W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Zarządzenie nr 140 w sprawie ustalania zasad korzystania, pobierania i kontrolowania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Jastrzębie Zdrój (Or-0151-140/2004)

Wersja strony w formacie XML

ZARZĄDZENIE NR Or-0151-140/2004

PREZYDENTA MIASTA JASTRZĘBIA ZDROJU

dnia 28 kwietnia 2004r.

 

w sprawie: ustalania zasad korzystania, pobierania i kontrolowania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Jastrzębie Zdrój

 

Działając na podstawie art. 13b ust. 6 i 7 i 13fust. 3 w związku z art. 21 ust. la ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000 r. nr 71 póz. 838 z późniejszymi zmianami) oraz w wykonaniu postanowień uchwały nr XVI/333/2004 z 22 stycznia 2004 r. Rady Miasta Jastrzębie Zdrój w sprawie parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz wysokości opłat pobieranych z tego tytułu (Dz. Urz. Województwa Śląskiego z 2004 r., nr 15, poz. 608)

 

zarządzam, co następuje:

 

§1.

Ustalam treść regulaminu korzystania z ogólnodostępnych parkingów stanowiących własność Miasta położonych w strefie płatnego parkowania, który stanowi załącznik nr l do niniejszego Zarządzenia.

 

§2.

Wyciąg z regulaminu w formie instrukcji korzystania z miejsc parkingowych należy umieścić na parkingu, w sposób umożliwiający zapoznanie się korzystających z jego treścią.

 

§3.

1. Ustalam wzór "Druku Opłaty Dodatkowej", który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

2. Ustalam wzór wezwania do uiszczenia opłaty dodatkowej, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

3. Ustalam wzór karty abonamentowej, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

 

§4.

Organizację techniczną, wydawanie abonamentów miesięcznych i prowadzenie rozliczeń finansowych parkingów w strefie płatnego parkowania powierza się Jastrzębskiemu Zakładowi Komunalnemu w Jastrzębiu Zdroju.

 

§5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr l

do Zarządzenia Prezydenta Miasta

 

 

REGULAMIN

w sprawie: zasad korzystania z ogólnodostępnych płatnych parkingów położonych w strefie płatnego parkowania.

 

§1.

Korzystanie z parkingów w strefie płatnego parkowania jest odpłatne:

- w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.30,

- w soboty w godzinach od 9.00 do 13.00

i wynosi:

a) l ,50 zł. za pierwszą godzinę parkowania,

b) l ,70 zł. za drugą godzinę parkowania,

c) 2,00 zł. za trzecią godzinę parkowania,

d) 1,50 zł. za czwartą i każdą następną godzinę parkowania,

 

§2.

Od opłat za parkowanie zwolnione są osoby kierujące oznakowanymi pojazdami przystosowanymi konstrukcyjne do przewozu osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej lub pojazdami zaopatrzonymi w kartę parkingową.

 

§3.

1. Opłaty za parkowanie pobierają inkasenci upoważnieni przez Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój.

2. Inkasenci, o których mowa w pkt. l, są wyposażeni w kamizelki odblaskowe z napisem:

"Inkasent opłaty parkingowej" oraz identyfikator.

 

§4.

Obowiązkiem użytkownika korzystającego z płatnych nie strzeżonych miejsc parkingowych jest opłacenie parkowania poprzez wykupienie biletu w formie wydruku z kasy fiskalnej lub karty abonamentowej.

 

§5.

1. Bilet, o którym mowa w § 4 należy wykupić u inkasenta bezzwłocznie po zaparkowaniu pojazdu silnikowego lub motoroweru.

2. Cena biletu stanowi odpowiadającą deklarowanemu czasowi parkowania sumę stawek za kolejne godziny parkowania. Deklarowany czas parkowania określa się w pełnych godzinach.

3. Posiadanie biletu parkingowego na jednym miejscu upoważnia do korzystania z innych miejsc parkingowych w czasie, za który uiszczono opłatę w strefie płatnego parkowania.

 

§6.

1. Sprzedaż kart abonamentowych, o których mowa w § 4 prowadzona jest w siedzibie Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego w Jastrzębiu Zdroju ul. Dworcowa 17D w godzinach od 7.00 do 15.00.

2. Cena karty abonamentowej wynosi 50,00 zł.

3. Posiadanie karty abonamentowej nie stanowi rezerwacji miejsca parkingowego.

4. Karta abonamentowa ważna jest do końca miesiąca kalendarzowego, na który została wykupiona.

5. Karta abonamentowa stanowi druk ścisłego zarachowania

 

§7.

1. Dowodem uiszczenia opłaty za parkowanie jest wykupiony na czas postoju bilet parkingowy lub ważna karta abonamentowa.

2. Dowód uiszczenia opłaty należy umieścić za przednią szybą samochodu, w sposób umożliwiający kontrolującemu swobodny odczyt opłaconego czasu parkowania i ważności biletu lub karty abonamentowej.

3. Nieczytelny dowód uiszczenia opłaty jest nieważny.

 

§8.

1. Za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pobiera się opłatę dodatkową, której wysokość wynosi 50,00 zł.

2. Opłatę dodatkową należy uiszczać przez:

1) nabycie „Druku Opłaty Dodatkowej" u pracownika Straży Miejskiej, kontrolującego opłaty za parkowanie,

2) na podstawie wezwania do uiszczenia opłaty dodatkowej w kasie Urzędu Miasta Jastrzębie Zdrój lub na konto bankowe wskazane w wezwaniu do uiszczenia opłaty.

3. W razie nie uiszczenia opłaty dodatkowej nastąpi wysłanie upomnienia i skierowanie sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego w administracji.

 

§9.

1. Do kontroli opłacania parkowania upoważnieni są pracownicy Straży Miej skiej.

2. Obowiązkiem kontrolujących jest kontrola opłacania czasu parkowania pojazdów,

a w szczególności:

1) sprawdzanie prawidłowości opłacenia czasu parkowania na bilecie lub karcie abonamentowej,

2) wypisywanie druku „Wezwania" do uiszczenia opłaty dodatkowej i wręczenie go osobiście kierującemu pojazdem lub umieszczenie za „wycieraczką przedniej szyby pojazdu oraz przekazanie kopii wezwania do Wydziału Finansowego Urzędu Miasta celem prowadzenia dalszego postępowania.

3) pobieranie opłaty dodatkowej za wydaniem „Druku Opłaty Dodatkowej".

 

§10.

Jastrzębski Zakład Komunalny prowadzi dokumentację dotyczącą funkcjonowania parkingów.

 

§11

Zarządzający parkingiem nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie ewentualne uszkodzenia parkujących pojazdów, kradzieże ani żadne inne szkody powstałe w czasie parkowania.

 

§12.

Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania parkingów można składać w Jastrzębskim Zakładzie Komunalnym (Jastrzębie Zdrój ul. Dworcowa 17D) codziennie w godzinach od 7.00 do 15.00 z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt, osobiście lub telefonicznie pod nr 47 51-496.

 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane