W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Uchwała nr IV.43.2011

RSS

UCHWAŁA NR IV.43.2011

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

z dnia 31 marca 2011 r.

 

zmieniająca Uchwałę Nr LXIII/789/2010 z dnia 28 października 2010 r. w sprawie „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011”

 

 Na podstawie art. 7,ust. 1, pkt. 19 i art. 18 ust.2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ust 1 i art. 5 a, ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 j.t. )

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

u c h w a l a

 

§ 1

 

W załączniku do Uchwały Nr LXIII/789/2010 Rady Miasta Jastrzębie – Zdrój z dnia 28 października 2010 r. w sprawie „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011”

1) rozdział IV, pkt. 3, ppkt. a, otrzymuje brzmienie:

„przewodniczący – Prezydent lub jego Zastępca lub Doradca – Pełnomocnik ds. Oświaty, Polityki Społecznej i Ochrony Środowiska lub Sekretarz Miasta”,

 

2) rozdział IV, pkt. 3, ppkt. b, otrzymuje brzmienie:

„zastępca przewodniczącego – Naczelnik Wydziału merytorycznego, którego dotyczy konkurs”,

 

3) rozdział IV, pkt. 3, ppkt. c, otrzymuje brzmienie:

członkowie w tym:

            - pracownicy właściwego ze względu na zadanie konkursowe Wydziału merytorycznego,            Zastępca Skarbnika Miasta, Kierownik Referatu Organizacji Pozarządowych,            obsługa prawna Urzędu Miasta - adwokat,

- co najmniej dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych, należących do Zespołu Konsultacyjnego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, którzy spośród siebie wybierają członków komisji, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe biorące udział w konkursie”,

 

4) rozdział IV, pkt. 5, otrzymuje brzmienie:

Obsługę administracyjno – biurową komisji konkursowych prowadzą pracownicy Wydziałów merytorycznych, których konkurs dotyczy”.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie - Zdrój.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Odpowiedzialny za treść: Damian Gałuszka
Data wytworzenia: 31.03.2011
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 07.04.2011 15:00
Ostatnio zaktualizował: Rafał Stelmaczonek
Data ostatniej aktualizacji: 18.04.2016 13:57
Liczba wyświetleń: 292
Drukuj Zapisz do PDF