W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Zarządzenie nr 417 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Miasta Jastrzębie Zdrój przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej (Or 0151/417/2004)

 

Z A R Z Ą D Z E N I E NR  Or 0151/417/2004

Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia 23 grudnia 2004

 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Miasta Jastrzębie Zdrój przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 roku  Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), art.35 ust.1 i 2,  art.37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603), w wykonaniu uchwały Nr XXIII/ 512/2004 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 24 czerwca 2004 roku w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Miasta Jastrzębie Zdrój, położonych przy ulicy Pawła Findera

 

zarządzam :

§ 1

Przeznaczyć do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowe niezabudowane stanowiące własność Miasta Jastrzębie Zdrój, wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jastrzębie Zdrój, Aleja Piłsudskiego 60 na okres 21 dni.

 

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzyć Naczelnikowi Wydziału Mienia.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr Or-0151/417/24
z dnia 23 grudnia 2004 r.
Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój w sprawie
ogłoszenia wykazu  nieruchomości niezabudowanych                                    stanowiących własność Miasta Jastrzębie Zdrój
przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

                                                                                  

     W Y K A Z

  nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Miasta, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

 

 

Lp.

Nr działki

Obręb

     k.m.

Pow.

(ha)

 

Nr  KW

 

Położenie

 

Przeznaczenie

Cena nieruchomości

w złotych

 

1.

 

3581/60

        Jastrzębie

Dolne

k.m.2

 

 0,0172

 

10 027 - J   

 

  ul. Pawła Findera

  poprawienie warunków  zagospodarowania   nieruchomości  przyległych

                                                

2 690,00* 

+ należny podatek VAT  22 %

      

2.

3583/60

Jastrzębie

Dolne    

k.m.2 

0,0049

10 027 - J   

  ul. Pawła Findera

770,00*

+ należny podatek VAT  22 %    

    

3.    

3584/60

Jastrzębie Dolne

k.m.2

0,0124

10 027 - J   

  ul. Pawła Findera                            

1 940,00*

+ należny podatek VAT  22 %

 

 

* Cena nieruchomości nie obejmuje kosztów przygotowania nieruchomości do zbycia, do których uiszczenia zobowiązany będzie

    nabywca:

    - do poz. 1 koszty te wynoszą   735,00 zł

    - do poz. 2 koszty te wynoszą   735,00 zł

    - do poz. 3 koszty te wynoszą   735,00 zł


Powiadom znajomego

Powiadom znajomego