W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Miasta Jastrzębie-Zdrój na stałe obwody głosowania

RSS

P R O J E K T

 

UCHWAŁA Nr ........./......../2014

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia ................... 2014 r.

 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Miasta Jastrzębie-Zdrój na stałe obwody głosowania

 

            Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) – działając na wniosek Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

u c h w a l a

 § 1

 

W uchwale Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój Nr I.4.2013 z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie podziału Miasta Jastrzębie-Zdrój na stałe obwody głosowania (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 1986), w związku z:

 

 

  1. zmianą liczby mieszkańców w obwodzie nr 2, w podziale na obwody dokonuje się zmiany, poprzez wprowadzenie w Załączniku do uchwały następujących zmian:

1)   w obwodzie głosowania nr 2, zwrot „Osiedle 1000-lecia 1, 2 i 4”, zastępuje się zwrotem „Osiedle 1000-lecia 2 i 4”,

2)   w obwodzie głosowania nr 3, zwrot „Osiedle 1000-lecia 5-40” zastępuje się zwrotem „Osiedle 1000-lecia 1 i 5-40”,

  1. utworzeniem nowej ulicy o nazwie PCK, aktualizacją numeracji nieruchomości, nową nazwą ulicy siedziby obwodowej komisji wyborczej, w celu dostosowania opisu granic obwodów głosowania do stanu faktycznego, zmienia się opis granicy obwodów nr 7 i 16 oraz opis siedziby komisji wyborczej nr 8, poprzez wprowadzenie w Załączniku do uchwały następujących zmian:

1)   w obwodzie głosowania nr 7, zwrot „Równoległa 26-42 numery parzyste i 39-77 numery nieparzyste”, zastępuje się zwrotem „Równoległa 20-42 numery parzyste i 39-77 numery nieparzyste”,

2)   w obwodzie głosowania nr 8 zwrot „ul. Świerczewskiego 174”, zastępuje się zwrotem „ul. Rostków 7”,

3)   w obwodzie nr 16, po zwrocie „Michała Grażyńskiego”, dodaje się zwrot „PCK”.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

 

§ 3.

 

Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Bielsku-Białej.

 

§ 4.

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.

 

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uzasadnienie do projektu uchwały

           

Zgodnie z brzmieniem art. 12 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. roku –
Kodeks Wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.), głosowanie w wyborach przeprowadza się w stałych i odrębnych obwodach głosowania utworzonych na obszarze gminy. Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój uchwałą nr I.4.2013 z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie podziału miasta Jastrzębie-Zdrój na stałe obwody głosowania, utworzyła 40 stałych obwodów głosowania oraz ustaliła ich granice.

Proponowana zmiana powyższej uchwały, ma na celu dostosowanie opisu granic obwodów głosowania do stanu faktycznego poprzez dopisanie jednej, nowoutworzonej ulicy (ul. Rekreacyjna) oraz aktualizacji opisu numerów nieruchomości w dwóch innych obwodach. Same granice obwodów nie ulegają zmianie.

Podana do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacja o numerach i granicach obwodów głosowania, będzie zawierała ujednoliconą treść opisu granic obwodów wyborczych. (Obwody stałe, łącznie ze zmianami wynikającymi z niniejszej uchwały oraz obwody odrębne).

Zadania wyborcze finansowane są z budżetu państwa.

 

 

Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kucia
Opublikował w BIP: Maciej Gucik
Data opublikowania: 03.09.2014 11:23
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba wyświetleń: 253
Drukuj Zapisz do PDF

Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.