W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia obowiązujących w 2015 roku stawek opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych...

RSS

PROJEKT

 

UCHWAŁA Nr……………….2014

 

Rady Miasta Jastrzębie - Zdrój

 

z dnia ……………… 2014 r.

 

 w sprawie ustalenia obowiązujących w 2015 roku stawek opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od jego usunięcia

 

    Na podstawie art.12 pkt. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t.: Dz.U. z 2013 r. poz. 595) oraz art.130 a ust. 6, ust. 6b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t.: Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 z późn zm.) oraz Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2015 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym (M.P. z 2014 r. poz. 632)

 

 

Rada Miasta Jastrzębie – Zdrój

 

uchwala:

 

§ 1

 

Ustala się wysokość stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi na parking strzeżony w następującej wysokości (brutto):

 

Rower lub motorower

106 zł,

Motocykl

211 zł,

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3, 5 t

464 zł,

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3, 5 t do 7, 5 t

579 zł,

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7, 5 t do 16 t

821 zł,

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t

1.212 zł,

Pojazd przewożący materiały niebezpieczne

1.475 zł,

 

 

§ 2

 

Ustala się wysokość stawek opłat, za każdą dobę przechowywania pojazdów usuniętych z drogi                 na parkingach strzeżonych w wysokości (brutto):

 

 

Rower lub motorower

17 zł,

Motocykl

24 zł,

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3, 5 t

35 zł,

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3, 5 t do 7, 5 t

48 zł,

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7, 5 t do 16 t

70 zł,

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t

127 zł,

Pojazd przewożący materiały niebezpieczne

190 zł,

 

 

 

 

 

§ 3

 

Ustala się wysokość stawek kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu,                a następnie odstąpienia od jego usunięcia w wysokości (brutto):

 

Rower lub motorower

75 zł,

Motocykl

148 zł,

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3, 5 t

324 zł,

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3, 5 t do 7, 5 t

406 zł,

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7, 5 t do 16 t

575 zł,

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t

848 zł,

Pojazd przewożący materiały niebezpieczne

1.032 zł,

 

§ 4

 

Określone w § 1, § 2 i § 3 wysokości stawek opłat i kosztów obowiązywać będą od 1 stycznia 2015 r.

 

§ 5

 

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

 

§ 6

 

Traci moc Uchwała Nr XVII.140.2013 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia obowiązujących w 2014 roku stawek opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od jego usunięcia.

 

§ 7

 

Uchwała wchodzi w życie w ciągu 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

 

 

 

UZASADNIENIE 

 

Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych w przypadkach określonych w art.130 a ust.1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2012.1137 j.t) należy do zadań własnych powiatu.

            W celu sprawnej realizacji tego zadania Rada Powiatu ustala corocznie, w drodze uchwały, wysokość opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokość kosztów powstałych w przypadku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od jego usunięcia. Ustawodawca określił maksymalną wysokość stawek kwotowych powyższych opłat przyjmując jednocześnie, iż ulegają one corocznie zmianie na następny rok kalendarzowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Zawarte w proponowanej uchwale stawki opłat i kosztów stanowią wartości obowiązujące obecnie ( przyjęte Uchwałą Nr XVII.140.2013 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia obowiązujących w 2014 roku stawek opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od jego usunięcia ), które zostały zwiększone o wspomniany wskaźnik cen towarów i usług ( 0,4 % ). Zaproponowane stawki nie przekraczają jednocześnie maksymalnych kwot opłat określonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2015 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym ( M.P.2014.632 ).

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków finansowych do wykonania zadania oraz zabezpieczenia Miasta przed ewentualnymi stratami finansowymi z tytułu  realizacji powyższego zadania wnioskujemy o uchwalenie przez Radę Miasta zaproponowanych kwot opłat i kosztów.

 

 

Odpowiedzialny za treść: Grzegorz Osóbka
Opublikował w BIP: Maciej Gucik
Data opublikowania: 23.09.2014 14:05
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba wyświetleń: 196
Drukuj Zapisz do PDF

Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.