W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Zarządzenie nr Or.0151-110/2004

Wersja strony w formacie XML

ZARZĄDZENIE Nr Or.0151-110/2004

Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia 31 marca 2004 roku

 

w sprawie: wprowadzenia regulaminu Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Jastrzębiu Zdroju.

 

Na podstawie atr. 31, art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. nr 142, póz. 1591 z późn. zm.) oraz §7 ust. 3 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta w Jastrzębiu Zdroju, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr Or- 0152/70/2003 Prezydenta Miasta z dnia 25.02.2003r. z późn. zm.

 

zarządzam

 

§1

Wprowadzić „Regulamin Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Jastrzębiu Zdroju", stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

 

§2

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr Or-0151/110/2004

Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia 31 marca 2004r.

 

Regulamin Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Jastrzębiu Zdroju.

 

• Schronisko prowadzone jest przez Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój, Al. Piłsudskiego 60, tel. (032) 47-85-325.

• Obsługę całodobową Schroniska zapewni podmiot zatrudniony przez Miasto na umowę - zlecenie.

• Schronisko przeznaczone jest dla bezdomnych psów.

 

Zadania

1. Przyjmowanie i przetrzymywanie zwierząt zagubionych, zabłąkanych i porzuconych lub z innych przyczyn bezdomnych.

2. Przekazywanie nieodpłatne zwierząt osobom zainteresowanym ich posiadaniem, zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania.

3. Opieka nad zwierzętami przebywającymi w schronisku.

4. Współpraca z lecznicą dla zwierząt w zakresie obserwacji bezpańskich zwierząt, które pokąsały człowieka lub zwierzę.

 

Organizacja schroniska

I.Obowiązki personelu schroniska

1. Wszyscy pracownicy muszą odznaczać się przyjacielskim i humanitarnym stosunkiem do zwierząt oraz dawać przykład należytego obchodzenia się ze zwierzętami zarówno w schronisku, jak i poza nim.

2. W celu zachowania w schronisku należytych warunków higienicznych należy:

• na bieżąco usuwać nieczystości,

• utrzymywać budynki, wybiegi i obejścia w odpowiednim stanie sanitarnym,

• odpowiednio wietrzyć i ogrzewać pomieszczenia dla zwierząt.

3. W celu odpowiedniej pielęgnacji zwierząt należy: ,

• odświeżać i wymieniać posłania zwierząt, aby były czyste i suche,

• u zwierząt chorych stosować wskazane przez lekarza weterynarii leki i zabiegi,

• odpowiednio karmić zwierzęta,

• przestrzegać właściwych zasad pojenia zwierząt.

 

II.Przyjmowanie zwierząt do schroniska

1. Schronisko całodobowo przyjmuje bezdomne psy przywiezione przez podmiot uprawniony do wyłapywania i transportu zwierząt.

2. Każde doprowadzone zwierze zostaje wpisane do rejestru z uwidocznieniem daty przyjęcia, opisu i płci zwierzęcia.

3. Zwierząt nowo przybyłych nie należy łączyć z innymi przez okres potrzebny do oswojenia się zwierzęcia z warunkami w schronisku oraz w celu odbycia kwarantanny.

4. Każde nowo przybyłe zwierzę powinno być poddane odrobaczeniu oraz szczepieniom przeciwko chorobom zakaźnym.

5. W celu ograniczenia stresu i kontrolowania chorób, zwierzęta powinny być odpowiednio separowane wg następujących kryteriów:

- zwierzęta poddane kwarantannie,

- zwierzęta chore lub ranne,

- szczeniaki od zwierząt dorosłych, z wyjątkiem karmionych przez matki,

- karmiące samice wraz z potomstwem od wszystkich innych zwierząt,

- samce od samic mających cieczkę.

 

III.Opieka weterynaryjna

1. Schronisko zapewnia opiekę weterynaryjną dla zwierząt przebywających w schronisku.

2. Szczepienie zwierząt przeciwko wściekliźnie oraz innym chorobom zaraźliwym.

3. Personel weterynaryjny opracowuje szczegółowe zasady odkażania i dezynfekcji, programy profilaktyki w zakresie zwalczania chorób zakaźnych oraz kwarantanny nowo przyjętych zwierząt do schroniska.

4. Lekarz weterynarii lub wyznaczony przez niego pracownik dokonuje oględzin nowo przybyłego zwierzęcia.

 

IV.Adopcja zwierząt.

1. Dla osób pragnących zaadoptować zwierzę, schronisko czynne jest codziennie w godzinach od 11.00 do 16.00.

2. Odwiedzającym schronisko zabrania się:

- zbliżania do kojców ze zwierzętami bez asysty pracownika schroniska,

- dokarmiania zwierząt,

- drażnienia i straszenia zwierząt.

3. Zwierzęta do adopcji mogą być przekazywane:

- po upływie okresu kwarantanny, z wyjątkiem szczeniąt, które mogą być wydane zaraz po przybyciu do schroniska po uprzednim badaniu weterynaryjnym,

- po zaszczepieniu ich przeciwko wściekliźnie (jeżeli nie były uprzednio szczepione, co wymaga udokumentowania), a szczenięta po szczepieniu przeciwko innym chorobom zakaźnym,

- osobom pełnoletnim, posiadającym odpowiednie warunki do zapewnienia zwierzęciu należytej opieki, po podpisaniu zobowiązania dotyczącego opieki nad zwierzęciem.

4. Pracownik schroniska uwidacznia w rejestrze zwierząt : imię, nazwisko, adres i numer dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości osoby zabierającej zwierzę.

5. Właściciele mają prawo do odbioru zwierząt po udokumentowaniu lub uwiarygodnieniu prawa własności.

6. Nie wolno wydawać zwierząt:

- dzieciom i młodzieży do lat 18, nie będącym pod opieką rodziców lub opiekunów,

- szczeniąt będących przy matce przed ukończeniem 7 tygodnia życia oraz zwierząt chorych (z wyjątkiem przypadku kiedy nowy właściciel deklaruje chęć leczenia zwierzęcia we własnym zakresie),

- osobom nietrzeźwym,

- osobom podejrzanym o spekulacje lub handel zwierzętami,

- osobom nie posiadającym odpowiednich przyborów do zabrania zwierzęcia (obroży, szelek, smyczy, kagańca).

 

V. Praca wolontariuszy

1.Dopuszcza się wykonywanie prac na schronisku przez wolontariuszy, wyłącznie za zgodą Urzędu Miasta Jastrzębie Zdrój.

2.Wamnki bezpieczeństwa i higieny pracy dla wolontariuszy wykonujących prace na schronisku, zapewnia podmiot obsługujący schronisko.

 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane