W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Powrót

Biuro Rzeczy Znalezionych

Wersja strony w formacie XML

W Urzędzie Miasta działa Biuro Rzeczy Znalezionych.

Biuro Rzeczy Znalezionych Wydział Organizacyjny (Referat Gospodarczy) parter budynku B, pokoje: B058, B059, B065tel. 32 4785353, 32 4785252, 32 4785197

Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się do:
Pana Marka Basiury – nr tel. 504 053 849
Pani Agnieszki Bazgier - pokój nr B058 - Referat Gospodarczy

Przyjmowanie rzeczy znalezionych do Biura odbywa się na podstawie: „Protokołu odebrania zawiadomienia o znalezieniu rzeczy/znalezieniu i przyjęcia rzeczy”.

Protokół odebrania zawiadomienia o znalezieniu rzeczy (plik do pobrania)

Biuro odmawia przyjęcia rzeczy w przypadku, gdy rzecz:
1) nie posiada żadnej wartości lub której wartość jest mniejsza niż 100 złotych, chyba, że jest to rzecz o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej,
2) której posiadanie wymaga pozwolenia, w szczególności broń, amunicja, materiały wybuchowe albo dowód osobisty lub paszport (właściwa do oddania wymienionych rzeczy jest najbliższa jednostka organizacyjna Policji),
3) co do której zachodzi podejrzenie, że została porzucone z zamiarem wyzbycia się własności,
4) rzeczy znalezionych w budynku publicznym, innym budynku lub pomieszczeniu otwartym
dla publiczności albo środku transportu publicznego,
5) rzeczy o właściwościach powodujących, że ich przechowywanie jest niemożliwe albo połączone z niebezpieczeństwem pogorszenia się rzeczy.
Biuro nie przechowuje zwierząt, którym opiekę zapewniają schroniska.

Poszukiwanie rzeczy zagubionej.
Osoby poszukujące rzeczy zgubionej, zgłaszają się z prośbą (pisemnie lub ustnie) do Biura o sprawdzenie czy Biuro posiada na przechowaniu wymienioną rzecz. Osoba poszukująca zobowiązana jest do wymienienia cech charakterystycznych oraz znaków szczególnych poszukiwanej rzeczy. Wydanie rzeczy osobie uprawnionej na podstawie opisu rzeczy następuje po uprzednim stwierdzeniu uprawnień do jej odbioru, tj. przedstawieniu dowodów potwierdzających przynależność do rzeczy zagubionej (dowód zakupu, numery seryjne, własne oznaczenia przedmiotu.)

Wydanie rzeczy następuje  po podpisaniu oświadczenia osoby uprawnionej do odbioru rzeczy oraz za okazaniem dowodu tożsamości.

Oświadczenie osoby uprawnionej do odbioru rzeczy znalezionej (plik do pobrania)

Poszukiwanie właściciela rzeczy.

Wykaz rzeczy znalezionych zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.
W przypadku, gdy rzecz ma znaczną wartość, jest to wskazane ze względu na jej właściwości lub okoliczności znalezienia Biuro podejmie poszukiwania właściciela zamieszczając informację na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój. W przypadku, gdy osoba uprawniona do odbioru rzeczy jest znana wzywa się ją listem poleconym do odbioru rzeczy.

 


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w BIURZE RZECZY ZNALEZIONYCH

Informacja w związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dotycząca danych osobowych pozyskanych w niniejszej sprawie:
1. Administratorem pozyskanych danych osobowych jest Gmina Miasta Jastrzębie-Zdrój reprezentowana przez Prezydenta Miasta, z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju przy Alei Józefa Piłsudskiego 60;
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój jest Naczelnik Biura do spraw Zarządzania Jakością, e-mail: iod@um.jastrzebie.pl;
3.   Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu spełnienia obowiązku ustawowego (obowiązki zawarte w Ustawie z dnia 20 lutego 2015 roku o rzeczach znalezionych);
4.   Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o rzeczach znalezionych;
5. Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników administratora danych osobowych oraz mogą być przekazywane - na podstawie przepisów zawartych w ww. ustawie - osobom i podmiotom uprawnionym, w tym: znalazcy rzeczy, przechowującemu rzecz znalezioną, osobie uprawnionej do odbioru rzeczy znalezionej, Policji, Skarbowi Państwa, Żandarmerii Wojskowej;
6.   Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane (przechowywane) w trakcie prowadzenia sprawy i przez okres 5 lat po jej zakończeniu (kategoria archiwalna BE5);
7.   Właścicielowi pozyskanych danych osobowych przysługuje prawo do wglądu i poprawy przetwarzanych Pana/Pani danych osobowych w każdym czasie;
8. Właścicielowi pozyskanych danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi  do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie w przypadku przetwarzania Pana/Pani danych osobowych z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych;
9.   Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W przypadku nie podania danych osobowych zostaną one pozyskane z innych zasobów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój, a następnie właściciel danych osobowych zostanie wezwany do złożenia wymaganych dokumentów zawierających wymagane dane osobowe;
10. Pozyskane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane