W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Informacja Prezydenta Miasta na sesję Rady Miasta w dniu 11 września 2014 roku

RSS

                                                                                             

Informacja Prezydenta Miasta

na sesję Rady Miasta 11 września 2014 roku

 

Szanowny Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Zaproszeni Goście.

 

Witam wszystkich Państwa obecnych na dzisiejszej IX sesji zwyczajnej Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój. Przedstawię informacje z realizacji zadań w okresie od sesji zwyczajnej, która odbyła się 26 czerwca do chwili obecnej.

 

 

w zakresie budżetu

 

 

Od 27 czerwca do 5 września bieżącego roku podjąłem jedenaście zarządzeń w sprawie zmiany budżetu miasta Jastrzębie-Zdrój na 2014 rok oraz cztery zarządzenia w sprawie zmiany budżetu miasta Jastrzębie-Zdrój na 2014 rok w zakresie zadań administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami. Decyzje te spowodowały zwiększenie ogólnej wielkości planu dochodów i wydatków budżetu miasta o kwotę 6 396 794 zł. Po uwzględnieniu zmian oraz zmian wynikających z projektu uchwały Rady Miasta przedłożonego na sesję 11 września br. plan budżetu miasta na 2014 rok kształtuje się następująco:

1. Dochody ogółem wynoszą 376 769 173 zł,

2. Wydatki ogółem wynoszą 412 269 543 zł,

3. Przychody wynoszą 35 760 370 zł,

4. Rozchody wynoszą 260 000 zł.

Deficyt budżetu miasta na 2014 rok wynosi 35 500 370 zł, co stanowi 9,42% dochodów ogółem.

 

 

w zakresie infrastruktury komunalnej i inwestycji

 

 

Trwają prace związane z:

- wykończeniem budowy Drogi Głównej Południowej - etap II w zakresie zabudowy urządzeń bezpieczeństwa ruchu, humusowania terenów zielonych pasa drogowego, wykonania nasadzeń,

- modernizacją źródła ciepła w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego,

- termomodernizacją budynków PP nr 19 i PP nr 17,

- przebudową budynku Starej Szkoły ZS nr 12,

- budową inhalatorium solankowego w Parku Zdrojowym,

- budową boiska przy ul. Rybnickiej,

- wymianą nawierzchni boiska przy SP nr 19,

- remontem nawierzchni ul. Węglowa,

- remontem nawierzchni ul. Klubowa, odnoga ul. Prusa, łącznik Młyńska – Okrzei,

- przebudową ul. Komuny Paryskiej,

- remontem ścieżek w Parku Zdrojowym,

- wykonaniem siłowni na os. Przyjaźń, ul. Pomorska, ul. Cieszyńska, ul. Gajowa,

- budową dróg na terenie byłej KWK Moszczenicy.

 

Przekazano plac budowy dla zadania pn.: „Remont nawierzchni ulic: Wiejska, Kolonia Jana, Malczewskiego, odnoga ul. Świerklańskiej, Reymonta, Rolnicza, Spacerowa, Twardowskiego, Długa w Jastrzębiu-Zdroju”.

 

Zakończono zadania pn.:

- remont schodów terenowych wraz z chodnikiem stanowiącym połączenie ul. Wielkopolskiej z ul. Beskidzką,

- remont schodów zewnętrznych oraz terenu przed wejściem głównym do budynku szkoły nr 6 przy ul. Śląskiej,

- przebudowa boisk przy ZS nr 1,

- nadbudową ZS nr 13,

-  cz. I Przebudowy i rozbudowy drogi publicznej ul. Frysztackiej – Piaskowej,

- remont chodnika Jagiełły, Kusocińskiego, Kaszubska, Krasickiego, Wiejska.

 

Trwa procedura przetargowa na zadaniach pn.:

- Termomodernizacja budynku DPS „Dar serca” przy ul. Kaszubskiej,

- Projekt rozbudowy ZS nr 9 przy ul. 11 Listopada.

 

Ogłoszono przetargi:

- Remont chodników przy ul. Pszczyńskiej, Arki Bożka, Mazowieckiej i Czecha,

- Eksploatacja i konserwacja oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój.

 

Dla złożonych wniosków: rewitalizacja terenów parkowych w dzielnicy Zdrój w Jastrzębiu-Zdroju oraz budowa fontanny solankowej w Parku Zdrojowym w Jastrzębiu-Zdroju – uzyskano od Instytucji Zarządzającej informację, że ocena merytoryczno – techniczna została zakończona z wynikiem pozytywnym, jednak oba projekty znalazły się na liście rezerwowej.

 

W lipcu br. do Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Ołomuńcu, złożono dokumenty niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie dla projektu „Dostępna granica”. Projekt ten jest realizowany w partnerstwie z miastem Karwina w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013, Dziedzina wsparcia 1.1 Wzmacnianie dostępności komunikacyjnej. Projekt obejmuje swoim zakresem przebudowę ulicy Komuny Paryskiej w Jastrzębiu-Zdroju i ulicy Bożkowej w Karwinie. Obecnie prowadzone są czynności zmierzające do podpisania umowy o dofinansowanie.

 

18 sierpnia zostały zakończone prace i nastąpił odbiór techniczny wybudowanych placów zabaw w Parku Zdrojowym w ramach projektów „Baw się i ucz” i „Uczymy się języka przez zabawę”, realizowanych w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński.

 

 

 

 

w zakresie informacji, kultury i sportu

 

 

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój został jednym z liderów rankingu wybranych instytucji według Indeksu Przejrzystości - zbiorczego wskaźnika pozwalającego na porównawczy pomiar zakresu i sposobu realizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej. Jastrzębski magistrat znalazł się w pierwszej trójce, zarówno jeżeli chodzi o ranking w kategorii „dostęp do informacji publicznej”, jak również w kategorii „ponowne wykorzystanie informacji publicznej”. Rankingi powstały m. in. na podstawie badań typu „tajemniczy klient”. Projekt „Obywatelski monitoring realizacji prawa do informacji publicznej” realizowany jest przez Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” w partnerstwie z Access Info Europe.

 

Na wysokim 7. miejscu zostało sklasyfikowane Jastrzębie-Zdrój w Rankingu miast na prawach powiatu o największych zmianach w poziomie rozwoju w latach 2010-2013. Ranking bilansujący dokonania wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w mijającej kadencji został opublikowany w nr 14 Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”. Zestawienie powstało w oparciu o wskaźniki prezentujące potencjał finansowy, gospodarczy, infrastrukturalny i społeczny gmin w Polsce. Ranking miast na prawach powiatu otwiera Rzeszów. Z naszego województwa w dziesiątce najlepszych znalazły się trzy miasta. Na drugim miejscu uplasowało się Bielsko-Biała, na siódmym Jastrzębie-Zdrój, a na dziesiątym Żory.

 

 

w zakresie mienia

 

 

Od 19 czerwca do 3 września Wydział Mienia:

 

- nabył na rzecz gminy nieruchomość gruntową o pow. 0,0048 ha, przeznaczoną pod budowę gminnej drogi publicznej przy ul. Reymonta,

- nabył na rzecz gminy nieruchomość gruntową do zasobu położoną przy ul. Zgodnej, o pow. 0,1207 ha,

- nabył prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Okrzei, o pow. 0,1454 ha przeznaczonej pod rozbudowę cmentarza,

- sprzedał w drodze bezprzetargowej nieruchomość gruntową położoną przy ul. Lipowej, o pow. 0,0706 ha przeznaczoną na poprawę zagospodarowania działki przyległej,

- sprzedał w drodze przetargu nieruchomości gruntowe położone przy ul. Chlebowej, o pow. 0,0523 ha oraz 0,2229 ha, przeznaczone na cele przemysłowo-usługowe,

- zwrócił na rzecz byłych właścicieli nieruchomość gruntową o pow. 0,2024 ha położoną przy ul. Podhalańskiej.

 

w zakresie Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

 

 

15 sierpnia z okazji Dnia Wojska Polskiego odbyła się uroczysta Msza Św. za Ojczyznę w Kościele pod wezwaniem NMPMK „na górce”. Natomiast po Mszy zostały złożone  kwiaty przy Pomniku obok Kościoła. 19 sierpnia w Domu  Zdrojowym zostały wręczone podziękowania oraz nominacje na wyższe stopnie wojskowe.

 

30 sierpnia w Parku Zdrojowym odbył się piknik militarny. Miłośnicy wojska mogli podziwiać czołg, ciężarówki, wyrzutnie, karabiny, mundury i wszystko co tylko z wojskiem się wiąże. Każdy chętny mógł także spróbować grochówki, czy oddać strzał z historycznej broni. Wśród wystawionych namiotów nie zabrakło również szpitala polowego. Ponadto odbyła się inscenizacja bitwy „Boża Góra 1939” . Była to prawdziwa namiastka bitwy, jaka toczyła się na jastrzębskiej ziemi 75 lat temu. Natomiast 1 września w ramach uczczenia 75. rocznicy wybuchu II wojny światowej na Bożej Górze odbyła się Msza polowa.

 

3 września odbyło się posiedzenie członków Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w sprawie zweryfikowania planów zarządzania kryzysowego pod kątem przygotowania i możliwości podjęcia działań w sytuacji wystąpienia potencjalnego zagrożenia chorobą wysoce zakaźną (gorączka krwotoczna Ebola).

 

 

w zakresie polityki gospodarczej i promocji

 

 

W ramach realizacji zadań z zakresu nadzoru właścicielskiego:

 

- 1 lipca odbyło się Zgromadzenie Wspólników otwierające likwidację Jastrzębskiej Strefy Aktywności Gospodarczej Sp. z o.o.

 

- 31 lipca odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o., którego przedmiotem był wybór podstawy zatrudnienia Likwidatora oraz ustanowienie pełnomocnika do zawarcia umowy.

 

- 2 września odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S.A., którego przedmiotem było wyrażenie zgody na uczestnictwo w spółce GPW S.A.

 

- 24 czerwca odbyło się Zgromadzenie Ogólne Związku Subregionu Zachodniego, w ramach którego przyjęto sprawozdania z działalności Związku z za rok ubiegły oraz przyjęto zmiany w planie finansowym na rok 2014.

 

W ramach realizacji projektu „Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego” odbyły się szkolenia z podstawowej obsługi komputera i Internetu. Trwają prace związane z podłączeniem Internetu oraz dostarczeniem 30 zestawów komputerowych do gospodarstw domowych oraz jednostek podległych miastu, w których będą się znajdować punkty z bezpłatnym dostępem do Internetu.

 

Trwają prace przygotowawcze dot. organizacji oficjalnego otwarcia inwestycji w Parku przy ul. Żeromskiego, która powstała w ramach projektu „Odwiedź sąsiada – uatrakcyjnienie oferty turystycznej polsko-czeskiego pogranicza”. Z końcem października planuje się zorganizowanie rajdu rowerowego na linii Karwina – Jastrzębie-Zdrój z udziałem rowerzystów z obu miast. Odbędzie się również dystrybucja przygotowanych w ramach projektu publikacji, przedstawiających tematyczne, wycieczkowe trasy rowerowe na linii Jastrzębie-Zdrój – Karwina. Ponadto miasto stara się o wykorzystanie oszczędności poprzetargowych powstałych w ramach projektu, m.in. na dofinansowanie zrealizowanego już zadania w Parku Zdrojowym – modernizacja I kwartału parku.

 

23 września w Parku Zdrojowym, przy sprzyjających warunkach pogodowych, odbędzie się otwarcie dwóch placów zabaw dla dzieci, które powstały w ramach transgranicznych projektów „Baw się i ucz” (w partnerstwie z miastem Hawierzów) oraz „Uczymy się języka przez zabawę” (w partnerstwie z miastem Karwina). Tego dnia w jastrzębskim Parku Zdrojowym zawita grupa 100 dzieci (z Jastrzębia-Zdroju i z Hawierzowa), dla których przygotowanych będzie szereg atrakcji i zabaw.

 

Złożony przez miasto projekt do programu „Europe for Citizens” (Europa dla obywateli) został pozytywnie oceniony i otrzymał dofinansowanie. Jego działania rozpoczynają się w styczniu 2015 roku i trwać będą do stycznia 2016 r. Tematem przewodnim projektu jest sieć współpracy obywatelskiej na rzecz reindustrializacji. Głównym zamysłem projektu jest zbudowanie międzysektorowej sieci współpracy miast uprzemysłowionych, wymieniających się między sobą wiedzą, doświadczeniami i dobrą praktyką. Celem projektu jest podniesienie kwestii dotyczącej umożliwienia wejścia na rynek miast przemysłowych oraz poprzemysłowych, inwestorów stanowiących alternatywę dla upadających bądź restrukturyzowanych zakładów przemysłowych. Powyższa kwestia dotyczy większości miast-partnerów projektu i jest ona jednym z przewodnich tematów poruszanych od kilku lat. Udział w projekcie zadeklarowały miasta: Jastrzębie-Zdrój, Karwina, Hawierzów, Ibbenburen, Kocalieva (Serbia), Prievidza, Valjevo (Serbia), Tourcoing, Turcianske Teplice (Słowacja), Zagorje (Słowenia).

 

 

w zakresie gospodarki komunalnej

 

 

Utrzymanie miasta:

- Rozstrzygnięto przetarg oraz zawarto umowę na „Nasadzenia drzew, krzewów oraz bylin na terenie miasta Jastrzębie - Zdrój”.

- Przygotowanie dokumentacji przetargowej dot. budowy ścieżki dydaktyczno – przyrodniczej w rejonie Dworu obronnego w Bziu Zameckim.

 

Gospodarka odpadami:

W związku ze zmianą stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nadal są przyjmowane i weryfikowane deklaracje od właścicieli nieruchomości.

Prowadzona jest weryfikacja sprawozdań składanych przez podmioty odbierające odpady komunalne i nieczystości ciekłe od właścicieli nieruchomości.

Na bieżąco prowadzone są wizje w terenie pod kątem przestrzegania obowiązków ustawowo nałożonych na właścicieli nieruchomości a także pod kątem realizacji powierzonych firmie zadań związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych.

 

w zakresie Zdrowia i Polityki Społecznej

 

 

14 lipca w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 2 nastąpiło przekazanie aparatury medycznej, tj. aparatu do znieczulania ogólnego pacjentów z respiratorem anestetycznym i monitorem, zakupionego na użytek Bloku Operacyjnego/Oddziału Położniczo-Ginekologicznego za kwotę 109 976,40 zł.

 

Zakończono postępowanie na dostawę urządzenia medycznego, tj. wanny do masażu kończyn górnych i dolnych o regulowanej wysokości, zakupionej za kwotę 20 490,00 zł na użytek Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci.

 

Rozpoczęto postępowanie na dostawę urządzenia medycznego, tj. zestawu do endoskopii złożonego z videoprocesora wysokiej rozdzielczości, monitora medycznego HD oraz wózka endoskopowego, na użytek Oddziału Kardiologiczno-Wewnętrznego WSzS nr 2. Środki przeznaczone na zakup urządzenia to 142 tys. złotych.

 

Wydano „Informator świadczeń zdrowotnych Miasta Jastrzębie-Zdrój”. Jest to już czwarta edycja publikacji poświęconej podmiotom leczniczym funkcjonującym w naszym mieście.

 

7 września odbył się Festyn Zdrowia zorganizowany w ramach XVI Jastrzębskich Dni Promocji Zdrowia.

 

Ogłoszono konkurs ofert na realizację programu zdrowotnego pod nazwą: „Wykrywanie wad postawy wśród dzieci klas pierwszych i piątych wszystkich szkół podstawowych z terenu miasta Jastrzębie-Zdrój”. W bieżącym roku programem objętych zostanie 1347 uczniów klas pierwszych oraz 807 uczniów klas piątych, łącznie 2154 dzieci.

 

Zgodnie z Zarządzeniem w sprawie zatwierdzenia rozstrzygnięć Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego miasta Jastrzębie-Zdrój w dziedzinie działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych patologią społeczną na rok 2014, przyznano dotacje następującym organizacjom pozarządowym:

1. Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii – 4 800,00 zł,

2. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Przystanek Nadziei” – 3 240,00 zł,

3. Stowarzyszenie Działań Kulturalnych, Edukacyjnych i Ekologicznych „Wzrastaj” – 6 960,00 zł.

 

 

w zakresie Gospodarki Mieszkaniowej

 

 

Wypłacono 2257 dodatków mieszkaniowych na kwotę 503 990,73zł.

 

Wydano 604 decyzji w sprawie dodatku mieszkaniowego, w tym:

- 551 przyznających dodatek mieszkaniowy,

- 9 odmawiających przyznania dodatku mieszkaniowego,

- 6 wznawiających wypłatę wstrzymanego dodatku mieszkaniowego (lokator uregulował zaległości powstałe w czasie korzystania z dodatku mieszkaniowego),

- 7 wygaszających przyznany dodatek z powodu utraty tytułu prawnego do lokalu,

- 23 wstrzymujące wypłatę dodatku z uwagi na brak dopłat ze strony wnioskodawców do bieżącego czynszu.

- 7 wygaszających przyznany dodatek z uwagi na zmiany miejsca zamieszkania wnioskodawców,

- 1 wygaszającą przyznany dodatek z powodu zgonu wnioskodawcy.

 

Wydano 166 decyzji w sprawie zryczałtowanego dodatku energetycznego, na kwotę 15 739,46zł

 

 

Miejski Zarząd Nieruchomości

 

 

I. Liczba osób zatrudnionych w Miejskim Zarządzie Nieruchomości w związku z podpisanymi umowami z Powiatowym Urzędem Pracy oraz skierowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej i Sąd Rejonowy w celu odpracowania zobowiązań w okresie od czerwca do sierpnia 2014r.:

 

1. Liczba zatrudnionych osób w ramach robót publicznych        - 7

2. Liczba osób odbywających staż dla bezrobotnych - 8

3. Liczba skazanych skierowanych do odbycia kary ograniczenia wolności/prac społecznie użytecznych w MZN - 28

 

II. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone i ogłoszone od 12 czerwca do 29 sierpnia.

 

POSTĘPOWANIA OGŁOSZONE:

 

ROBOTY BUDOWLANE:

1. „Budowa placu zabaw przy ul. Pszczyńskiej 292 i 294 w Jastrzębiu-Zdroju”- ZP-13/DL/2014 - Termin składania i otwarcia ofert: 04.09.2014 r.

2. „Roboty remontowe ogólnobudowlane oraz instalacyjne w zakresie instalacji wod.-kan., gaz, c.o. w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych" – Z-47/DL/W/2014 (postępowanie w oparciu o Kodeks cywilny) – Termin składania i otwarcia ofert: 09.09.2014 r.

 

POSTĘPOWANIA W TOKU:

 

ROBOTY BUDOWLANE:

1. „Remonty instalacji elektrycznych”- ZP-12/DL/2014 – Termin składania i otwarcia ofert: 14.08.2014 – Postępowanie w toku.

 

POSTĘPOWANIA ZAKOŃCZONE:

 

ROBOTY BUDOWLANE:

 

1. „Termomodernizacja budynków przy ul. Żeromskiego 7, Wyspiańskiego 2 i Wyspiańskiego 4 w Jastrzębiu-Zdroju” - ZP-5/DL/2014 – Termin składania i otwarcia ofert: 08.05.2014 r. - Umowy podpisano w dniu 18.06.2014 r.

2. „Wymiana stolarki w budynku przy ul. Turystycznej 5A oraz ul. Jasnej 1A w Jastrzębiu-Zdroju” - ZP-6/DL/2014 – Termin składania i otwarcia ofert: 23.06.2014 r. - Umowę podpisano w dniu 14.07.2014 r.

3. „Remonty i usuwanie usterek ogólnobudowlanych bieżących w budynkach i lokalach użytkowych gminnych oraz na terenach wokół budynków użytkowych gminnych” - ZP-7/DL/2014 – Termin składania i otwarcia ofert: 03.07.2014 r. – Umowę podpisano w dniu 14.07.2014 r.

4. „Remonty instalacji elektrycznych”- ZP-8/DL/2014 – Termin składania i otwarcia ofert: 24.07.2014 r – Postępowanie zostało unieważnione, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

5. „Termomodernizacja budynków przy ul. Moniuszki 12 i Wyspiańskiego 6 w Jastrzębiu-Zdroju” - ZP-9/DL/2014 – Termin składania i otwarcia ofert: 11.07.2014 r. – Umowy podpisano w dniu 12.08.2014 r.

6. „Budowa placu zabaw przy ul. Pszczyńskiej 292 i 294 w Jastrzębiu-Zdroju”- ZP-10/DL/2014 – Termin składania i otwarcia ofert: 30.07.2014 r. – Postępowanie zostało unieważnione, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

7. „Remont budynku użytkowego ul. 1 Maja 39-41 w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby ZHP” - ZP-11/DL/2014 – Termin składania i otwarcia ofert: 30.07.2014 r. – Umowę podpisano w dniu 25.08.2014 r.

8. „Zadanie 1: Roboty remontowe i usuwanie usterek ogólnobudowlanych  w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w Jastrzębiu-Zdroju Zadanie 2: Roboty remontowe i usuwanie usterek instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w Jastrzębiu-Zdroju” - Z-47/DL/W/2014 (postępowanie w oparciu o Kodeks cywilny) – Termin składania i otwarcia ofert: 23.07.2014 r. – Umowę podpisano w dniu 31.07.2014 r.

 

III. Działalność bieżąca – zadania w toku do 1 września

 

1. Zestawienie robót remontowych wykonywanych w budynkach administrowanych przez MZN:

 

INWESTYCJE:

 

1. Szkolna 5 „Modernizacja budynku” – w trakcie realizacji / opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku.

2. Pszczyńska 292, 294 „Budowa placu zabaw” - obecnie trwa postępowanie przetargowe na wykonanie placu zabaw. W wyniku postępowania przetargowego na realizację robót budowlanych nie udało się wyłonić wykonawcy robót. Wpłynęła jedna oferta niespełniająca wymagań zamawiającego, tym samym przetarg został unieważniony i ogłoszony ponownie.

3. Moniuszki 1-3 i Moniuszki 5-7 „Wykonanie zagospodarowania na terenie gminnym” – w trakcie realizacji / opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie wykonania zagospodarowania terenu gminnego.

4. Pszczyńska 140 „Modernizacja budynku” – w trakcie realizacji / w chwili obecnej dokumentacja na modernizację budynku została złożona w Wydziale Architektury w celu uzyskania pozwolenia na budowę.

5. Sz. Szeregów 1-3-5 „Zmiana sposobu użytkowania lokali użytkowych przy ul. Sz. Szeregów 1-3-5 na lokale mieszkalne z dostosowaniem do osób niepełnosprawnych” – w trakcie realizacji / opracowanie dokumentacji projektowej zmiany sposobu użytkowania lokali użytkowych na lokale mieszkalne z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych.

6. Żeromskiego 7, Wyspiańskiego 2, 4 – termomodernizacja budynków przy ul. Żeromskiego 7 oraz Wyspiańskiego 4 została zakończona, natomiast roboty termomodernizacyjne na budynku przy ul. Wyspiańskiego 2 są w trakcie realizacji.

7. Moniuszki 12, Wyspiańskiego 6, Bednorza 8-10 – docieplenia ścian szczytowych budynku przy ul. Bednorza 8-10 zostały zakończone, natomiast termomodernizacja budynków przy ul. Moniuszki 12 oraz ul. Wyspiańskiego 6 jest w trakcie realizacji.

8. Kościelna 1A „Wykonanie izolacji dźwiękochłonnej na instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach użytkowych” – w trakcie realizacji / obecnie trwają roboty w zakresie wykonania izolacji dźwiękochłonnej.

 

REMONTY:

 

1. Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wykonywane są w 4 budynkach mieszkalnych.

2. Roboty w zakresie instalacji centralnego ogrzewania w 2 budynkach mieszkalnych.

3. Roboty w zakresie ogólnobudowlanym wewnętrzne wykonywane są w 2 budynkach mieszkalnych, natomiast zewnętrzne przy 1 budynku.

4.Roboty dekarskie wykonywane są w 11 budynkach mieszkalnych.

 

2. Roboty ogólnobudowlane i instalacyjne prowadzone przez wykonawców zewnętrznych w zakresie:

 

ROBOTY ZREALIZOWANE:

 

1. Pszczyńska 294/201 - montaż osprzętu elektrycznego;

2. Piastów 3/5 - wymiana instalacji elektrycznej;

3. Wyspiańskiego 2, 4 - montaż puszek regulowanych do złączy kontrolnych, urządzeń piorunochronnych oraz wymiana haków przyłączy;

4. Żeromskiego 7 - montaż puszek regulowanych do złączy kontrolnych urządzeń piorunochronnych;

5. Brzechwy 8/5 - wymiana instalacji elektrycznej w mieszkaniu;

6. Brzechwy 5-7 – remont pokrycia dachu wraz z wymianą rynien i rur spustowych oraz naprawa gzymsu;

7. Sz. Szeregów 17/6 - wymiana tablicy licznikowej;

8. Sz. Szeregów 21/2 – wymiana tablicy licznikowej;

9. Piastów 9/3 – wymiana tablicy licznikowej;

10. Bednorza 4/8 – wymiana instalacji elektrycznej;

11. Śląska 27/15 - wymiana nieszczelnej instalacji gazowej w mieszkaniu;

12. Stodoły 54/3 – remont łazienki w lokalu;

13. Żeromskiego 7 – remont klatki schodowej;

14. Lokale mieszkalne – montaż stolarki okiennej drewnianej i PCV oraz stolarki drzwiowej;

15. Mazowiecka 10 – montaż zasuwy na kanalizacji sanitarnej;

16. Krakowska 38 – wymiana grzejników, montaż wodomierza i wymiana instalacji wodnej;

17. Dworcowa 17 E - remont ściany elewacji północnej budynku warsztatowo – magazynowego;

18. 1 Maja 61 - odgrzybianie ściany i malowanie ścian i sufitu;

19. Żeromskiego 13 – wymiana stolarki okiennej w piwnicach;

20. Żeromskiego 26-28 – montaż obróbek blacharskich na dylatacji od frontu i tyłu budynku;

21. Żeromskiego 10-12 – wymiana stolarki okiennej w piwnicach.

 

W TRAKCIE REALIZACJI:

 

1. Kopernika 5 – wymiana stolarki okiennej piwnic i klatek schodowych;

2. Moniuszki 9-11 – wymiana stolarki okiennej piwnic i klatek schodowych;

3. Moniuszki 9-11 – wymiana rynien i rur spustowych wraz z pasem nadrynnowym;

4. Moniuszki 22 –  remont dachu wraz z wymianą rynien i rur spustowych;

5. Hanki Sawickiej 1-3 – naprawa rynien z drobną naprawą gzymsów;

6. Kopernika 7-9 – wymiana rynien i rur spustowych z pasem nadrynnowym;

7. Moniuszki 14/7, Bednorza 10/5 – wymiana instalacji elektrycznej;

8. Moniuszki 12 – wymiana instalacji oświetlenia;

9. A. Krajowej 94 – remont instalacji oświetlenia;

10. 1000-lecia 15 CDE – remont kominów;

11. Bednorza 4-6 – wymiana rynien i rur spustowych wraz z pasem nadrynnowym;

12. K. Miarki 3 – przebudowa kominów;

13. Morcinka 9-11 – remont kominów;

14. Morcinka 19 – kompleksowy remont dachu wraz z naprawą gzymsów oraz elewacji;

15. Sz. Szeregów 11-13 – remont dachu wraz z wymianą rynien i rur spustowych oraz pasem nadrynnowych;

16. Sz. Szeregów 23 – remont dachu i blacharki;

17.       Poznańska 14-28 – remont węzła centralnego ogrzewania;

 

3. Roboty ogólnobudowlane i instalacyjne prowadzone przez grupę remontową i konserwatorów w zakresie:

 

ROBOTY ZREALIZOWANE:

 

1. Staszica 8 – remont dachu;

2. Szkolna 5 – remont instalacji hydrantowej, remont ogrodzenia, likwidacja wygrodzeń, wykonanie nowej bramy wjazdowej, remont schodów wejściowych;

3. Sz. Szeregów 7-9 – remont schodów terenowych;

4. Budynki mieszkalne i użytkowe – przegląd kotłów węglowych oraz węzłów c. o. przed sezonem grzewczym;

5. Bednorza 6 – wykonanie pionu wodnego;

6. Morcinka 17 – remont instalacji c. o.;

7. Żeromskiego 1-3, 5 – likwidacja piaskownic.

 

W TRAKCIE REALIZACJI:

 

1. Sz. Szeregów 11-13 – remont schodów terenowych;

2. Broniewskiego 2-4-6 – remont instalacji centralnego ogrzewania;

3. Bieżące usuwanie usterek ogólnobudowlanych, stolarsko – ślusarskich, dekarskich, na instalacji CO, wod - kan i gazowych w 20 budynkach mieszkalnych gminnych, 52 obiektach użytkowych gminnych i 88 budynkach Wspólnot Mieszkaniowych.

 

 

Jastrzębski Zakład Komunalny

 

 

I. INWESTYCJE i REMONTY

 

1.Rozpoczęto prace przy przebudowie placu przy ulicy Dworcowej 17D.

 

II. DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA:

 

1. Targowiska miejskie:

a) zebrano opłatę targową w wysokości 81 897,00 zł,

b) zebrano opłatę z tytułu rezerwacji stałych miejsc handlowych w wysokości 55 241,80 zł,

c) zebrano opłatę z tytułu poboru dzierżawy gruntu na targowiskach w wysokości 160 576,20 zł,

 

2. Cmentarze komunalne

a) zebrano opłaty cmentarne w łącznej kwocie 131 742 zł,

b) zebrano opłaty z tytułu poboru dzierżawy gruntu w wysokości 4 438,11 zł,

c) zebrano opłaty z tytułu poboru dzierżawy lokali użytkowych w wysokości 22 095,15 zł.

 

3. Płatne parkingi i strefa płatnego parkowania:

a) zebrano opłatę parkingową z tytułu parkowania w pasie drogowym w wysokości 26 643,70 zł (w tym 3175,00 zł opłaty dodatkowe),

b) zebrano opłatę parkingową na parkingach miejskich przy ul. Arki Bożka, Podhalańskiej, Podhalańskiej - Młyńskiej oraz Al. Piłsudskiego (UM) w wysokości 73 593,20 zł.

 

4. Schronisko dla bezdomnych zwierząt:

a) przyjęto od mieszkańców miasta do schroniska 18 psów,

b) przyjęto od firm wynajmujących kojce 20 psów,

c) wyłapano z terenu miasta 67 psów,

d) wydano ze schroniska 87 psów,

e) odłowiono z terenu miasta 25 dzikich zwierząt.

 

5. Gminny Punkt Zbierania Odpadów Niebezpiecznych przyjął 12 860 kg odpadów, w tym:

a) odpady wielkogabarytowe w ilości 5091 kg

b) urządzenia elektryczne elektroniczne i AGD w ilości 4238 kg

c) oleje w ilości 162 kg

d) farby w ilości 1490 kg

e) opakowania z papieru tworzyw sztucznych i szkła w ilości 513 kg

f) zużyte opony w ilości 1108 kg

pozostałe odpady typu: leki, rozpuszczalniki, lampy fluorescencyjne, środki ochrony roślin, baterie i akumulatory itp. w ilości 258 kg.

 

6. Utrzymanie czystości w gminie:

a) zebrano 22 szt. padłych zwierząt z dróg publicznych,

b) przyjęto do utylizacji 32 szt. padłych zwierząt od mieszkańców Jastrzębia-Zdroju,

c) zebrano 2 dzikie wysypiska śmieci o łącznej masie 2020 kg,

d) wykoszono i zebrano trawę z poboczy ulic na sołectwach: Ruptawa - Cisówka, Bzie, Borynia, Moszczenica, Skrzeczkowice, Szeroka o łącznej powierzchni 350844 m²,

e) wykoszono i zebrano trawę z terenów zielonych na cmentarzach komunalnych przy ul. Okrzei, Połomskiej, Norwida o łącznej powierzchni 198000 m²,

f) wykoszono i zebrano trawę z terenów zielonych na parkingach przy ul. Podhalańskiej, Podhalańskiej - Młyńskiej o łącznej powierzchni 6000 m²,

g) wykoszono i zebrano trawę z terenów zielonych na targowisku miejskim na Os. 1000-lecia o łącznej powierzchni 345 m²,

h) wykoszono i zebrano trawę z terenów zielonych na schronisku dla bezdomnych zwierząt o łącznej powierzchni 42000 m²,

i) wykonano wymianę piasku w piaskownicach administrowanych przez Miasto Jastrzębie-Zdrój. Łącznie dowieziono 71 ton piasku.

 

7. Utrzymanie zieleni:

a) bieżące utrzymanie zieleni miejskiej, tj.: podlewanie, pielenie, nawożenie, koszenie, oprysk ochronny i przycinanie krzewów, pielęgnacja grobów wojennych i socjalnych,

b) wyłożenie kostką granitową skrzyżowania przy ul. Broniewskiego oraz uzupełnienie ziemią miejsc przygotowanych pod obsadę krzewami i bylinami,

c) uzupełnienie powstałych ubytków bylin na skrzyżowaniu ul. Pszczyńskiej i ul. Wodzisławskiej w ilości: 12 szt. turzycą i 48 szt. kostrzewą

d) obsada rabatowymi kwiatami sezonowymi:

- skrzyżowania ul. Połomskiej w ilości 100 szt.

- grobów wojennych:

Jastrzębie Górne - Marsz Śmierci - 480 szt.

Grób zbiorowy zamordowanych 1919 r. - 80 szt.

Jastrzębie Bzie - Grób zbiorowy 22 więźniów Auschwitz - 24 szt.

Jastrzębie Moszczenica - Grób zbiorowy poległych I wojna światowa - 24 szt.

 

miejsc pamięci narodowej:

ul. Witczaka (śmierć 15 więźniów Auschwitz) – 75 szt.

ul. Rybnicka – Pochwacie - 20 szt.

Moszczenica Pomnik przy torach - 36 szt.

ul. Okrzei Pomnik Sybiraków - 16 szt.

ul. Pszczyńska – Świerczewskiego - 50 szt

8. Utrzymanie oznakowania pionowego i sygnalizacji świetlnych:

a) oznakowanie pionowe:

- poprawiono znaków - 210 szt.,

- usunięto znaków - 25 szt.,

- ustawiono znaków - 62 szt.,

- wymieniono znaków - 48 szt.

 

b) sygnalizacja świetlna

- dokonano łącznie 33 napraw sygnalizatorów i przejść dla pieszych: (Al. Piłsudskiego - Harcerska – Katowicka, A. Bożka – Podhalańska, Świerczewskiego - Pszczyńska -Orla, Al. Piłsudskiego-Pszczyńska-Rybnicka, Sygnalizacja Carrefour, A. Bożka - Mazurska - Harcerska).

 

9. Utrzymanie zegarów miejskich

- dokonano konserwacji zegara przy ul. Wielkopolskiej wraz z korektą czasu na dwóch tarczach.

 

10. W ramach współpracy z Sądem Rejonowym Sądem Grodzkim przyjęto do pracy w czerwcu 9 osób, w lipcu 8 osób, w sierpniu 11 osób, które w Jastrzębskim Zakładzie Komunalnym odbywają karę ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne.

 

11. W ramach zorganizowanych przez miasto prac społecznie użytecznych w Jastrzębskim Zakładzie Komunalnym pracowało w czerwcu 13 osób, w lipcu 12 osób, w sierpniu 13 osób.

 

12. Zawarto 4 umowy dzierżawy terenu z przeznaczeniem na ekspozycję reklamy.

 

III. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ PROGU OBOWIĄZYWANIA USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH:

 

1. Zawarto umowę na wykonanie przebudowy sieci LAN oraz sieci telefonicznej w budynkach  przy ul. Dworcowej 17 D o wartości 17 410,98 zł brutto.

2. Zawarto umowę na wykonanie napisu z nazwą osiedla "Arki Bożka" na budynku przy ul. Zielonej 76 o wartości 101 848,82 zł brutto.

3. Zawarto umowę na remont szaletu w Jarze Południowym o wartości 10 000,00 zł brutto.

4. Zawarto umowę na remont kaplicy w budynku Domu Przedpogrzebowego o wartości 8 505,97 zł brutto.

5. Zawarto umowę na remont "starej kaplicy" o wartości 15 000,00 zł brutto.

 

 

Powiatowy Urząd Pracy

 

 

1. Sytuacja na lokalnym rynku pracy

 

1.1 W czerwcu 2014 roku:

- stopa bezrobocia w Polsce: 12,0%

- stopa bezrobocia woj. śląskie: 10,2%

- stopa bezrobocia podregion rybnicki: 9,0%

- stopa bezrobocia w Jastrzębiu-Zdroju: 8,5%

 

1.2 W lipcu 2014 roku:

- w ewidencji znajdowało się 3518 osób bezrobotnych, w tym 2084 kobiety. Stanowią one 59,24% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych,

- zarejestrowano 536 bezrobotnych (w tym 273 kobiety), dokonano 554 wyłączenia z ewidencji (w tym 268 kobiet),

- podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym: 175 ( w tym 94 kobiety),

- w ramach sieci EURES: w lipcu upowszechniono 149 miejsc pracy za granicą.

 

W lipcu 2014 roku:

- stopa bezrobocia w Polsce: 11,9%

- stopa bezrobocia woj. śląskie: 10,0%

- stopa bezrobocia podregion rybnicki: 8,8%

- stopa bezrobocia w Jastrzębiu-Zdroju: 8,4%

 

W sierpniu 2014 roku:

- w ewidencji znajdowało się 3575 osób bezrobotnych, w tym 2140 kobiet. Stanowią one 59,86% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych,

- zarejestrowano 513 bezrobotnych(w tym 293 kobiety), dokonano 469 wyłączeń z ewidencji (w tym 239 kobiet),

- podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym: 175 (w tym 96 kobiet),

- w ramach sieci EURES urząd nie otrzymywał informacji o wolnych miejscach pracy za granicą – brak danych za miesiąc sierpień.

 

1.3 Dane zbiorcze

- urząd zarejestrował w okresie lipiec - sierpień 409 miejsc pracy,

 

2. Realizacja zadań

Informacje przedstawiane dotyczą okresu dwumiesięcznego – lipiec i sierpień 2014 r. – od ostatniej Sesji Rady Miasta

 

2.1 Dział usług rynku pracy – obsługa klienta indywidualnego

 

Liczba osób, które zgłosiły się do pośrednictwa pracy: 6503

- w tym pośrednictwa pracy: 3514

- poradnictwo zawodowe: 457

wizyty w wyznaczonych terminach: 4025

Liczba wydanych skierowań: 445

-w tym do prac subsydiowanych: 358

- do prac społecznie użytecznych: 50

Liczba podjęć pracy w wyniku wydanych skierowań:

- w tym do prac subsydiowanych: 179

- do prac społecznie użytecznych: 52.

 

Indywidualne Plany Działań: 550.

Objęto profilem pomocy: 2017 osób.

 

2.2 Instrumenty rynku pracy

- Zawarto 78 umów o odbywanie stażu dla 84 osób bezrobotnych.

- Zawarto 12 umów o organizację prac interwencyjnych dla 14 osób bezrobotnych.

- Zawarto 3 umowy o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej.

 

2.3 Poradnictwo zawodowe – ul. 1 Maja

Działania realizowane przez doradców zawodowych:

- Szkolenie z zakresu umiejętności  poszukiwania pracy – 1 edycja dla 16 osób,

- Wizyty u doradców zawodowych – 45

- Porada  grupowa – 3 dla 28 osób

- Dyżur w Zakładzie Karnym – 1

 

2.4 Szkolenia

Informacje przedstawione obejmują okres dwumiesięczny – lipiec oraz sierpień 2014 roku

 

2.4.1 Karty kandydatów na szkolenia

- Wpłynęło ogółem 6 kart kandydata na szkolenie grupowe z zakresu umiejętności poszukiwania pracy.

- Wpłynęły ogółem 53 karty kandydata na szkolenia grupowe z zakresu:

Kosztorysowanie robót budowlanych - 5

Brukarz - 10

Spawacz elektryczno-gazowy - 38

- Wpłynęły 2 wnioski na szkolenie indywidualne z zakresu:

Operator koparki jednonaczyniowej kl. III,

Kurs na licencję maszynisty

- Wpłynęły ogółem 2 wnioski o dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych z zakresu:

Logopedia

Bezpieczeństwo i higiena pracy

- Wpłynął ogółem 1 wniosek o dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych ze środków PFRON z zakresu:

Audyting i certyfikacja energetyczna budynków w praktyce

 

2.4.2 Wydane skierowania

- Skierowano w trybie szkoleń grupowych 30 osób:

Wizaż - 5

Brukarz - 10

Obsługa stacji paliw - 10

Kosztorysowanie robót budowlanych - 5

- Skierowano w trybie szkoleń indywidualnych 3 osoby:

Makijaż permanentny

Prawo jazdy kat. D

Kucharz

- Skierowano w ramach bonu szkoleniowego 1 osobę na szkolenie z zakresu:

Spawacz TIG

- Podpisano 1 umowę o dofinansowanie studiów podyplomowych na kierunku Logopedia.

 

3. Projekty współfinansowane przez Unię Europejską

 

3.1 Realizowane projekty:

„STAŻ NA DOBRY POCZĄTEK”, projekt konkursowy realizowany w ramach Poddziałania 6.1.1 POKL,

„PROFESJONALNY URZĄD III” projekt konkursowy w ramach Poddziałania 6.1.2 PO KL,

„AKTYWNI NA RYNKU PRACY” projekt systemowy w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL,

„KIERUNEK PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ”, projekt systemowy w ramach Działania 6.2 PO KL,

„STUDY CIRCLE – SZWEDZKIE KOŁO ZAMACHOWE”projekt konkursowy innowacyjny testujący w ramach Poddziałania 7.2.1 PO KL,

„ŚLĄSKIE WYZWANIA” projekt systemowy innowacyjny testujący w ramach Poddziałania 7.2.1 PO KL.

 

 

Miejska Biblioteka Publiczna

 

 

Ważniejsze przedsięwzięcia realizowane w miesiącach lipiec-wrzesień przez Bibliotekę:

 

-  „Wakacje na Dzikim Zachodzie – warsztaty edukacji kulturalnej” – wakacyjne warsztaty mające na celu aktywizację kulturalną dzieci i młodzieży. Projekt obejmował warsztaty edukacyjne, kulturoznawcze, umuzykalniające, artystyczne i rękodzielnicze oraz wystawę prac dzieci i młodzieży uczestniczących w warsztatach. Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej w partnerstwie z Biblioteką. Projekt dofinansowano ze środków Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój. (lipiec-sierpień)

 

- „Indiańska wioska w Parku Zdrojowym ” – impreza plenerowa na zakończenie wakacji skierowana do wszystkich dzieci w mieście podsumowująca projekt „Wakacje na Dzikim Zachodzie – warsztaty edukacji kulturalnej”. Dla młodych jastrzębian przygotowano: zwiedzanie indiańskiego namiotu tipi z wyposażeniem, prezentację pieśni i tańców indiańskich przy akompaniamencie tradycyjnej muzyki indiańskiej, pokazy i konkursy sportów i zabaw sprawnościowych, walki na równoważni, połów indiańskich ryb i konkurs strzelania z łuku. (sierpień)

 

-  „Wakacyjna Akademia – międzypokoleniowe warsztaty dla młodzieży i dorosłych”. Wakacyjna Akademia obejmowała wakacyjny kurs języka czeskiego oraz warsztaty: skutecznego uczenia się i techniki zapamiętywania, fitness, zdrowego trybu życia, taneczne, rękodzieła artystycznego, biżuterii artystycznej, tai chi (lipiec-sierpień).

 

- „Poniedziałki filmowe” – pokazy kina niezależnego organizowane we współpracy z Centrum Kultury Niezależnej POZYTYWKA (lipiec-sierpień).

 

- Narodowe Czytanie Trylogii przy Galerii Jastrzębie, podczas którego zorganizowano czytanie „Trylogii” przez zaproszonych przedstawicieli instytucji miejskich, twórcze zabawy oraz warsztaty artystyczne dla dzieci i rodziców inspirowane „Trylogią”, sesję zdjęciową z postaciami z „Potopu” (wrzesień).

 

 

Miejski Ośrodek Kultury

 

 

W okresie wakacyjnym Miejski Ośrodek Kultury zorganizował blok imprez dla dzieci, młodzieży i dorosłych:

 

13 lipca na Stadionie Miejskim odbył się koncert LATA Z RADIEM. Podczas imprezy wystąpili: Maciej Pol, „Brathanki”, „Formacja Nieżywych Schabuff” i Maryla Rodowicz. Ponadto zrealizowana została transmisja radiowa promująca miasto Jastrzębie-Zdrój na antenie Polskiego Radia.

 

W niedziele lipca i sierpnia w Parku Zdrojowym w ramach cyklu JASTRZĘBSKIE LATO MUZYCZNE zorganizowane zostały koncerty, podczas których wystąpili: Soliści Czechowickiego Teatru Muzycznego i Jacek Silski, „Los Bomberos” i Halina Frąckowiak, „Yejku” i „Zbigniew Foryś Band”, Duet Akordeonowy i Danuta Mizgalska, „Arton” i „Karpowicz Family”, „Vocalis” i Teresa Werner, „Honey Pie” i Mirek Jędrowski.

 

31 sierpnia w Parku Zdrojowym odbyła się XVIII Sierpniowa Promenada Trzeźwości z udziałem Mateusza Mijala i „Kabaretu 44-200”, organizowana przy współudziale Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. rozwiązywania problemów alkoholowych oraz jastrzębskich klubów abstynenckich.

 

W środy lipca i sierpnia w Parku Zdrojowym podczas cyklu MUZYCZNE ŚRODY wystąpiły zespoły: „Leniwiec”, „Revolution”, „Hurrockaine”, Lolo Squad, Gała, Bitfon, Peerka, DJ Mihalik, „Pancakes”, „Coria”, „Rootzmans”, „Whisper”, „Tabu”.

 

W lipcowe i sierpniowe poniedziałki po raz pierwszy zorganizowane zostały plenerowe projekcje filmowe pt. LETNIE KINO PARKOWE. W Parku Zdrojowym wyświetlono filmy: „Mężczyzna prawie idealny”, „Wieczni chłopcy”, „Brzuszek”, Powtórnie narodzony”, „Wyręczony narzeczony”, „Smak curry”, „Last minute” i „Wkręceni.

 

W trzy sobotnie sierpniowe popołudnia odbyły się koncerty Orkiestr Dętych w Parku Zdrojowym. Wystąpiły: Orkiestra Stowarzyszenia Muzyczno-Kulturalnego „Borynia”, Orkiestra Stowarzyszenia Muzyczno-Kulturalnego „Zofiówka”, Orkiestra Stowarzyszenia Muzyczno-Kulturalnego KWK „Jas-Mos”.

 

W trzy wtorki lipca na placu przed Miejskim Ośrodkiem Kultury zorganizowano Wakacyjne warsztaty artystyczne PARKING SZTUKI. Uczestnicy mogli wziąć udział w zajęciach: Warsztaty bębniarskie, Kreatywny recykling, Bibułkarstwo.

 

Najmłodsi mieszkańcy miasta mogli zobaczyć w kinie „Centrum” spektakl teatralny pt. „Jaś i Małgosia”. Dla mieszkańców miasta zorganizowano w okresie wakacji dwie wycieczki do Krakowa i Wisły. W MOK-u po raz pierwszy zorganizowano zajęcia Tai Chi, przeznaczone dla młodzieży i dorosłych. Dla dzieci spędzających wakacje w mieście zorganizowane zostały w świetlicach i klubach MOK-u liczne imprezy, zabawy, turnieje i konkursy oraz nieodpłatne zajęcia. Przy współpracy ze Strażą Miejską odbył się w świetlicach MOK-u cykl prelekcji dla dzieci pt. „Bezpieczne wakacje”. Dla dzieci uczęszczających na zajęcia świetlicowe poza bogatym programem zajęć zorganizowano dodatkowe atrakcje, takie jak: warsztaty taneczne „Wakacyjne podrygi w rytmie muzyki”, spotkanie z Drużyną Księgi i Łuku „Jaźwiec” pt. „Rycerskie potyczki” oraz warsztaty dogoterapii. Ogółem w okresie wakacji Miejski Ośrodek Kultury zorganizował 246 imprez, w których wzięło udział ponad 22 tys. osób.

 

Miejski Ośrodek Kultury był także współorganizatorem takich imprez jak inscenizacja bitwy o Bożą Górę oraz wystawa pojazdów militarnych i sprzętu wojskowego w Parku Zdrojowym.

 

Poza imprezami do zwiedzania udostępnione były wystawy: Galeria Eпcentrum, Studium Rysunku i Grafiki – wystawa prac uczestników, Galeria Historii Miasta: „Śląskie klimaty – poszukiwanie różnych technik i tematów w wycinankarstwie”, wystawy stałe: „Chata śląska”, „Historia węglem pisana”.

 

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

 

 

Podczas wakacji i w minionych tygodniach oprócz szerokiej oferty imprez odbywały się także prace modernizacyjne na obiektach MOSiRu. Największym przedsięwzięciem był remont Hali Sportowej „OMEGA”(m.in. wymiana podłogi, montaż nowych band oraz instalacji centralnego ogrzewania).

 

Akcja „Wakacje z MOSiR-em” poza stałymi propozycjami skierowanymi głównie do dzieci i młodzieży została wzbogacona o ofertę dla całych rodzin. Dzieci i młodzież uczestniczyły w zajęciach piłki nożnej, siatkówki, wspinaczki na sztucznej ścianie, letniej akademii tańca i innych. Propozycje dla rodzin to m.in. Rajd Rowerowy „Mata, Tata i Ja”, w którym padła rekordowa frekwencja (ok. 140 uczestników), wycieczki do Krasiejowa oraz do Istebnej.

 

Zupełnie nowym projektem, który cieszył się wielką popularnością, był Extreme City. Zajęcia odbywały się na skateparku przy ul. Turystycznej w każdy czwartek wakacji. Uczestnicy mieli możliwość nauki jazdy na deskorolce, rolkach, hulajnodze oraz rowerach bmx, zajęcia prowadzili czołowi zawodnicy w swoich dyscyplinach, ostatni czwartek był podsumowaniem treningów w postaci zawodów. W warsztatach uczestniczyło niemal 200 dzieci z Jastrzębia i okolic.

 

Rekordowa liczba mieszkańców Jastrzębia-Zdroju i regionu odwiedziła w tym sezonie Kąpielisko „Zdrój” - niemal 35 tys. Na boiskach do popularnej plażówki spotkały się w tym roku najlepsze pary mieszane ze Śląska, w połowie sierpnia odbył się Finał Regionalnych Mistrzostw Miast Śląska w Siatkówce Plażowej, warto zaznaczyć, że od lat tytułu skutecznie broni jastrzębska para.

 

W pierwszych dniach września oddaliśmy do użytku nową salę treningową (była restauracja „POKER”) z przeznaczeniem na zajęcia rekreacyjne, w tym fitness, zumba, pilates i wiele innych.

 

21 sierpnia z Jastrzębia-Zdroju wyruszyła wyjątkowa sztafeta pokoju, której meta znajdowała się w obozie Mauthausen. Uczestnicy dotarli tam 23 sierpnia i w ten sposób uczcili 70. rocznicę śmierci Henryka Sławika. 10 biegaczy pokonało w ciągu trzech dni trasę liczącą ponad 460 km.

 

Swoją przygodę zakończyli kolarze z Jastrzębia-Zdroju, po 40 dniach i trzech tysiącach kilometrów trzyosobowa ekipa powróciła do Jastrzębia-Zdroju. Nasi kolarze przemierzyli całą Polskę. Byli w Beskidach i Bieszczadach, na Lubelszczyźnie i Podlasiu, Warmii i Mazurach, w Gdańsku i Szczecinie, na Ziemi Lubuskiej i Sudetach. Wyruszyli 20 lipca spod Pomnika Porozumienia Jastrzębskiego, wrócili 31 sierpnia na Promenadę Trzeźwości w Parku Zdrojowym.

 

Przed nami 34. urodziny NSZZ Solidarność, które otworzą cykl dużych wrześniowych imprez. 14 września na Stadionie Miejskim zagrają: MESAJAH, POPARZENI KAWĄ TRZY oraz Sylwia Grzeszczak. Podczas imprezy odbędzie się prezentacja JKH GKS Jastrzębie.

Opublikował w BIP: Maciej Gucik
Data opublikowania: 18.09.2014 15:16
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba wyświetleń: 804
Drukuj Zapisz do PDF