W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Uchwała nr XIV.179.2012

RSS

UCHWAŁA NR XIV.179.2012

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie określenia zadańzzakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego FunduszuRehabilitacji OsóbNiepełnosprawnych  przewidzianedlaMiastaJastrzębie-Zdrój na rok 2012

 

        Na podstawie art. 35 a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej   i społecznej oraz  zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721  z  późniejszymi  zmianami)              

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

u c h w a l a

 

§ 1

Określić  zadania  z   zakresu  rehabilitacji zawodowej  i społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji Osób  Niepełnosprawnych przewidziane dla  Miasta  Jastrzębie-Zdrój  na  rok 2012, w brzmieniu stanowiącym  załącznik  nr  1  do  niniejszej  uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

§ 3

Traci moc uchwała Nr IV.46.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia  zadań  z   zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki   Państwowego   Funduszu   Rehabilitacji   Osób   Niepełnosprawnych  przewidziane  dla  Miasta  Jastrzębie-Zdrój na rok 2012.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XIV.179.2012

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 29 listopada 2012r.

 

Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób  Niepełnosprawnych dla Miasta Jastrzębie-Zdrój w roku 2012

Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej

 

185 000

1.

Przyznanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (art.12a)

96 000

2.

Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych (art. 40)

16 000

3.

Dokonanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (art.26e)

24 000

4.

Dokonywanie zwrotu kosztów wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej oraz składek na ubezpieczenie społeczne od tego wynagrodzenia (art.26f)

0

5.

Finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy nie pozostające w zatrudnieniu (art.11)

49 000

 

Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej

 

1 581 435

1.

Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania WTZ

887 760

2.

Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych

163 829

3.

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się, technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

398 846

4.

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów

131 000

5.

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

0

6.

Środki finansowe na zdania z zakresu rehabilitacji zawodowej                        i społecznej – ogółem

1 766 435

       

 

Odpowiedzialny za treść: Tadeusz Sławik
Data wytworzenia: 29.11.2012
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 10.12.2012 09:06
Ostatnio zaktualizował: Rafał Stelmaczonek
Data ostatniej aktualizacji: 23.03.2016 08:16
Liczba wyświetleń: 219
Drukuj Zapisz do PDF