W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Uchwała nr I.5.2013

RSS

UCHWAŁA NR I.5.2013

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

z dnia 24 stycznia 2013r.

 

w sprawie określenia zasad przyznawania dofinasowania do zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotyczące rehabilitacji społecznej na rok 2013

 

Na podstawie art. 35 a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U z 2008r. Nr 14, poz. 92 z późn. zm.) oraz art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (j. t. Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

u c h w a l a

 

 

§1

Przyjąć zasady przyznawania dofinasowania do zadań PFRON dotyczących rehabilitacji społecznej na rok 2013 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§2

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§3

 

Traci moc Uchwała Nr XIII.166.2012 z dnia 25 października 2012r. w sprawie określenia zasad przyznawania dofinansowania do zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotyczące rehabilitacji społecznej na rok 2012.

 § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr I.5.2013

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 24 stycznia 2013r.

 

 

Zasady przyznawania dofinansowania do zadań PFRON

dot. rehabilitacji społecznej na rok 2013

 

 

1.     Dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych

 

O dofinansowanie do powyższego zadania będą mogły się ubiegać:

 

- osoby całkowicie niezdolne do pracy oraz samodzielnej egzystencji lub ze znacznym stopniem niepełnosprawności wraz z wymaganym opiekunem, które w ubiegłym roku nie otrzymały dofinansowania lub nie ubiegały się o dofinansowanie

- osoby całkowicie niezdolne do pracy lub z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które w ubiegłym roku nie otrzymały dofinansowania lub nie ubiegały się o dofinansowanie

- dzieci i młodzież niepełnosprawna wraz z opiekunem, które w ubiegłym roku nie otrzymały dofinansowania lub nie ubiegały się o dofinansowanie

- dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych będzie o 20 % niższe dla uczestników oraz opiekunów turnusu zgodnie z zasadami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych § 6 ust.3

 

 

2.     Dofinansowanie do barier architektonicznych

 

O dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych będą mogły ubiegać się:

 

- osoby całkowicie niezdolne do pracy oraz samodzielnej egzystencji lub ze znacznym stopniem niepełnosprawności mające trudności w poruszaniu się z zaznaczonym w orzeczeniu symbolem przyczyny niepełnosprawności 05-R (dysfunkcja narządu ruchu), 04-0 (choroby narządu wzroku)

- osoby całkowicie niezdolne do pracy lub z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, mające trudności w poruszaniu się z zaznaczonym w orzeczeniu symbolem przyczyny niepełnosprawności 05-R (dysfunkcja narządu ruchu) 04-0 (choroby narządu wzroku)

- dzieci i młodzież z przyznaną niepełnosprawnością, mające trudności w poruszaniu się z zaznaczonym w orzeczeniu symbolem przyczyny niepełnosprawności 05-R (dysfunkcja narządu ruchu) 04-0 (choroby narządu wzroku)

- osoby posiadające orzeczenie ZUS winny okazać zaświadczenie lekarskie uzasadniające potrzebę likwidacji barier.

 

Maksymalna kwota dofinansowania do barier architektonicznych będzie wynosić :

1. do 5.000,00zł dla osób, których dochód w rodzinie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia,

2. do 5.000,00zł dla osoby samotnie gospodarującej, której dochód przekracza 65% przeciętnego wynagrodzenia

3.do 10.000,00zł dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, których dochód jest niższy niż 50% przeciętnego wynagrodzenia.

 

Katalog rzeczowy urządzeń, materiałów budowlanych, robót lub innych czynności, jakie mogą być objęte w ramach dofinansowania LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH w szczególności obejmuje:

 

 

 

 

1) dla osób niepełnosprawnych ruchowo, z dysfunkcją narządu ruchu, potwierdzoną orzeczeniem i aktualnym zaświadczeniem lekarskim:

 

a)     budowę pochylni bądź podjazdu do budynku mieszkalnego, zapewniającego osobom niepełnosprawnym samodzielny dostęp do lokalu,

b)    dostawę, zakup i montaż:

-         podnośnika,

-         platformy schodowej,

-         transportera schodowego,

 - innych urządzeń do transportu pionowego np. schodołaz

c)     dostawę, zakup i montaż poręczy i uchwytów w ciągach komunikacyjnych,

d)    roboty polegające na:

-         likwidacji progów,

-         likwidacji zróżnicowania poziomu podłogi,

e)     przystosowanie drzwi:

-         zakup i montaż drzwi wejściowych o szerokości w świetle ościeżnicy co najmniej 90 cm, pozostałych – co najmniej 80 cm,

-         zakup i montaż drzwi przesuwnych,

-         zakup i zamontowanie systemu otwierania drzwi, w tym balkonowych przyciskiem (dla Wnioskodawców o niesprawnych rękach),

-         zakup i wymiana drzwi balkonowych,

-         zakup i zainstalowanie systemu automatycznego otwierania drzwi do garażu – dla Wnioskodawców posiadających i prowadzących samodzielnie samochód, będących jednocześnie osobami prowadzącymi działalność gospodarczą, zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony lub osobami uczącymi się,

f)     dostosowanie stolarki okiennej do samodzielnej obsługi przez Wnioskodawcę poruszającego się na wózku inwalidzkim zamieszkującego z inną osobą niepełnosprawną lub samotnie,

g)    wymianę wykładziny podłogowej (w miarę konieczności z podłożem) na posadzkę antypoślizgową, jeżeli stwarza trudności w poruszaniu się, w szczególności roboty izolacyjne podłóg, wykonanie podkładów i posadzki – w łazience, pomieszczeniu WC, kuchni, przedpokoju i jednym pokoju, użytkowanym przez Wnioskodawcę,

h)     adaptację pomieszczeń na łazienkę i WC, a także przystosowanie już istniejących pomieszczeń higieniczno-sanitarnych do potrzeb Wnioskodawcy, w tym: powiększenie pomieszczeń, zakup i montaż wanny niskiej, antypoślizgowej bądź kabiny prysznicowej z brodzikiem bezprogowym bądź wykonanie brodzika z płytek (ew. wraz z zakupem i montażem drzwi prysznicowych),

 

2) dla osób z dysfunkcją narządu wzroku, potwierdzone orzeczeniem i aktualnym zaświadczeniem lekarskim:

 

a)     dostawę, zakup i montaż poręczy i uchwytów w ciągach komunikacyjnych,

b)    roboty polegające na:

-         likwidacji progów,

-         likwidacji poziomów podłogi,

c)     wymianę wykładziny podłogowej (w miarę konieczności z podłożem) na posadzkę antypoślizgową, jeżeli stwarza trudności w poruszaniu się, w szczególności roboty izolacyjne podłóg, wykonanie podkładów i posadzki – w łazience, pomieszczeniu WC, kuchni i przedpokoju i jednym pokoju, użytkowanym przez Wnioskodawcę,

d)    oznakowanie wyposażenia lokalu i ciągów komunikacyjnych różnym kolorem lub fakturą,

e)     dostosowanie stolarki okiennej do samodzielnej obsługi przez Wnioskodawcę poruszającego się na wózku inwalidzkim zamieszkującego z inną osobą niepełnosprawną lub samotnie

 

3.     Dofinansowanie do barier technicznych.

 

O dofinansowanie do likwidacji barier technicznych będą mogły ubiegać się :

 

- osoby całkowicie niezdolne do pracy oraz samodzielnej egzystencji lub ze znacznym stopniem niepełnosprawności, mające trudności w poruszaniu się z zaznaczonym w orzeczeniu symbolem przyczyny niepełnosprawności 05-R( dysfunkcja narządu ruchu) 04-0 ( choroby narządu wzroku)

- osoby całkowicie niezdolne do pracy lub z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, mające trudności w poruszaniu się z zaznaczonym w orzeczeniu symbolem przyczyny niepełnosprawności 05-R (dysfunkcja narządu ruchu) 04-0 (choroby narządu wzroku)

- dzieci i młodzież z przyznaną niepełnosprawnością, mające trudności w poruszaniu się z zaznaczonym symbolem przyczyny niepełnosprawności 05-R (dysfunkcja narządu ruchu) 04-0 (choroby narządu wzroku)

- osoby posiadające orzeczenie ZUS winny okazać zaświadczenie lekarskie uzasadniające potrzebę likwidacji barier.

 

Maksymalna kwota dofinansowania do barier technicznych będzie wynosić :

1.do 5.000,00zł dla osób, których dochód w rodzinie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia,

2.do 5.000,00zł dla osoby samotnie gospodarującej, której dochód przekracza 65% przeciętnego wynagrodzenia

3. do 10.000,00zł dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, których dochód jest niższy niż 50% przeciętnego wynagrodzenia.

 

Katalog rzeczowy urządzeń, materiałów, robót lub innych czynności, jakie mogą być objęte w ramach dofinansowania LIKWIDACJI BARIER TECHNICZNYCH w szczególności obejmuje:

 

 

1) dla osób niepełnosprawnych ruchowo, z dysfunkcją narządu ruchu potwierdzoną orzeczeniem i aktualnym zaświadczeniem lekarskim:

 

a)     zakup i montaż systemu wideodomofonowego lub domofonowego,

b)    zakup i montaż urządzenia wspomagającego „SAM” dla osób z porażeniem czterokończynowym,

c)     zakup i montaż kuchni elektrycznej w przypadku wyposażenia lokalu w kuchnię gazową lub węglową w lokalu lub budynku mieszkalnym osoby niepełnosprawnej

d)    zakup i zainstalowanie systemu automatycznego otwierania bramy wjazdowej – dla Wnioskodawców posiadających i prowadzących samodzielnie samochód, będącymi jednocześnie osobami prowadzącymi działalność gospodarczą zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony lub osobami uczącymi się.

e)     zakup krzeseł toaletowych, wózków toaletowo-prysznicowych, wózków i taboretów sedesowych oraz nastawek toaletowych,

f)     zakup i montaż uchwytów ułatwiających korzystanie z urządzeń higieniczno – sanitarnych,

g)    zakup i montaż krzesełka prysznicowego, podnośnika wannowego lub innego urządzenia ułatwiającego osobie niepełnosprawnej korzystanie z wanny bądź prysznica,

h)     zakup podnośnika transportowo-kąpielowego,

i)      wykonanie instalacji oraz zakup i montaż urządzeń do ogrzewania z własnym źródłem ciepła na paliwo gazowe, olejowe lub energię elektryczną w lokalu lub budynku mieszkalnym osoby niepełnosprawnej, zamieszkującej z inną osobą niepełnosprawną lub samotnie,

j)      przystosowanie wyposażenia kuchni do samodzielnej obsługi przez osobę niepełnosprawną poruszającą się na wózku inwalidzkim, w tym:

-         obniżenie i obudowa zlewozmywaka oraz zakup i montaż niskich blatów, umożliwiające dojazd wózkiem inwalidzkim,

-         zakup i montaż ruchomych półek oraz pojemników na specjalnych prowadnicach,
zakup i montaż zawiasów umożliwiających otwieranie drzwiczek pod kątem większym niż 90º (do 170º).

 

2) dla osób z dysfunkcją narządu wzroku potwierdzone orzeczeniem i aktualnym zaświadczeniem lekarskim:

 

1)     zakup i montaż systemu domofonowego,

2)     zakup urządzeń mechanicznych, elektrycznych, elektronicznych lub innych, które posiadają interfejs dźwiękowy, brajlowski lub powiększone znaki,

3)     zakup i montaż kuchni elektrycznej w przypadku wyposażenia lokalu w kuchnię węglową lub gazową w lokalu lub budynku mieszkalnym osoby niepełnosprawnej

4)     zakup i montaż uchwytów ułatwiających korzystanie z urządzeń higieniczno – sanitarnych,

5)     zakup i montaż krzesełka prysznicowego, podnośnika wannowego lub innego urządzenia ułatwiającego osobie niepełnosprawnej korzystanie z wanny bądź prysznica,

6)     wykonanie dodatkowego oświetlenia w pomieszczeniu lub zmiana sposobu oświetlenia,

7)     wykonanie instalacji oraz zakup i montaż urządzeń do ogrzewania z własnym źródłem ciepła na paliwo gazowe, olejowe lub energię elektryczną w lokalu lub budynku mieszkalnym osoby niepełnosprawnej, zamieszkującej z inną osobą niepełnosprawną lub samotnie,

8)     aparat lub urządzenie do wykrywania przeszkód

 j) zakup mebli kuchennych dostosowanych do niepełnosprawności

 k) zakup zmywarki w przypadku osób samotnych

 

4.     Dofinansowanie do barier w komunikowaniu się

 

O dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się będą mogły ubiegać się:

 

- osoby całkowicie niezdolne do pracy oraz samodzielnej egzystencji lub ze znacznym stopniem niepełnosprawności (w wieku produkcyjnym, aktywne zawodowo), mające trudności w porozumiewaniu się z zaznaczonym symbolem przyczyny niepełnosprawności 03-L (zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu) 05-R ( upośledzenie narządu ruchu) 04-0 (choroby narządu wzroku) w sytuacji kiedy pomoc nie dotyczy programu „ Aktywny Samorząd”

- osoby całkowicie niezdolne do pracy oraz samodzielnej egzystencji lub ze znacznym stopniem niepełnosprawności (w wieku produkcyjnym),poruszające się na wózku inwalidzkim lub obłożnie chore, które ze wzg. na schorzenie narządu ruchu nie mogą podjąć pracy zarobkowej z zaznaczonym symbolem przyczyny niepełnosprawności 05-R         

- osoby całkowicie niezdolne do pracy lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

(w wieku produkcyjnym, aktywne zawodowo), mające trudności w porozumiewaniu się z zaznaczonym symbolem przyczyny niepełnosprawności 03-L (zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu, 04-0 (choroby narządu wzroku) 05-R (upośledzenie narządu ruchu) w sytuacji kiedy pomoc nie dotyczy programu „ Aktywny Samorząd”

- dzieci i młodzież z przyznaną niepełnosprawnością, mające trudności w porozumiewaniu się z zaznaczonym symbolem przyczyny niepełnosprawności 03-L (zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu, autyzm) 04-0 (choroby narządu wzroku) 05-R (upośledzenie narządu ruchu) w sytuacji kiedy pomoc nie dotyczy programu „ Aktywny Samorząd”.

- osoby posiadające orzeczenie ZUS winny okazać zaświadczenie lekarskie uzasadniające potrzebę likwidacji barier komunikowaniu się.

 

Maksymalna kwota dofinansowania do barier w komunikowaniu się będzie wynosić :

1. do 2000,00zł dla osób, których dochód w rodzinie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia,

2. do 2000,00zł dla osoby samotnie gospodarującej, której dochód przekracza 65% przeciętnego wynagrodzenia

3. do 2500,00zł dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, których dochód jest niższy niż 50% przeciętnego wynagrodzenia.

 

Katalog rzeczowy urządzeń, materiałów, robót lub innych czynności, jakie mogą być objęte w ramach dofinansowania LIKWIDACJI BARIER W KOMUNIKOWANIU SIĘ w szczególności obejmuje:

 

 

1) dla osób niepełnosprawnych ruchowo, z dysfunkcją narządu ruchu, potwierdzoną orzeczeniem i aktualnym zaświadczeniem lekarskim:

 

a)     zakup aparatu telefonicznego bezprzewodowego,

b)    zakup i montaż faksu, telefaksu, tekstofonu, wideofonu lub pagera,

c)     zakup sprzętu komputerowego i oprzyrządowania komputerowego (skorelowane z konkretną niepełnosprawnością) dla dorosłych osób niepełnosprawnych z co najmniej umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w wieku aktywności zawodowej, zatrudnionych bądź zarejestrowanych jako bezrobotne lub poszukujące pracę (okres zarejestrowania minimum 6 miesięcy) oraz młodzieży i dzieci – powyżej 6-tego roku życia uczących się, osoby w normie intelektualnej; dofinansowanie sprzętu musi być ściśle zwiane z indywidualnymi potrzebami osoby niepełnosprawnej, potwierdzonymi przez lekarza oraz innego specjalistę (np. pedagoga, psychologa, logopedy – w przypadku korzystania z jego porad),

d)    zakup i instalacja modemu, faxmodemu, telefonicznego łącza ISDN, umożliwiającego dostęp do łączności wizualnej oraz zestawu urządzeń umożliwiających taką łączność za pośrednictwem komputerów i sieci telefonicznej,

 

 

2) dla osób z dysfunkcją narządu wzroku potwierdzone orzeczeniem i aktualnym zaświadczeniem lekarskim:

 

a)     zakup i montaż aparatów telefonicznych z klawiaturą brajlowską bądź z klawiaturą zawierającą powiększone znaki,

b)    zakup urządzeń i materiałów do sporządzania napisów brajlowskich (w tym maszyny do pisania pismem Braille’a),

c)     zakup materiałów optycznych i elektrooptycznych (powiększalniki telewizyjne, lupy monitorowe, itp.),

d)    zakup magnetofonu, radiomagnetofonu lub dyktafonu,

e)     zakup sprzętu komputerowego i oprzyrządowania komputerowego (skorelowane z konkretną niepełnosprawnością) dla dorosłych osób niepełnosprawnych z co najmniej umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w wieku aktywności zawodowej, zatrudnionych bądź zarejestrowanych jako bezrobotne lub poszukujące pracę (okres zarejestrowania minimum 6 miesięcy) oraz młodzieży i dzieci – powyżej 6-tego roku życia uczących się, osoby w normie intelektualnej; dofinansowanie sprzętu musi być ściśle zwiane z indywidualnymi potrzebami osoby niepełnosprawnej, potwierdzonymi przez lekarza oraz innego specjalistę (np. pedagoga, psychologa) – w przypadku korzystania z jego porad,

f)     zakup i instalacja modemu, faxmodemu, telefonicznego łącza ISDN, umożliwiającego dostęp do łączności wizualnej oraz zestawu urządzeń umożliwiających taką łączność za pośrednictwem komputerów i sieci telefonicznej,

g)    zakup programu do skanera rozpoznającego pismo Braille`a,

h)     zakup syntezatora mowy,

i)      zakup telefonu komórkowego wraz z programem mówiącym i/lub powiększającym znaki.

j) zegarka dostosowanego do dysfunkcji osoby niepełnosprawnej

 

3) dla osób z dysfunkcją narządu słuchu bądź narządu mowy potwierdzone orzeczeniem i aktualnym zaświadczeniem lekarskim:

 

1)     zakup i montaż faksu, telefaksu, tekstofonu, wideofonu lub pagera,

2)     zakup i montaż aparatów telefonicznych (w tym z cewką indukcyjną w słuchawce lub wzmacniaczem) bądź zakup i montaż wzmacniacza do aparatu telefonicznego,

3)     zakup przenośnych indywidualnych wzmacniaczy dźwięku,

4)     zakup urządzeń wspomagających odbiór dźwięku (przewodowych i bezprzewodowych),

5)     zakup komunikatorów przenośnych dla osób niemówiących,

6)     zakup sprzętu komputerowego i oprzyrządowania komputerowego (skorelowane z konkretną niepełnosprawnością) dla dorosłych osób niepełnosprawnych z co najmniej umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w wieku aktywności zawodowej, zatrudnionych bądź zarejestrowanych jako bezrobotne lub poszukujące pracę (okres zarejestrowania minimum 6 miesięcy) oraz młodzieży i dzieci – powyżej 6-tego roku życia uczących się, osoby w normie intelektualnej; dofinansowanie sprzętu musi być ściśle zwiane z indywidualnymi potrzebami osoby niepełnosprawnej, potwierdzonymi przez lekarza oraz innego specjalistę (np. pedagoga, psychologa) – w przypadku korzystania z jego porad,

7)     zakup i instalacja modemu, faxmodemu, telefonicznego łącza ISDN, umożliwiającego dostęp do łączności wizualnej oraz zestawu urządzeń umożliwiających taką łączność za pośrednictwem komputerów i sieci telefonicznej.

 

 

5.     Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

 

Dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze nie ulega zmianie a wysokość dofinansowania będzie zgodna z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r w sprawie określenia zadań powiatów, które mogą być finansowane ze środków PFRON tj.

- do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny

- do 150% sumy kwoty limitu wyznaczonym przez NFZ oraz wymaganego udziału własnego

 

 

 

Do aparatu słuchowego dofinansowanie dla:

-osoby dorosłej będzie wynosić do 1.000,00zł

- dziecka będzie wynosić do 2 szt. ( jeden aparat słuchowy do 1.500,00zł )

 

O dofinansowanie do powyższego zadania mogą się ubiegać osoby niepełnosprawne posiadające ważne orzeczenia o niezdolności do pracy bądź inwalidztwie lub stopniu niepełnosprawności a w przypadku dzieci – orzeczenia o niepełnosprawności.

 

6. Dofinansowanie do sportu, kultury, rekreacji i osób niepełnosprawnych

 

Wysokość dofinansowania wynosi do 60% kosztów przedsięwzięcia, pod warunkiem posiadania przez wnioskodawcę pozostałych środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł.

Wnioskodawca może złożyć maksymalnie 3 wnioski na dofinansowanie w danym roku.

 

Rezygnuje się z dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego.

 

 

Odpowiedzialny za treść: Ryszard Piechoczek
Data wytworzenia: 24.01.2013
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 31.01.2013 10:59
Ostatnio zaktualizował: Rafał Stelmaczonek
Data ostatniej aktualizacji: 14.10.2016 12:20
Liczba wyświetleń: 242
Drukuj Zapisz do PDF