W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Informacja Prezydenta Miasta na sesję Rady Miasta w dniu 26 czerwca 2014 roku

RSS

  

 

 

Informacja Prezydenta Miasta

na sesję Rady Miasta 26 czerwca 2014 roku

 

Szanowny Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Zaproszeni Goście.

 

Witam wszystkich Państwa obecnych na dzisiejszej VII sesji zwyczajnej Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój. Przedstawię informacje z realizacji zadań w okresie od sesji zwyczajnej, która odbyła się 29 maja do chwili obecnej.

 

 

 

w zakresie budżetu

 

 

Od 30 maja do 20 czerwca podjąłem pięć zarządzeń w sprawie zmiany budżetu miasta na 2014 rok oraz dwa zarządzenia w sprawie zmiany budżetu w zakresie zadań administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami. Decyzje te spowodowały zwiększenie ogólnej wielkości planu dochodów i wydatków budżetu o kwotę 8 644 zł. Po uwzględnieniu zmian oraz zmian wynikających z projektu uchwały Rady Miasta przedłożonego na sesję 26 czerwca plan budżetu miasta na 2014 rok kształtuje się następująco:

- dochody ogółem wynoszą 369 735 971 zł,

- wydatki ogółem wynoszą 408 409 496 zł,

- przychody wynoszą 38 933 525 zł,

- rozchody wynoszą 260 000 zł.

Deficyt budżetu miasta na 2014 rok  wynosi 38 673 525 zł, co stanowi 10,46% dochodów ogółem.

 

 

w zakresie architektury

 

5 czerwca w rozmowie dla radiowej Trójki Rzecznik Praw Obywatelskich, prof. Irena Lipowicz, poinformowała o Domu Solidarności, jaki miałby powstać w Jastrzębiu-Zdroju.

- Od dłuższego czasu mówię o konieczności okazania wdzięczności tym, którym dzieje się trudniej i gorzej i którzy gdzieś na tym szlaku zostali. To im tak wiele zawdzięczamy - podkreślała gość Trójki. Dlatego Rzecznik Praw Obywatelskich zaproponowała ideę „Domów Solidarności”. - Pisałam o tym do prezydenta Komorowskiego już w 2011 roku i wówczas wielkiego oddźwięku nie było, a w tej chwili wydaje się, że to zaczyna się zmieniać i że wkrótce taki dom powstanie w Jastrzębiu. (...) A Jastrzębie i Radom to takie dwa miejsca zdobywania naszej wolności, które są mało celebrowane i słabo obecne w świadomości powszechnej - powiedziała Lipowicz. Przypomniała też, że Jastrzębie to pierwsze strajki górników. - Na przykład w Jastrzębiu to byłby dom z 10 mieszkaniami „wspomaganymi” dla osób, które straciły zdrowie, rodziny, były bite w śledztwie, były długo więzione. Wielu spośród nich życie się potem nie poukładało, mają mikroskopijne emerytury albo nie mają ich wcale, żyjąc z zasiłków, bo zostały wyrzucone z pracy, często pobite. Są też osoby wymagające opieki. (...) Ale to nie ma być zwykły dom seniora, ale miejsce żywej edukacji – zaznaczyła.

 

 

w zakresie infrastruktury komunalnej i inwestycji

 

 

1. Trwają prace związane z:

-  budową dróg na terenie byłej KWK Moszczenica. Zakończono budowę przepustu w km 0+720. Trwa budowa przepustów pod wjazdami, wykonywane są rowy przydrożne i ich umacnianie, podbudowy i budowa odwodnienia powierzchniowego,

- kontynuacją budowy drogi Głównej Południowej – etap II,

- remontem schodów terenowych wraz z chodnikiem stanowiącym połączenie ul. Wielkopolskiej z Beskidzką,

- kontynuacją robót na ul. Ranoszka w ramach przebudowy ul. Komuny Paryskiej,

- rewitalizacją parku przy ul. Żeromskiego,

- remontem chodnika ul. Jagiełły, w dalszej kolejności ul. Kusocińskiego i ul. Kaszubską,

- remontem cząstkowym na terenie miasta wszystkich dróg przeznaczonych pod oznakowanie poziome,

Rozpoczęto kolejny etap remontu ścieżek w Parku Zdrojowym.

Trwają prace budowlane na zadaniu pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi publicznej ul. Frysztackiej – Piaskowej” cz. I ul. Piaskowa.

Przekazano plan budowy dla zadania pn.:  „Remont nawierzchni ulic – ul. Klubowa, odnoga ul. Prusa, łącznik Młyńska  - Okrzei w Jastrzębiu-Zdroju”.

Trwają remonty cząstkowe nawierzchni dróg i ulic na terenie miasta.

 

2. Trwa procedura przetargowa dla zadań pn.:

-„Modernizacja źródła ciepła budynku Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Piastów 15” oraz „Termomodernizacja budynków oświatowych w Jastrzębiu-Zdroju (Publiczne Przedszkole nr 17 ul. Miodowa 6 oraz Publiczne Przedszkole nr 19, ul. Turystyczna 49)” w ramach zadania „Termomodernizacja obiektów oświatowych”,

- „Przebudowa budynku Starej Szkoły przy Zespole Szkół nr 12 w Jastrzębiu-Zdroju”,

- „Zagospodarowanie terenów miejskich – wykonanie siłowni na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój” Cz. I - wykonanie siłowni przy ul. Cieszyńskiej”, Cz. II – wykonanie siłowni przy ul. Gajowej, Cz. III – wykonanie siłowni przy ul. Pomorskiej, Cz. IV – wykonanie siłowni na os. Przyjaźń,

- „Remont budynku Domu Pomocy Społecznej „DAR SERCA” w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Kaszubskiej 6 – etap I termomodernizacja” i „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Rybnickiej/Ruchu Oporu”- wyłoniono wykonawcę zadania.

- W trakcie procedura przetargowa na siłownię i przebudowę Komuny Paryskiej II i III etap.

Dla złożonych wniosków: rewitalizacja terenów parkowych w dzielnicy Zdrój w Jastrzębiu-Zdroju oraz budowa fontanny solankowej w Parku Zdrojowym w Jastrzębiu-Zdroju – uzyskano od Instytucji Zarządzającej informację, że spełniły wymogi formalne i zostały zakwalifikowane do oceny merytoryczno – technicznej.

 

3. Wyłoniono wykonawcę zadania: „Przebudowa schodów wewnętrznych i terenowych przed wejściem głównym do SP 6”.

Podpisano umowy i przekazano plac budowy dla zadania: „Remont placów zabaw w Parku Zdrojowym”.

Wyłoniono wykonawcę zadania: „Budowa inhalatorium zasilanego wodami solankowymi w Parku Zdrojowym” za kwotę 3.476.615,32zł

 

4. Ogłoszono przetarg na:

- budowę progów zwalniających ul. Fredry - termin otwarcia 1 lipca,

- remont nawierzchni ul. Węglowej - termin otwarcia 1 lipca,

- 24 czerwca otwarto oferty na zadanie budowa boiska oś. Zofiówka, wypłynęły 4 oferty.

 

 

w zakresie gospodarki mieszkaniowej

 

 

Wypłacono 1124 dodatki mieszkaniowe na kwotę 252 054,69zł. Wydano 159 decyzji w sprawie dodatku mieszkaniowego, w tym:

- 147 przyznających dodatek mieszkaniowy,

- 3 odmawiające przyznania dodatku mieszkaniowego,

- 4 wznawiające wypłatę wstrzymanego dodatku mieszkaniowego (lokator uregulował zaległości powstałe w czasie korzystania z dodatku mieszkaniowego),

- 3 wygaszające przyznany dodatek z powodu utraty tytułu prawnego do lokalu,

- 2 wstrzymujące wypłatę dodatku z uwagi na brak dopłat ze strony wnioskodawców do bieżącego czynszu.

 

Wydano 107 decyzji dla 222 osób w sprawie zryczałtowanego dodatku energetycznego, na kwotę 6502,84 zł.

 

 

w zakresie polityki gospodarczej i promocji

 

 

1. Zakończono pierwszy etap realizacji zadania pn. „Przygotowanie i wydruk wydawnictw informacyjno-promocyjnych dla Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój”. Zgodnie z umową zostały dostarczone m.in. albumy w nowej szacie graficznej („Jastrzębie-Zdrój”, „Jastrzębie-Zdrój. Obrazy z przeszłości”, „Jastrzębie-Zdrój. Dzieje uzdrowiska 1861-1994”, „Jastrzębie-Zdrój. Św. Jan Nepomucen – Patron Miasta”), foldery i ulotki reklamowe, komiks, dwa rodzaje kolorowanek dla dzieci, papierowe zakładki do książek, czapki, puzzle i naklejki oraz wydawnictwa Gminnego Centrum Informacji.

 

2. W dniach 14-15 czerwca na Stadionie Miejskim do dyspozycji mieszkańców oddano stoisko promocyjne miasta, na którym zorganizowane zostały konkursy wiedzy o mieście, a także animacje dla dzieci. Największym zainteresowaniem cieszyły się maskotki miasta – jastrząbki. Zbierane były także kupony na wcześniej ogłoszone konkursy „Gadżet z Jastrzębia-Zdroju” i „Nazwij jastrząbka”), których rozstrzygnięcie nastąpi z początkiem lipca.

 

3. W Punkcie Obsługi Inwestora przekazywane są informacje w zakresie ofert inwestycyjnych, obowiązujących procedur, jak również udostępniane są dane podmiotów z terenu miasta biorących udział w procesie inwestycyjnym.

 

4. Gminne Centrum Informacji na bieżąco informuje przedsiębiorców oraz osoby planujące rozpocząć działalność gospodarczą o dostępnych środkach pomocowych na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej.

 

5. W GCI odbyły się konsultacje dla mieszkańców miasta z pracownikami  Powiatowego Urzędu Pracy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Na bieżąco osoby bezrobotne, uczniowie i studenci korzystają z usług GCI w celu m.in. poszukiwania ofert pracy, przygotowania CV i listu motywacyjnego.

 

6. 17 czerwca odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o., którego przedmiotem było podjęcie uchwał w sprawie rozwiązania Spółki, otwarcia likwidacji „Funduszu Poręczeń Kredytowych” Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju i ustanowienia  likwidatora.

 

7. Realizowano bieżące zadania w zakresie nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Miasta Jastrzębie-Zdrój w zakresie przygotowania materiałów na zwyczajne zgromadzenia wspólników oraz uczestnictwa w poszczególnych zgromadzeniach w tym w: Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. , Jastrzębskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego „Daszek” Sp. z o.o., Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A.

 

 

w zakresie zdrowia i polityki społecznej

 

 

1. Zakończono ponowne postępowanie konkursowe na wybór realizatora programu zdrowotnego pn.: „Profilaktyka oraz wczesne wykrywanie raka gruczołu krokowego wśród mężczyzn - mieszkańców miasta Jastrzębie-Zdrój”. Realizatorem programu zdrowotnego jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju. Programem zostanie objętych 150 mężczyzn - mieszkańców miasta Jastrzębie-Zdrój powyżej 50. roku życia.

 

2. Od kwietnia w salkach katechetycznych kościoła pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła działa Punkt Konsultacyjny ds. narkomanii. Punkt jest czynny raz w tygodniu, tj. we wtorki od godziny 16.00 do 19.00.

 

3. Rozpoczęto procedurę na dostawę sprzętu medycznego. tj. aparatu do znieczulenia ogólnego z respiratorem anestetycznym i monitorem. Urządzenie medyczne zakupione zostanie na użytek Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2.

 

4. 12 placówek oświatowych z terenu Jastrzębia-Zdroju bierze udział w ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”.

 

 

w zakresie zarządzania kryzysowego

 

 

1. Miasto przekazało środki finansowe w wysokości 75 000 zł na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego do przewozu neutralizatorów i sorbentów oraz uczestników akcji ratowniczych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju.

 

2. 23 czerwca odbyło się miejskie ćwiczenie zgrywające nt. „Działanie służb miejskich i ratowniczych w sytuacji zagrożenia – Tory 2014”. Ćwiczenie odbyło się na bocznicy kolejowej Pawłowice-Górnicza przy ul. Słowików oraz w Zespole Szkół Nr 13 przy ul. Świerczewskiego. W ćwiczeniu brały udział służby miejskie, ratownicze, Ochotnicze Straże Pożarne, poszczególne wydziały Urzędu Miasta, zakłady pracy.

 

3. W dniach 27-29 czerwca odbędzie się festyn strażacki, pokazy zabytkowych strażackich sikawek konnych oraz wojewódzkie zawody. Impreza odbędzie się przy ul. Północnej.

 

 

w zakresie edukacji

 

 

1. Zatwierdzono projekty organizacyjne szkół, przedszkoli i placówek oświatowych na rok szkolny 2014/2015. Liczba uczniów oraz liczba etatów pedagogicznych i administracyjno – obsługowych zostanie zweryfikowana we wrześniu, po zakończonej rekrutacji do jednostek, na podstawie Aneksu Nr 1 do Projektu Organizacyjnego.

 

2. Zakończono procedurę oceny dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 7, p. Bernadety Szlezinger. W porozumieniu z organem nadzoru pedagogicznego ustalono ocenę wyróżniającą.

 

3. Przedstawiciele Wydziału Edukacji wzięli udział:

- w festynie z okazji zakończenia projektu edukacyjnego „Europejskie gotowanie od kuchni” oraz „Święta Rodziny”, organizowanym przez Publiczne Przedszkole Nr 13 (30 maja),

- w organizowanym przez Publiczne Przedszkole Nr 26 przeglądzie tanecznym „Roztańczone przedszkole” (2 czerwca)

- w XIII Turnieju Mini Piłki Nożnej przedszkolaków organizowanym przez Publiczne Przedszkole Nr 3 i Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego (10 czerwca)

- w festynie pn.: „Pomagamy” (cele: upowszechnienie krwiodawstwa oraz wspieranie schronisk dla psów), organizowanym przez Przedszkole Specjalne w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci (16 czerwca)

-  w ewaluacji przeprowadzanej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (9 czerwca).

 

4. Trwa weryfikacja wniosków dotyczących dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli z Jastrzębia-Zdroju oraz specjalistycznych ośrodków spoza terenu miasta. Planowana kwota do przetargu oraz dowozu indywidualnego na rok szkolny 2014/2015 to 549 150,00 zł.

 

5. W ramach projektu systemowego „Mam zawód - mam pracę w regionie” podpisano umowy i rozpoczęto realizację kursów pierwszej pomocy, obsługi programu Corel Draw, projektowania stron www, rysunku odręcznego, wychowawców kolonijnych, animatora czasu wolnego, barmana, baristy, obsługi kas fiskalnych i programów finansowo-księgowych, obsługi maszyn i urządzeń do transportu w górnictwie, fotografii reklamowej, wizażu, stylizacji paznokci. Zrealizowano wyjazdy uczniów na targi branżowe do Poznania, Wrocławia, Katowic i Sosnowca.

 

6. Zrealizowano dostawy wyposażenia pracowni analitycznej do CKP oraz dostawy materiałów dydaktycznych dla Zespołu Szkół Nr 9. Dostawy finansowane były jako część projektu „Mam zawód - mam pracę w regionie” skierowanego do uczniów szkół zawodowych i techników. Opublikowano przetarg nieograniczony na skierowanie uczniów na staże i praktyki zawodowe.

 

7. Podpisano umowę na dofinansowania budowy szkolnego placu zabaw, którego realizacja odbywać się będzie w ramach Rządowego programu „Radosna szkoła”. Plac zabaw powstanie przy Szkole Podstawowej Nr 20 im. Henryka Jordana w Zespole Szkół nr 11. Realizacja placu zabaw otrzymała dofinansowanie w kwocie 115 450,00 zł; wkład własny miasta również zabezpiecza kwotę 115 450, 00 zł. Zakończenie budowy zaplanowano do 30 listopada 2014 r.

 

 

Powiatowy Urząd Pracy

 

 

1. Sytuacja na lokalnym rynku pracy

 

W kwietniu 2014 roku:

- stopa bezrobocia w Polsce 13,0%

- stopa bezrobocia woj. śląskie 10,9%

- stopa bezrobocia podregion rybnicki 9,5%

- stopa bezrobocia w Jastrzębiu-Zdroju 9,0%

 

W maju 2014 roku:

- w ewidencji znajdowało się 3626 osób bezrobotnych, w tym 2136 kobiet (58,91%),

- zarejestrowano 360 bezrobotnych, dokonano 503 wyłączenia z ewidencji urzędu,

- podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 208,

- urząd zarejestrował 155 miejsc pracy,

- w ramach sieci EURES: 253 miejsca pracy za granicą.

 

2. Realizacja zadań w okresie od ostatniej sesji Rady Miasta

 

2.1 Pośrednictwo pracy

 

- Liczba osób, które zgłosiły się do pośrednictwa pracy 2 364,

w tym wizyty w wyznaczonych terminach 1 837.

- Liczba wydanych skierowań 124,

w tym do prac subsydiowanych: 116.

- Indywidualne Plany Działań 21,

- Liczba wizyt w zakładach pracy 23,

- Wizyty w Zakładzie Karnym 1,

- Spotkania informacyjne dla bezrobotnych 4.

 

2.2 Instrumenty rynku pracy

 

- Zawarto 29 umów o odbywanie stażu dla 33 osób bezrobotnych.

- Zawarto 2 umowy o refundację kosztów wyposażenie lub doposażenia stanowiska pracy dla 2 osób.

- Zawarto 22 umowy o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej.

 

2.3 Poradnictwo zawodowe

 

Działania realizowane przez doradców zawodowych:

- Porady indywidualne – 73 osoby (18 rozmów wstępnych, przeprowadzono 18 porad indywidualnych oraz 51 rozmów doradczych) w tym Indywidualne Plany Działania.

- Informacje zawodowe indywidualne – 21 osób.

 

2.4 Klub pracy

 

Działania realizowane przez liderki Klubu Pracy:

- szkolenie z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy – 1 edycja dla 14 osób,

- indywidualne konsultacje – 24,

- informacja zawodowa grupowa – 2 dla 20 osób.

 

2.5 Szkolenia

 

Wpłynęły 2 wnioski na szkolenie indywidualne z zakresu:

- prawo jazdy kat. D,

- kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej.

 

Skierowano na szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy 14 osób.

 

Skierowano w trybie szkoleń grupowych 20 osób:

- obsługa wózków jezdniowych – 10,

- monter instalacji wodno-kanalizacyjnych – 5,

- przedstawiciel handlowy - 5.

 

Skierowano w trybie szkoleń indywidualnych 4 osoby:

- operator ładowarki jednonaczyniowej kl. III do 2,5m3 ,

- kurs spawania elektrycznego i gazowego,

- kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej,

- obsługa wózków jezdniowych.

 

Skierowano w trybie szkoleń indywidualnych finansowanych z PFRON 1 osobę, z zakresu:

Obsługa wózków jezdniowych.

 

3. Projekty współfinansowane przez Unię Europejską

 

Realizowane są projekty:

„STAŻ NA DOBRY POCZĄTEK”, projekt konkursowy realizowany w ramach Poddziałania 6.1.1 POKL,

„PROFESJONALNY URZĄD III” projekt konkursowy w ramach Poddziałania 6.1.2 PO KL,

„AKTYWNI NA RYNKU PRACY” projekt systemowy w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL,

„KIERUNEK PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ”, projekt systemowy w ramach Działania 6.2 PO KL,

„STUDY CIRCLE – SZWEDZKIE KOŁO ZAMACHOWE” projekt konkursowy innowacyjny testujący w ramach Poddziałania 7.2.1 PO KL,

„ŚLĄSKIE WYZWANIA” projekt systemowy innowacyjny testujący w ramach Poddziałania 7.2.1 PO KL.

 

 

Miejski Zarząd Nieruchomości

 

 

I. Liczba osób zatrudnionych w Miejskim Zarządzie Nieruchomości w związku z podpisanymi umowami z Powiatowym Urzędem Pracy oraz skierowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej i Sąd Rejonowy w celu odpracowania zobowiązań w maju 2014 r.:

 

1. Liczba zatrudnionych osób w ramach robót publicznych - 5

2. Liczba osób odbywających staż dla bezrobotnych - 3

3. Liczba skazanych skierowanych do odbycia kary ograniczenia wolności/prac społecznie użytecznych w MZN - 25

4. Liczba skazanych skierowanych, którzy zgłosili się do odbycia kary ograniczenia wolności/prac społecznie – użytecznych w maju  - 7.

 

II. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone i ogłoszone w okresie od dnia 19.05.2014 r. do dnia 12.06.2014 r.

 

POSTĘPOWANIA OGŁOSZONE

 

ROBOTY BUDOWLANE

1. „Wymiana stolarki w budynku przy ul. Turystycznej 5A oraz ul. Jasnej 1A w Jastrzębiu-Zdroju” - ZP-6/DL/2014

Termin składania i otwarcia ofert: 23.06.2014 r.

 

POSTĘPOWANIA ZAKOŃCZONE

 

ROBOTY BUDOWLANE

 

1. „Wymiana stolarki drzwiowej w lokalach mieszkalnych” - ZP-2/DL/2014

Termin składania i otwarcia ofert 09.05.2014 r.

Umowę podpisano 19.05.2014 r.

 

2. „Termomodernizacja budynków przy ul. Żeromskiego 7, Wyspiańskiego 2 i Wyspiańskiego 4 w Jastrzębiu-Zdroju” - ZP-5/DL/2014

Termin składania i otwarcia ofert: 08.05.2014 r.

11.06.2014 r. dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej na część I, część II i część III postępowania. Na 18.06.2014 r. wyznaczono podpisanie umów z Wykonawcą, którego oferty zostały uznane jako najkorzystniejsze.

 

1. Zestawienie robót remontowych wykonywanych w budynkach administrowanych przez MZN:

 

INWESTYCJE:

 

1. Szkolna 5 – w trakcie realizacji / opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku.

2. Pszczyńska 292, 294 – w trakcie realizacji / aktualizacja dokumentacji projektowej w zakresie budowy placu zabaw wraz z odprowadzaniem wody deszczowej, zakupem i montażem urządzeń zabawowych.

3. Moniuszki 1-3 i Moniuszki 5-7 – w trakcie realizacji / wykonanie zagospodarowania na terenie gminnym.

4. Pszczyńska 140 – w trakcie realizacji / Wykonawca jest na etapie składania dokumentacji projektowej, kosztorysów oraz specyfikacji, w toku jest również aktualizacja umów przyłączeniowych gazu i energii elektrycznej.

5. Sz. Szeregów 1-3-5 – w trakcie realizacji / opracowanie dokumentacji projektowej zmiany sposobu użytkowania lokali użytkowych na lokale mieszkalne z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych.

6. Żeromskiego 7, Wyspiańskiego 2, 4 – termomodernizacja budynków / na etapie procedury przetargowej.

7. Moniuszki 12, Wyspiańskiego 6 – termomodernizacja budynków / na etapie procedury przetargowej.

8. Bednorza 8-10 – termomodernizacja budynku w zakresie docieplenia ścian szczytowych / na etapie procedury przetargowej.

9. Kościelna 1A – wykonanie izolacji dźwiękochłonnej na instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach użytkowych.

 

REMONTY:

 

1. Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wykonywane są w 2 budynkach mieszkalnych.

2. Roboty w zakresie instalacji wodnych i kanalizacji sanitarnej wykonywane są w 2 budynkach użytkowych oraz instalacji gazowej w 1 budynku mieszkalnym.

3. Roboty w zakresie ogólnobudowlanym wykonywane są w 7 budynkach mieszkalnych.

 

II Roboty ogólnobudowlane i instalacyjne prowadzone przez wykonawców zewnętrznych w zakresie:

 

ROBOTY ZREALIZOWANE

 

1. Stodoły 54/3, Pszczyńska 294, Wyspiańskiego 4/1 – wymiana instalacji elektrycznej.

2. A. Krajowej 92/1, Żeromskiego 7 – remont instalacji elektrycznej.

3. Wyspiańskiego 2 – wymiana stolarki okiennej w piwnicy.

4. Miodowa 3/21 – wymiana tablicy bezpiecznikowej.

5. Miodowa 1-3 – wymiana poziomów instalacji kanalizacyjnej i kanalizacji deszczowej.

6. Broniewskiego 2-4-6 – wykonanie studzienki i przykanalika z PVC wraz z wpięciem do studzienki nr 2.

7. Dunikowskiego – wykonanie placyku gospodarczego.

8. 1 Maja 55 – wymiana rozdzielnicy licznikowej.

9. Sybiraków 2 – wymiana wentylatora kanałowego.

 

W TRAKCIE REALIZACJI:

 

1. Brzechwy 5-7 – remont pokrycia dachu wraz z wymianą rynien i rur spustowych oraz naprawa gzymsu.

2. Śląska 27/15 – awaryjna wymiana nieszczelnej instalacji gazowej.

3. Kopernika 5, Moniuszki 9-11 – wymiana stolarki okiennej piwnic i klatek schodowych.

4. Hanki Sawickiej 1-3 – naprawa rynien z drobną naprawą gzymsów.

5. Kopernika 7-9 – wymiana rynien i rur spustowych z pasem nadrynnowym.

6. Piastów 3/5 – wymiana instalacji elektrycznej.

7. Sz. Szeregów 21/2 – wymiana tablicy licznikowej.

8. Żeromskiego 10-12 – wymiana stolarki okiennej w piwnicach.

9. Żeromskiego 13 – wymiana stolarki okiennej w piwnicach.

10. Żeromskiego 26-28 – montaż obróbek blacharskich na dylatacji od frontu i tyłu budynku.

11. Lokale mieszkalne gminne – wymiana stolarki okiennej drewnianej i PCV oraz stolarki drzwiowej.

12. Mazowiecka 10 – montaż zasuwy na kanalizacji sanitarnej.

13. Krakowska 38 – wymian grzejników, montaż wodomierza i wymiana instalacji wodnej.

 

III Roboty ogólnobudowlane i instalacyjne prowadzone przez grupę remontową i konserwatorów w zakresie:

 

ROBOTY ZREALIZOWANE

 

1. Naprawa urządzeń zabawowych – Gajowa 11, Broniewskiego, Żeromskiego 18-20, Moniuszki 14-16 ÷ 18-20; Morcinka 19; Stodoły 54; Gagarina 112.

2. Sz. Szeregów 21/6 – wymiana wykładziny w lokalu wraz z naprawą podłoża w całym podłożu.

3. Morcinka 12 – usunięcie skutków dewastacji klatki schodowej.

4. Sz. Szeregów 5/2 i 4 – remont instalacji kanalizacji wewnętrznej.

5. Broniewskiego 18/5, Piastów 9/8 – remont instalacji gazowej.

6. Krakowska 38 – remont instalacji wodnej w Bibliotece.

7. Kopernika 5/9 – wymiana pionu kanalizacyjnego wraz z wywiewką kanalizacyjną.

 

W TRAKCIE REALIZACJI

 

1. Morcinka 9 – remont podestu przed wejściem do klatki schodowej.

2. Całość zasobów – naprawa i malowanie ławek.

3. Działka gminna 1197/61 – remont schodów terenowych przed budynkiem.

4. Dworcowa 17E – odświeżenie powłoki malarskiej w pomieszczeniach biurowych.

5. Uzupełniające przeglądy gazowe.

6. Bieżące usuwanie usterek ogólnobudowlanych, stolarsko – ślusarskich, dekarskich, na instalacji CO, wod - kan i gazowych w 20 budynkach mieszkalnych gminnych, 52 obiektach użytkowych gminnych i 88 budynkach Wspólnot Mieszkaniowych.

 

IV Czynności bieżące w zakresie administrowania od 20 maja do 11 czerwca:

 

1. Uprzątnięcie pomieszczeń wspólnych piwnic oraz korytarzy piwnicznych ze zużytych sprzętów gospodarstwa domowego i innych przedmiotów wielkogabarytowych na zasobach administrowanych  i zarządzanych przez MZN.

2. Bieżąca obsługa lokatorów, sporządzanie i zawieranie umów najmu lokali z czynszem regulowanym, czynszem socjalnym na podstawie skierowań z Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miasta.

3. Bieżąca obsługa najemców i dzierżawców lokali użytkowych.

4. Zawieranie i rozliczanie umów najmu sal w Domach Sołeckich.

5. Wypełnianie wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego i o nabycie lokali mieszkalnych na własność.

6. Przygotowywanie dokumentacji związanej z zamianą i przyznaniem lokali mieszkalnych na własność.

7. Bieżąca kontrola terenów sprzątanych przez sprzątaczki oraz terenów utrzymywanych przez najemców lokali użytkowych, a także firm, którym zlecono obsługę budynków mieszkalnych i socjalnych bądź obiektów użytkowych.

8. Cotygodniowa kontrola zmian w ewidencji ludności.

9. Sporządzanie i zawieranie umów najmu dla nieruchomości użytkowych.

10. Czynności przyjmowania i przekazywania lokali użytkowych bądź ich części w związku ze zmieniającymi się albo kończącymi się lub rozpoczynającymi umowami zobowiązaniowymi.

11. Zasiedlono 5 lokali socjalnych, 2 lokale mieszkalne, przyjęto do MZN 2 lokale mieszkalne, 3 lokale socjalne.

12. Kontrola terenów zielonych pod kątem koszenia traw i obcinania żywopłotów na trenach administrowanych i zarządzanych przez MZN.

13. Klasyfikacja drzew i krzewów do korekcji i wycinki na terenach administrowanych i zarządzanych przez MZN.

14. Prowadzenie postępowań komorniczych o wykonanie eksmisji z lokali mieszkalnych.

15. Kontrola opróżniania i wywozu odpadów komunalnych na zasobach administrowanych i zarządzanych przez MZN.

16. Przygotowywanie danych oraz składanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla budynków mieszkalnych i użytkowych.

17. Przygotowywanie danych oraz składanie korekty deklaracji na podatek od nieruchomości dla budynków i gruntów administrowanych przez MZN.

18. Wykonanie następujących zadań mających na celu windykację należności w  maju:

 

- na lokale mieszkalne: 13 zawiadomień o posiadaniu zaległości, 11 wypowiedzeń umów najmu lokalu, 4 wezwania do niezwłocznego uiszczenia zaległości, 66 przedsądowe wezwania do zapłaty – ostateczne, 4 wezwania do zapłaty i opróżnienia lokalu, 30 wniosków o wszczęcie postępowania o egzekucję należności, 10 pozwów o zapłatę należności, 3 wnioski o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym, 10 wniosków o nadanie klauzuli wykonalności na spadkobierców, 26 wniosków o nadanie klauzuli wykonalności, 15 wniosków do Urzędu Stanu Cywilnego o wydanie aktu urodzenia/ślubu/zgonu, 4 wnioski do Centrum Personalizacji Dokumentów MSW, 27 podania o rozłożenie zaległości czynszowych i odsetkowych na raty, przedłużenie terminu płatności, umorzenie zaległości czynszowych i odsetkowych, rozłożenie na raty niedopłaty z c.o. za 2013 r.

 

- na lokale użytkowe: 2 wezwania do zapłaty, 2 wypowiedzenia umowy najmu/dzierżawy, 6 przedsądowych wezwań do zapłaty – ostateczne, 6 not odsetkowych, 1 wniosek o wszczęcie postępowania o egzekucję należności.

 

 

Jastrzębski Zakład Komunalny

 

 

I. INWESTYCJE i REMONTY

 

1. Zakończono prace związane z realizacją I etapu projektu pt. ,,Rozbudowa i zagospodarowanie fragmentu cmentarza komunalnego przy ul. Okrzei” polegające na niwelacji i kształtowaniu skarp. Łączny koszt wyniósł 490 584.37zł brutto.

 

II. DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA

 

1. Targowiska miejskie

a) zebrano opłatę targową w wysokości 26 169,90 zł,

b) zebrano opłatę z tytułu rezerwacji stałych miejsc handlowych w wysokości 14 983,30 zł,

c) zebrano opłatę z tytułu poboru dzierżawy gruntu na targowiskach w wysokości 53 626,49 zł.

 

2. Cmentarze komunalne

a) zebrano opłaty cmentarne w łącznej kwocie 56 832,00 zł,

b) zebrano opłatę z tytułu poboru dzierżawy gruntu w wysokości 1 426,31 zł,

c) zebrano opłatę z tytułu poboru dzierżawy lokali użytkowych w wysokości 679,52 zł.

 

3. Płatne parkingi i strefa płatnego parkowania

a) zebrano opłatę parkingową z tytułu parkowania w pasie drogowym w wysokości 10 893,80 zł (w tym 1 946,20 zł opłaty dodatkowe i koszty upomnień),

b) zebrano opłatę parkingową na parkingach miejskich przy ul. Arki Bożka, Podhalańskiej, Podhalańskiej - Młyńskiej oraz Al. Piłsudskiego (UM) w łącznej wysokości 25 560,10 zł.

 

4. Schronisko dla bezdomnych zwierząt

a) przyjęto od mieszkańców miasta do schroniska 1 psa,

b) przyjęto od firm wynajmujących kojce 12 psów,

c) wyłapano z terenu miasta 23 psy,

d) wydano ze schroniska 41 psów,

e) odłowiono z terenu miasta 7 dzikich zwierząt.

 

5. Gminny Punkt Zbierania Odpadów Niebezpiecznych przyjął 4204 kg odpadów, w tym:

a) odpady wielkogabarytowe w ilości 1607 kg

b) zużyte urządzenia elektryczne, elektroniczne i AGD w ilości 1273 kg

c) farby w ilości 330 kg

d) zużyte opony w ilości 788 kg

e) baterie i akumulatory w ilości 64 kg

f) opakowania zbierane selektywnie  77 kg

g) pozostałe odpady typu: oleje, leki, środki ochrony roślin, rozpuszczalniki, lampy fluorescencyjne, nośniki magnetyczne itp. w ilości 65 kg.

 

6. Utrzymanie czystości w gminie

a) zebrano 12 szt. padłych zwierząt z dróg publicznych,

b) przyjęto do utylizacji 15 szt. padłych zwierząt od mieszkańców Jastrzębia-Zdroju,

c) usunięto 1 dzikie wysypisko zlokalizowanych przy ulicy Żeromskiego. Łącznie zebrano i wywieziono 0,66 Mg nieczystości,

d) zakończono wymianę piasku w piaskownicach i na placach zabaw administrowanych przez miasto Jastrzębie-Zdrój. Łącznie dowieziono 574 tony piasku,

e) wykonano prace związane z przygotowaniem do uroczystości odbywających się 3 maja,

f) wykoszono i zebrano trawę z terenów zielonych na cmentarzu komunalnym przy ul. Połomskiej i ul. Norwida o łącznej powierzchni 26 000 m²,

g) wykoszono i zebrano trawę z terenów zielonych na parkingu przy ul. Podhalańskiej i ul. Podhalańskiej - Młyńskiej o łącznej powierzchni 3 000 m²,

h) wykoszono i zebrano trawę z terenów zielonych na targowisku miejskim przy ul. A. Bożka i na os. 1000-lecia o łącznej powierzchni 596 m²,

i) wykoszono i zebrano trawę z terenów zielonych na schronisku dla bezdomnych zwierząt o łącznej powierzchni 21 000 m²,

j) wykoszono i zebrano trawę z poboczy ulic na sołectwach: Ruptawa-Cisówka, Moszczenica, Borynia oraz terenów zielonych na terenie miasta o łącznej powierzchni 126 812 m².

 

7. Utrzymanie zieleni

a) bieżące utrzymanie zieleni polegające na pieleniu, usuwaniu przekwitniętych kwiatostanów, oprysku krzewów i nawożeniu roślin,

b) uzupełnienie ubytków kory na skwerku przy ul. Moniuszki,

c) cmentarz przy ul. Okrzei - teren wokół kolumbarium obsadzony jałowcami i irgą.

 

8. Utrzymanie oznakowania pionowego i sygnalizacji świetlnych

a) oznakowanie pionowe

- poprawiono znaków - 43 szt.

- usunięto znaków - 8 szt.

- ustawiono znaków - 22 szt.

- wymieniono znaków - 1 szt.

 

b) sygnalizacja świetlna

- dokonano łącznie 7 napraw sygnalizatorów i przejść dla pieszych (al. Piłsudskiego - Harcerska - Katowicka, al. Piłsudskiego - Mazowiecka - Warszawska, A. Bożka - Podhalańska, przejście dla pieszych Carrefour).

 

9. W ramach współpracy z Sądem Rejonowym Sądem Grodzkim w Jastrzębiu-Zdroju przyjęto do pracy 11 osób, które w Jastrzębskim Zakładzie Komunalnym odbywają karę ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne.

 

10. W ramach prac społecznie użytecznych prace wykonywało 12 osób.

 

 

Miejski Ośrodek Kultury

 

 

1. Ważniejsze imprezy zorganizowane od 24 maja do 20 czerwca

 

- 24 i 25 maja - odbył się „Jarmark sztuki” Wiosna Ludów. Pierwszego dnia w Domu Zdrojowym miały miejsce warsztaty teatralne. Drugiego dnia w Parku Zdrojowym zagrały zespoły: „Blokowioska”, „Fifidroki” i „Wadada”, Walny Teatr wystąpił z spektaklem pt. „Dziadek”. Ponadto wystawione zostały liczne stoiska z rękodziełem.

 

- 1 czerwca w Parku Zdrojowym z okazji Dnia Dziecka przygotowano wiele atrakcji: spektakl „Pszczółka Maja ratuje świat”, występy „Grupy Żywy Teatr” z Bielawy , uczestnicy programu „The Voice of Poland”: Kasia i Gosia Hybiak, Joanna Smajdor, Arek Kłusowski, zespół „Szok”. Dodatkowo uczestnicy imprezy mogli spróbować chodzenia po linie, zobaczyć pokaz baniek mydlanych, wziąć udział w malowaniu twarzy i dyskotece dla dzieci.

 

- 6 i 8 czerwca zorganizowano II Piknik w kurorcie – złote lata jastrzębskiego uzdrowiska. 6 czerwca w Galerii Historii Miasta odbyła się promocja albumu „Pijalnia wód” z serii „Perły Jastrzębskiej Architektury”. 8 czerwca w Parku Zdrojowym można było wysłuchać koncertów w klimacie lat 20. i 30. XX w., zobaczyć aktorów w strojach z epoki, przejechać się automobilem. Dodatkowymi atrakcjami byli bicykliści, zdjęcia przy pamiątkowych fotościankach, pokaz filmu Ch. Chaplina „Brzdąc” z muzyką na żywo, konkursy z nagrodami. Wieczorem w Domu Zdrojowym odbył się dancing przy dźwiękach orkiestry jazzowej.

 

- 14 i 15 czerwca na Stadionie Miejskim odbyły się Dni Jastrzębia-Zdroju. W niedzielę impreza rozpoczęła się programem dla dzieci w wykonaniu „Centrum Uśmiechu”, następnie wystąpił zespół „Piersi”, kabaret „Łowcy.B” oraz na zakończenie Brodka z zespołem.

 

2. Miejski Ośrodek Kultury był współorganizatorem m.in. następujących imprez:

- 30 maja - Jubileusz 45-lecia Szkoły Podstawowej nr 5 – kino „Centrum”

- 7 czerwca - 7. JASTRZĘBSKIE DYKTANDO – kino „Centrum”

- 11 czerwca - zakończenie roku organizowane przez Uniwersytet III Wieku – kino „Centrum”.

 

WYSTAWY

 

Galeria Epicentrum

Do 4 czerwca można było zwiedzać wystawę WIDZIEĆ... ABY ZOBACZYĆ. Autorami wystawy byli: Józef Ćwiek oraz Klaudia Pawelec – Gliklich.

 

Od 6 czerwca udostępniona do zwiedzania jest wystawa Anatola Igora Chlabicza TKANINA ARTYSTYCZNA. Wystawę można zwiedzać do 27 czerwca.

 

GALERIA HISTORII MIASTA

 

Do 27 czerwca można zwiedzać wystawę „Droga na szczyt. Jastrzębska siatkówka od rozgrywek gminnych do Ligi Mistrzów”. Ponad 60 lat temu na boisku przy basenie w Zdroju rozpoczęła się historia jastrzębskiej siatkówki. Na wystawie w Galerii Historii Miasta można zobaczyć archiwalne oraz współczesne zdjęcia klubu, pamiątki, medale, koszulki i puchary.

 

 

Miejska Biblioteka Publiczna

 

 

I Ważniejsze przedsięwzięcia realizowane w czerwcu przez Bibliotekę:

 

1. Obchody XIII Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom „Czytanie – mądra rzecz!”. W dniach 1-8 czerwca zorganizowano następujące inicjatywy, mające na celu promocję głośnego czytania najmłodszym:

- Finał XIII Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom z Biblioteką w Parku Zdrojowym. Wydarzenie to obejmowało: Przygody z Sindbadem Żeglarzem – program interaktywny, Historia Sindbada – przedstawienie teatralne w wykonaniu znanych i lubianych z Jastrzębia-Zdroju, pokaz baniek mydlanych oraz warsztaty, zabawy i animacje dla dzieci.

 

-„BAJKOLANDIA KRAINA BAJEK” – happening czytelniczy w Galerii Jastrzębie. W programie: wielkoformatowa przestrzenna gra literacka, warsztaty artystyczne, czytanie bajek przez zaproszonych gości: sportowców, przedstawicieli służb mundurowych,  malowanie twarzy, animacje i zabawy.

 

- Spotkania autorskie z pisarką dla dzieci Agnieszką Frączek oraz ilustratorką Małgorzatą Flis. „Bajki naszych dziadków – Żabi król” – przedstawienie teatralne w wykonaniu Zespołu Teatralnego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Uniwersytet Śląski – grupa Jastrzębie-Zdrój. „Jak mądrze czytać” – warsztaty dla dotyczące technik skutecznej nauki.

 

2. Spotkania i wystawy:

„Zakątki świata oczami obieżyświata: Korea Północna” – spotkanie z Jackiem Kisiałą w Kawiarence „Pod Sową”. Wystawa i wernisaż prac słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Uniwersytet Śląski – grupa Jastrzębie-Zdrój w Galerii „Pod Sową”. Wystawa malarstwa figuratywnego Wioletty Gaszki w Galerii „Da Vinci”.

 

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

 

 

1. Kolejne obchody Dni Jastrzębia-Zdroju zgromadziły na Stadionie Miejskim rzeszę mieszkańców miasta i całego regionu. Podczas obchodów bawiono się przy zespołach: HAPPYSAD, ZAKOPOWER, gwiazdą wieczoru był zespół T.LOVE, który zapewnił niesamowite emocje. Obok koncertów, imprezę uatrakcyjniły pokazy stuntu motocyklowego oraz formacji tanecznej. Jak co roku, sobotnie obchody zakończył wyjątkowy pokaz sztucznych ogni.

 

2. Stowarzyszenie Klubów Górniczych złożone z Oldbojów GKS Jastrzębie rozegrało przy ul. Harcerskiej swój pierwszy, debiutancki mecz z Oldbojami Górnika Zabrze. Na boisku nie zabrakło gwiazd lat siedemdziesiątych, osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych.

Drugim ze spotkań - z udziałem Kamila Glika - był mecz pomiędzy trzecioligowym GKS 1962 Jastrzębie z powołanymi do gry przez trenerów: Ryszarda Dudę, Jerzego Kuliga i Mirosława Kaweckiego wychowankami Szkółki Piłkarskiej MOSiR. W tym zestawieniu, poza Glikiem, pojawili się reprezentanci Górnika Zabrze, Arki Gdynia, Termaliki Nieciecza, Olimpii Grudziądz, Wisły Kraków (drużyna futsalu), Miedzi Legnica, Podbeskidzia Bielsko-Biała, Granicy Ruptawa, Zrywu Bzie, Pniówka Pawłowice oraz LKS Pruchna.

 

3. W sobotę 21 czerwca, na hali widowiskowo-sportowej rozrywki rozpoczęli amatorzy siatkówki. Na specjalnie przygotowanych 3 boiskach zagrało 13 drużyn, w tym 6 z Jastrzębia-Zdroju oraz Mikołowa, Czechowic Dziedzic, Żor, Lubomi, a także goście z Czech: Orlovej oraz Albrechtic. W tegorocznym, trzecim już Turnieju o Puchar Prezydenta Miasta w Siatkówce, tytuł Mistrza obronił zwycięzca z ubiegłego roku, jednocześnie lider MLSA: drużyna  - RKS Siłownia Herkules.

 

4. W Mistrzostwach Jastrzębia-Zdroju w Tenisie Ziemnym wzięło udział 16 zawodników. Łukasz Sztwiertnia nie tracąc seta zwyciężył po raz drugi z rzędu. W finale pokonał Waldemara Butanowicza 2:0. W Otwartych Mistrzostwach Jastrzębia-Zdroju w Tenisie Ziemnym z okazji Dni Miasta  wystartowali zawodnicy z Jastrzębia i okolic, w tym roku do „walki” przystąpiły także panie.

 

5. Tegoroczne zakończenie Turnieju Czterech Ścianek miało miejsce w Jastrzębiu-Zdroju. W finałowych rozgrywkach wzięło udział ok. 40 zawodników z Brzeszcz, Bielska-Białej, Gliwic, Tarnowa, Nowego Sącza, Krakowa, Warszawy, Jastrzębia-Zdroju oraz z Czech. Zawodnicy rywalizowali w oddzielnych kategoriach dziewcząt i chłopców. W całym cyklu czterech ścianek, które zostały zorganizowane również  w Brzeszczach, Rudzie Śląskiej, Bielsku-Białej wzięło udział w sumie 160 zawodników.

 

6. Kąpielisko „Zdrój” jest czynne od pierwszych dni czerwca, na mieszkańców czeka wiele atrakcji.

Opublikował w BIP: Maciej Gucik
Data opublikowania: 01.07.2014 09:01
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba wyświetleń: 815
Drukuj Zapisz do PDF

Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.