W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Zarządzenie nr 416 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Jastrzębie Zdrój przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu (Or -0151/416/2004)

 

Z A R Z Ą D Z E N I E  NR .Or -0151/416/2004

Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia 23 grudnia 2004 r.

 

w sprawie: ogłoszenia   w y k a z u  nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Jastrzębie Zdrój przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.

 

     Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), art. 35 ust. 1 i  2 oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  o gospodarce nieruchomościami (j.t.Dz.U. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603),  w wykonaniu uchwały Nr XXIII/511/2004 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 9 września 2004 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Jastrzębie Zdrój położonej przy ulicy Leśmiana

 

                                                                     z a r z ą d z a m :

 

§ 1

Przeznaczyć do sprzedaży w drodze  przetargu nieruchomość gruntową niezabudowaną stanowiącą własność Miasta Jastrzębie Zdrój, wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jastrzębie Zdrój, Aleja Piłsudskiego 60 na okres 21 dni.

 

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Mienia.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik do Zarządzenia Nr Or-0151/416/2004
z dnia 23 grudnia 2004 r

Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój w
sprawie
ogłoszenia wykazu  nieruchomości niezabudowanej 

stanowiącej własność Miasta Jastrzębie Zdrój

przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.

                                                                                        W Y K A Z

nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Miasta, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej

 

Lp.

Nr działki

Obręb

     k.m.

Pow.

(ha)

 

Nr  KW

 

Położenie

 

Przeznaczenie

Cena nieruchomości

w złotych

 

 

 

 

 

 

  1.

 

 

 

 

 

 

2103/134

        Jastrzębie

Górne

k.m.2

 

 0,0670

 

10 467 - J   

 

ul. Leśmiana

        Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jastrzębia Zdroju uchwalonym 18 grudnia 1999 roku przez Radę Miejską w Jastrzębiu Zdroju uchwałą nr XV/ 321 /99  przedmiotowa działka znajduje się w strefie mieszkaniowej z usługami podstawowymi oraz zieleni urządzonej o szczególnych walorach ekologicznych.

      Z uwagi na ograniczenie

spowodowane przebiegają – cą  przez nią linię elektroenergetyczną 110 kV nie ma możliwości jej zabudowy.                  

5 800,00 zł 

+ należny podatek VAT  22 %

      

   

Uwaga: Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz.U. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603)  winny złożyć wniosek do dnia 07 lutego 2005 roku

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego