W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Uchwała nr I.2.2013

RSS

UCHWAŁA NR I.2.2013

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 24 stycznia 2013 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2013 - 2041.

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami) w związku z art.121 ust.8 oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241 ze zmianami)

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

u c h w a l a :

§ 1

1.   W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2012 – 2040 wprowadza się następujące zmiany:

1)     załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2013-2041,
w tym prognoza kwoty długu oraz relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

2)     załącznik nr 2 „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2013-2041, w tym w prognozie kwoty długu oraz relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

3)     załącznik nr 4 „Zestawienie przedsięwzięć wieloletnich związanych z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE:

W związku ze zmianami wynikającymi z projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2013 rok przygotowanej na sesję styczniową zachodzi konieczność aktualizacji informacji zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2013 –2041. Wobec powyższego wprowadza się następujące zmiany:

1.     W załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2013-2041, w tym prognoza kwoty długu i relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych” wprowadzić wartości liczbowe wynikające z projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2013 rok przygotowanej na sesję styczniową Rady Miasta.

2.     W załączniku nr 2 „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2013-2041, w tym w prognozie kwoty długu oraz relacji wynikającej
z art. 243 ustawy o finansach publicznych” zaktualizować informacje, głównie w zakresie wyniku finansowego oraz przychodów i rozchodów.

3.     W załączniku nr 4 ”Zestawienie przedsięwzięć wieloletnich dotyczących zadań związanych z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” proponuje się zmienić w następujący sposób:

-  w punkcie I.18 wprowadzić nowe przedsięwzięcie bieżące pn. „Profesjonalny Urząd III” przez co zwiększa się limit wydatków planowanych do poniesienia:

§w 2013 roku o 127 599 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz o 22 567 zł ze środków własnych Miasta. Plan wydatków na 2013 rok wyniesie 150 166 zł,

§w 2014 roku o 136 423 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz o 24 024 zł ze środków własnych Miasta. Plan wydatków na 2014 rok wyniesie 160 447 zł,

§w 2015 roku o 10 338 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz o 1 825 zł ze środków własnych Miasta. Plan wydatków na 2015 rok wyniesie 12 163 zł.

Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe” w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie kształtować będą się w wysokości 322 776 zł, a limit zobowiązań wyniesie     332 776 zł.

Załączniki:

Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 31.01.2013 10:39
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 78
Odpowiedzialny za treść: Ryszard Piechoczek
Data wytworzenia: 24.01.2013
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 31.01.2013 10:39
Ostatnio zaktualizował: Rafał Stelmaczonek
Data ostatniej aktualizacji: 15.03.2016 11:00
Liczba wyświetleń: 319
Drukuj Zapisz do PDF

Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.