W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Zarządzenie nr 13 (...) w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu i ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Miasta Jastrzębie Zdrój (Or.-0151/13/2004)

Wersja strony w formacie XML

ZARZĄDZENIE Nr Or.-0151/13/2004

Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia 15 stycznia 2004r.

 

w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w drodze p r z e t a r g u i ogłoszenia w y k a z u nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Miasta Jastrzębie Zdrój.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  /j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220/, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zmianami/ oraz w wykonaniu uchwały Nr XXVIII/660/97 Rady Miejskiej w Jastrzębiu Zdroju z dnia 25 października 1997 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu działek budowlanych stanowiących własność Miasta Jastrzębia Zdroju z przeznaczeniem pod jednorodzinne budownictwo mieszkaniowe, uchwały Nr XXV/609/2000 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 18 listopada 2000 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Miasta Jastrzębie Zdrój położonych przy ulicy Orzeszkowej oraz uchwały Rady Miasta Jastrzębie Zdrój Nr XII/250/2003 z dnia 9 października 2003 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Miasta Jastrzębie Zdrój położonych przy ulicy Skrzyszowskiej pod jednorodzinne budownictwo mieszkaniowe

 

z a r z ą d z a m:

 

§ 1.

Przeznaczyć do sprzedaży w drodze   p r z e t a r g u   nieruchomości niezabudowane stanowiące własność Miasta Jastrzębie Zdrój, wymienione w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Wykaz. o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jastrzębie Zdrój, Aleja Piłsudskiego nr 60 na okres 21 dni.

 

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Mienia.

                                                                                                           

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr Or.-0151/13/2004

Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój w sprawie ogłoszenia

wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do

sprzedaży w drodze przetargu.

 

 

W Y K A Z

 

LP.

Nr działki

Obręb k.m

Pow. /ha /

Nr  KW

Położenie

Przeznaczenie

Cena nieruchomości

w złotych

 1.

3034/118  

J.D. k.m.2

0.0717

8 775-J   

ul. Orzeszkowej

jednorodzinne bud. mieszk.

 12.800,00 zł

2.

3035/118

J.D. k.m.2 

0.0764

8 776-J

ul. Orzeszkowej

jednorodzinne bud. mieszk.

 13.600,00 zł

3.    

3036/118

J.D. k.m.2

0.0794

8 777-J

ul. Orzeszkowej

jednorodzinne bud. mieszk.

 13.600,00 zł

4.    

1503/120

Moszcz.

   k.m.1

0.0756

7 502-J

ul. Skrzyszowska

jednorodzinne bud. mieszk.

 16.600,00 zł

5. 

1504/120

Moszcz.

k.m.1

0.0896

7 502-J

ul. Skrzyszowska

jednorodzinne bud. mieszk.

 19.500,00 zł

6.  

2741/62

Moszcz.

k.m.2

0.0979

20 392-J

ul. Wiejska

jednorodzinne bud. mieszk.

 9.200,00 zł

 

7.  

2745/62

Moszcz.

k.m.2

0.1101

20 394-J

ul. Wiejska

jednorodzinne bud. mieszk.

 10.300,00 zł

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        


 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane