W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Uchwała nr XIII.166.2012

RSS

UCHWAŁA NR XIII.166.2012

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

z dnia 25 października 2012r.

 

 w sprawie określenia zasad przyznawania dofinansowania do zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotyczące rehabilitacji społecznej na rok 2012

 

Na podstawie art. 35 a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2008r. nr 14 poz. 92 z późn. zm.)

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

u c h w a l a

 

 

§ 1

 

Przyjąć zasady przyznawania dofinansowania do zadań PFRON dotyczących rehabilitacji społecznej na rok 2012 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

 

§ 3

 

Traci moc Uchwała Nr XVII.141.2011 z dnia 30 listopada 2011.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Załącznik

do Uchwały Nr XIII.166.2012

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 25 października 2012r.

 

 

Zasady przyznawania dofinansowania do zadań PFRON

dot. rehabilitacji społecznej na rok 2012

 

 

1.     Dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych

 

O dofinansowanie do powyższego zadania będą  mogły się ubiegać:

- osoby całkowicie niezdolne do pracy oraz samodzielnej egzystencji  lub znacznym stopniem niepełnosprawności  wraz z wymaganym opiekunem, które w ubiegłym roku nie otrzymały dofinansowania  lub nie ubiegały się o dofinansowanie

- osoby całkowicie niezdolne do pracy lub umiarkowanym stopniem  niepełnosprawności, które w ubiegłym roku  nie otrzymały dofinansowania  lub nie ubiegały się n o dofinansowanie

- dzieci i młodzież niepełnosprawna  wraz z opiekunem, które w ubiegłym roku nie otrzymały dofinansowania lub nie ubiegały się o dofinansowanie

- dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych będzie 20 % niższe dla uczestników oraz opiekunów turnusu zgodnie z zasadami Rozporządzenia Ministra  Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007r w sprawie turnusów rehabilitacyjnych § 6 ust.3

 

2.     Dofinansowanie do barier architektonicznych

 

O dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych będą mogły

ubiegać  się: 

- osoby całkowicie niezdolne do pracy oraz samodzielnej egzystencji lub znacznym stopniem niepełnosprawności mające trudności w poruszaniu się z zaznaczonym w orzeczeniu symbolem przyczyny niepełnosprawności  05-R (dysfunkcja narządu ruchu)

- osoby  całkowicie niezdolne do pracy  lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, mające trudności w poruszaniu się z zaznaczonym w orzeczeniu symbolem przyczyny niepełnosprawności  05-R (dysfunkcja narządu ruchu)

- dzieci i młodzież z przyznaną niepełnosprawnością, mające trudności w poruszaniu się z zaznaczonym w orzeczeniu symbolem przyczyny niepełnosprawności  05-R (dysfunkcja narządu ruchu)

- osoby posiadające orzeczenie ZUS winny okazać zaświadczenie lekarskie uzasadniające potrzebę  likwidacji barier.

 

Dofinansowanie będzie wynosić:

- do 60% wartości kosztorysu ofertowego  dla osób, których dochód w rodzinie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia,  

- do 60% wartości kosztorysu ofertowego  dla osoby samotnie gospodarującej, której dochód przekracza  65% przeciętnego wynagrodzenia,

- do 80%  wartości kosztorysu ofertowego  dla osób znajdujących  się w trudnej sytuacji finansowej, których dochód jest niższy niż 50% przeciętnego wynagrodzenia.

Dofinansowanie do budowy podjazdów będzie uzależnione od wysokości środków  PFRON na 2012r.

Nie będzie  udzielone dofinansowanie  do platform schodowych oraz wind zewnętrznych.

 

 

 

 

 

3.     Dofinansowanie do barier technicznych

 

O dofinansowanie do likwidacji barier  technicznych będą mogły  ubiegać  się:

 

- osoby całkowicie niezdolne do pracy oraz samodzielnej egzystencji  lub znacznym stopniem niepełnosprawności, mające trudności w poruszaniu się z zaznaczonym w orzeczeniu symbolem przyczyny niepełnosprawności  05-R (dysfunkcja narządu ruchu)

- osoby  całkowicie niezdolne do pracy lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, mające trudności w poruszaniu się z zaznaczonym w orzeczeniu symbolem przyczyny niepełnosprawności  05-R (dysfunkcja narządu ruchu)

- dzieci i młodzież z przyznaną niepełnosprawnością, mające trudności w poruszaniu się z zaznaczonym symbolem  przyczyny niepełnosprawności  05-R (dysfunkcja narządu ruchu)

- osoby posiadające orzeczenie ZUS winny okazać  zaświadczenie lekarskie uzasadniające potrzebę  likwidacji barier.

Dofinansowanie będzie wynosić:

- do 60% wartości kosztorysu urządzenia dla osób, których dochód w rodzinie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia,  

 - do 60% wartości urządzenia dla osoby samotnie gospodarującej, której dochód przekracza 65 % przeciętnego wynagrodzenia 

- do  80%  wartości urządzenia  dla osób znajdujących  się w trudnej sytuacji finansowej, których dochód jest niższy niż 50% przeciętnego wynagrodzenia.

 

4.     Dofinansowanie do barier w komunikowaniu się

 

O dofinansowanie do likwidacji barier  w komunikowaniu się będą mogły ubiegać się:

 

- osoby całkowicie niezdolne do pracy oraz samodzielnej egzystencji lub znacznym stopniem niepełnosprawności (w wieku produkcyjnym, aktywne zawodowo), mające trudności w porozumiewaniu się z zaznaczonym symbolem przyczyny niepełnosprawności  03-L  (zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu)  04-0 (choroby narządu wzroku) 05-R (upośledzenie narządu  ruchu) w sytuacji kiedy pomoc nie dotyczy programu  „ Aktywny samorząd”    

- osoby  całkowicie niezdolne do pracy lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

(w wieku produkcyjnym, aktywne zawodowo), mające trudności w porozumiewaniu się z  zaznaczonym symbolem przyczyny niepełnosprawności  03-L (zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu), 04-0 (choroby narządu wzroku)  05-R (upośledzenie narządu ruchu)  w sytuacji kiedy pomoc nie dotyczy programu    ,,Aktywny Samorząd”

- dzieci i młodzież z przyznaną niepełnosprawnością, mające trudności w porozumiewaniu się z  zaznaczonym symbolem przyczyny niepełnosprawności  03-L(zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu, autyzm ) 04-0 (choroby narządu wzroku) 05-R ( upośledzenie narządu  ruchu) w  sytuacji kiedy pomoc  nie dotyczy programu   „ Aktywny Samorząd”

- osoby posiadające orzeczenie ZUS winny okazać  zaświadczenie lekarskie uzasadniające potrzebę  likwidacji barier komunikowaniu się. 

Dofinansowanie będzie wynosić:

-  do 60%  wartości  sprzętu dla osób, których dochód w rodzinie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia 

-  do 60% wartości sprzętu dla osoby samotnie gospodarującej, której dochód przekracza  65% przeciętnego wynagrodzenia

-   do 80%  wartości sprzętu dla osób znajdujących  się w trudnej sytuacji finansowej, których dochód jest niższy niż 50% przeciętnego wynagrodzenia.

 

5.     Dofinansowanie zaopatrzenia  w  przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

 

Dofinansowanie do  zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze  nie ulega  zmianie  a wysokość dofinansowania będzie zgodna z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r.  w sprawie określenia  zadań powiatów, które mogą być finansowane ze środków PFRON tj. 

 

- do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w  limicie ceny

- do 150% sumy kwoty limitu  wyznaczonym przez NFZ  oraz wymaganego udziału własnego

 

Do aparatu słuchowego dofinansowanie  dla:

- osoby dorosłej będzie wynosić do 1.000,00zł 

- dziecka będzie wynosić do 2 szt. (jeden aparat  słuchowy  do 1500,00zł)

 

O dofinansowanie do powyższego zadania mogą się ubiegać osoby niepełnosprawne posiadające ważne orzeczenia o niezdolności do pracy  bądź  inwalidztwie  lub stopnia niepełnosprawności  a w przypadku dzieci – orzeczenia  o niepełnosprawności.

 

Rezygnuje się z dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego oraz do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

 

Odpowiedzialny za treść: Andrzej Kinasiewicz
Data wytworzenia: 25.10.2012
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 05.11.2012 09:44
Ostatnio zaktualizował: Rafał Stelmaczonek
Data ostatniej aktualizacji: 14.10.2016 12:34
Liczba wyświetleń: 475
Drukuj Zapisz do PDF