W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Powrót

Przewidywany porządek obrad XV Sesji nadzwyczajnej Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

Wersja strony w formacie XML

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że XV Sesja nadzwyczajna Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój odbędzie się dnia 8 grudnia 2020r., o godz. 15.00 w sali posiedzeń Rady Miasta (129A) Urząd Miasta – Al. Piłsudskiego 60.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji nadzwyczajnej Rady Miasta, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór Komisji uchwał i wniosków.
3. Podjęcie uchwał w sprawach:
 

1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój,

2) zmiany Uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2020 rok,

3) Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021,

4) o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

5) ustalenia obowiązujących w 2021 roku stawek opłat za usunięcie 
i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od jego usunięcia,

6) zmiany uchwały nr XII.119.2016 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 
27 października 2016 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój nowo wybudowanych budynków i budowli zajętych na działalność gospodarczą,

7) rozpatrzenia skargi osoby fizycznej,

8) umorzenia należności budżetowych,

9) umorzenia należności budżetowych,

10) umorzenia należności budżetowych, 

11) ustalenia minimalnej wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych i rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, 

12)  zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, 

13)  wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Jastrzębie-Zdrój a Gminą Mszana w sprawie powierzenia Miastu Jastrzębie-Zdrój realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na świadczeniu usług przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Jastrzębiu-Zdroju na rzecz mieszkańców Gminy Mszana, 

14)  określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez miasto Jastrzębie-Zdrój w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi, 

15) określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przewidziane  dla Miasta Jastrzębie-Zdrój na rok 2020, 

16) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 

17)  umorzenia należności budżetowych,  

18) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Moszczenica o symbolu roboczym M51 w Jastrzębiu-Zdroju, przyjętego Uchwałą Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój Nr XXI/237/2007 z dnia 20 grudnia 2007r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 31, poz. 678 z dnia 21 lutego 2008r., 

19)  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Centrum o symbolu roboczym C83 w Jastrzębiu-Zdroju, przyjętego Uchwałą Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój Nr XII/128/2007 z dnia 
28 czerwca 2007r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 159, poz. 2977 z dnia 24 września 2007r., 

20) wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój odpłatną służebnością gruntową, 

21) ustalenia wysokości cen biletów wstępu na obiekty użyteczności publicznej zarządzane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu-Zdroju, 

22) przyjęcia „Powiatowego Programu dotyczącego Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2020 – 2022”, 

23) wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Jastrzębie-Zdrój, 

24) Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego, 

25) uchwalenia Statutu Miasta Jastrzębie-Zdrój. 4. Zakończenie posiedzenia.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane