W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI.124.2013 Rady Miasta Jastrzębie – Zdrój z dnia 31 października 2013 r w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej, określenia sposobu...

RSS

 

PROJEKT

 

Uchwała Nr  .........................

Rady Miasta Jastrzębie - Zdrój

z dnia .......................................

 

w sprawie zmiany uchwały nr XVI.124.2013 Rady Miasta Jastrzębie – Zdrój z dnia 31 października 2013 r w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej, określenia sposobu jej poboru i wyznaczenia inkasenta na terenie  miasta Jastrzębie - Zdrój w roku 2014 oraz zwolnienia z opłaty targowej niektórych rodzajów sprzedaży.

 

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art 42  ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami), art. 19 pkt 1 lit. a) oraz pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (jednolity tekst Dz. U. z 2010 r., Nr 95 poz. 613 z późniejszymi zmianami) w oparciu o opinie Komisji,

 

Rada Miasta Jastrzębie - Zdrój

uchwala:

 

§ 1

 

W § 1 ust. 1 uchwały NR XVI.124.2013 Rady Miasta Jastrzębie – Zdrój z dnia 31 października 2013 r w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej, określenia sposobu jej poboru i wyznaczenia inkasenta na terenie  miasta Jastrzębie - Zdrój w roku 2014 oraz zwolnienia z opłaty targowej niektórych rodzajów sprzedaży. (Dz. Urz. Województwa Śląskiego z 2013 r. poz. 6743 z dnia 19 listopada 2013 r.) po pkt 4) dodaje się pkt 5) w brzmieniu:

 

„5) sprzedaż dokonywana w czasie trwania odpustów parafialnych w miejscach wyznaczonych na terenie miasta Jastrzębie – Zdrój, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały, za każdy rozpoczęty 1 m2 zajmowanej powierzchni gruntu - 10,00 zł

 

§ 2

 

W pozostałym zakresie uchwała NR XVI.124.2013 Rady Miasta Jastrzębie – Zdrój z dnia 31 października 2013 r w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej, określenia sposobu jej poboru i wyznaczenia inkasenta na terenie  miasta Jastrzębie - Zdrój w roku 2014 oraz zwolnienia z opłaty targowej niektórych rodzajów sprzedaży, pozostaje bez zmian.

 

§ 3

 

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

w sprawie zmiany uchwały nr XVI.124.2013 Rady Miasta Jastrzębie – Zdrój z dnia 31 października 2013 r w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej, określenia sposobu jej poboru i wyznaczenia inkasenta na terenie  miasta Jastrzębie - Zdrój w roku 2014 oraz zwolnienia z opłaty targowej niektórych rodzajów sprzedaży.

 

 

            Opłata dzienna jest jedną z opłat pobieranych przez miasto w związku z prowadzeniem handlu. Zgodnie art. 15 i art. 16 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (jednolity tekst Dz. U. z 2010 r., Nr 95 poz. 613 z późniejszymi zmianami) opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na szeroko pojętym targowisku. Opłata ma charakter podatku.

            Handlowcy prowadzący handel obwoźny podczas odpustów parafialnych złożyli pismo dotyczące obniżenia obowiązującej w naszym mieście opłaty targowej w wysokości 50,00 zł / 1m2 za handel przy kościołach. Po rozeznaniu wysokości opłat w ościennych miastach, które kształtują się od 3,50 zł do 20,00 zł za 1 m2  zajmowanej powierzchni - proponujemy ustalenie niższej stawki opłaty targowej dla handlu w czasie trwania odpustów w miejscach wyznaczonych na terenie miasta Jastrzębie – Zdrój.

 

 

Załączniki:

Opublikował w BIP: Maciej Gucik
Data opublikowania: 26.06.2014 12:37
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 65
Odpowiedzialny za treść: Marek Krakowski
Opublikował w BIP: Maciej Gucik
Data opublikowania: 26.06.2014 12:37
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba wyświetleń: 228
Drukuj Zapisz do PDF