W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Zarządzenie nr Or.0151/150/2004

Wersja strony w formacie XML

ZARZĄDZENIE NR Or.0151/150/2004

Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 13 maja 2004 r.

 

w sprawie: powołania komisji do spraw przyznawania Nagrody Miasta Jastrzębia Zdroju dla osób zasłużonych w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dóbr kultury oraz przyznawania stypendiów w dziedzinie kultury.

 

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591, z późniejszymi zmianami) oraz par. 4 Uchwały Nr X/218/2003 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 17 czerwca 2003 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Miasta Jastrzębia Zdroju dla osób zasłużonych w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dóbr kultury (j.t. Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 98 póz. 2620) oraz par. 2 Uchwały Nr VIII/! 44/2003 Rady Miasta z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie ustanowienia stypendiów w dziedzinie kultury dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury oraz określenia zasad ich przyznawania (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 62 póz. 1879 z późn. zmianami)

 

zarządzam:

 

§1

Powołać Komisję do spraw przyznawania Nagrody Miasta Jastrzębia Zdroju dla osób zasłużonych w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dóbr kultury oraz przyznania stypendiów w dziedzinie kultury dla osób zajmujących się powyższymi zadaniami, zwanej dalej „Komisją":

 

Franciszek Piksa - Przewodniczący

Jarosław Ligas - Wiceprzewodniczący

Bernadeta Magiera - Członek

Maria Kucharska - Członek

Mariola Gardyańczyk – Członek

Sabina Kończal - Członek

 

§2

Do zadań Komisji należy:

l/ opiniowanie wniosków w sprawie przyznania Nagrody/ stypendiów

2/ przedstawienie kandydatur osób, którym zamierza się przyznać nagrody /stypendia

3/ przedstawienie propozycji co do rodzaju nagród oraz wartości nagród rzeczowych.

 

§3

Przewodniczący Komisji w celu oceny wniosków zwołuje posiedzehia Komisji wg potrzeb.

 

§4

Komisja podejmuje swoje rozstrzygnięcia w formie opinii, którą Prezydentowi przedstawia Przewodniczący Komisji, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Komisji.

 

§5

Komisja rozstrzyga wnioski zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym.

 

§6

W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego Komisji.

 

§7

Przewodniczący Komisji jest zobowiązany do przedstawienia Prezydentowi regulaminu prac Komisji.

 

§8

Obsługę administracyjno - biurową Komisji wykonuje Wydział Kultury i Sportu UM.

 

§9

Traci moc Zarządzenia Nr Or- 0152/146/2003 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 2 maja 2003 r. w sprawie powołania komisji do spraw przyznawania Nagrody Miasta Jastrzębia Zdroju dla osób zasłużonych w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dóbr kultury oraz przyznawania stypendiów w dziedzinie kultury.

 

§10

Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane