełni sprawny, przechowywany i konserwowany w magazynach tych jednostek.

Kategoria III – sprzęt (środki ochrony) – używany w akcjach, ćwiczeniach lub w celach szkoleniowych, sprawny, odpowiednio konserwowany i zdatny do dalszego użycia.

Kategoria IV – sprzęt niesprawny, przeznaczony do naprawy oraz środki ochrony przeznaczone do wykorzystania jako środki zastępcze lub do celów szkoleniowych. Sprzęt, po dokonaniu naprawy, należy przeklasyfikować do kategorii III. W przypadku niemożliwości lub nieopłacalności naprawy (potwierdzonej protokołem stanu technicznego), sprzęt ten należy przeklasyfikować do kategorii V i wybrakować.

Kategoria V – sprzęt niesprawny lub nie przydatny do użytku w obronie cywilnej zgodnie z przeznaczeniem, względnie sprzęt, którego naprawa jest niemożliwa lub nie opłacalna, a także środki ochrony, które nie nadają się do użytku. Do tej kategorii zalicza się również środki jednorazowego użytku, którym minął termin przydatności do użycia. Sprzęt i środki zaliczone do tej kategorii podlegają wybrakowaniu.

 

2. Biorąc pod uwagę ograniczone możliwości uzupełniania sprzętu i środków na potrzeby wyposażania formacji obrony cywilnej oraz ludności, proszę bardzo rozważnie podejść do propozycji wybrakowania. Środki ochrony indywidualnej przedstawiać do wybrakowania tylko w przypadku stwierdzenia złego stanu technicznego i braku możliwości naprawy.

 

3. W przypadku środków występujących obecnie w kategorii V, nie przedstawianych do wybrakowania a pozostawionych jako środki zastępcze, dokonać ich przeklasyfikowania do kategorii IV (zgodnie z powyższymi zasadami). 

 

4. Dla sprzętu takiego jak: kuchnie polowe, urządzenia filtrowentylacyjne, syreny i centrale alarmowe przed zakwalifikowaniem do kategorii V należy sporządzić protokół stanu technicznego. Protokół ten stanowi podstawę do przeklasyfikowania tego rodzaju sprzętu  do kategorii V a następnie do wybrakowania.

 

§ 3

 

Nadzór nad pracami komisji zakładowych powierzam Naczelnikowi Wydziału Zarządzania

Kryzysowego i Spraw Obronnych – Pion Ochrony w Jastrzębiu Zdroju.

 

§ 4

 

Protokół przeklasyfikowania oraz propozycje sprzętu do wybrakowania przesłać w terminie do dnia 8 października_2004_r. do Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych w Jastrzębiu Zdroju.

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 02.11.2004 12:56
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba wyświetleń: 517
Drukuj Zapisz do PDF

Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.