W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Projekt uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój

RSS

PROJEKT

 

UCHWAŁA  NR ……….. 2014

RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia ………………. 2014 roku

w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój

   Na podstawie art. 234  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zmianami), na wniosek Prezydenta Miasta,

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

u c h w a l a :

§ 1

1.     Terminy obowiązujące w toku prac nad projektem uchwały budżetowej  Miasta Jastrzębie-Zdrój, określone w załączniku Nr 1.

2.     Szczegółowość projektu uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój, określoną w załączniku Nr 2.

3.     Wymogi dotyczące uzasadnienia i  materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej, określone w załączniku Nr 3.

§ 2

Traci moc uchwała Nr XII.77.2013 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 czerwca 2013 roku  w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie Zdrój.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi  Miasta i Przewodniczącemu Rady Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uzasadnienie

 

     W związku z podjęciem przez Radę Miasta Jastrzębie-Zdrój w dniu 28 listopada 2013 roku Uchwały Nr XVII.151.2013 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Jastrzębia-Zdroju dotyczących budżetu obywatelskiego Miasta Jastrzębie-Zdrój, proponuje się dokonać zmiany obowiązującej uchwały regulującej tryb prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta w celu wyodrębnienia w projekcie uchwały budżetowej budżetu obywatelskiego.

Zmiany te polegają na wprowadzeniu do Załącznika Nr 1 zapisu dotyczącego terminu przekazania do Urzędu Miasta uchwał w sprawie wyboru zadania do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego, formularzy zgłoszeniowych wraz z projektem zadania, kartę weryfikacji projektu oraz terminu sporządzenia materiałów planistycznych w zakresie budżetu obywatelskiego do projektu budżetu Miasta.

 

Proponuje się również wprowadzenie zmian w Załączniku Nr 2 w zakresie szczegółowości projektu uchwały budżetowej polegającej na:

-     rozszerzeniu katalogu szczególnych zasad wykonywania budżetu Miasta, o zasadę finansowania zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, wynikającą z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

-     dopisaniu załącznika o planowanych wydatkach budżetu obywatelskiego.

 

W związku z powyższymi zmianami, proponuje się uchwalić jednolity tekst uchwały.

Załączniki:

Opublikował w BIP: Maciej Gucik
Data opublikowania: 24.06.2014 15:08
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 90
Odpowiedzialny za treść: Dariusz Holesz
Opublikował w BIP: Maciej Gucik
Data opublikowania: 24.06.2014 15:08
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba wyświetleń: 342
Drukuj Zapisz do PDF