W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju za rok 2013

RSS

 Uchwała Nr ..............................

 

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

dnia .......................................

 

 

 

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju za rok 2013

 

    Na podst. art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz.594 z późn. zmian.) w związku z art. 53 ust.1 z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U.2013.330 j.t.)

 

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

uchwala:

§1

1.     Zatwierdzić roczne sprawozdanie finansowe Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu Zdroju
za rok 2013, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

2.     Sprawozdanie finansowe składa się z:

         Bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2013 roku, zamykającego się po stronie aktywów
i pasywów sumą bilansową w wysokości 10.399.090,58 zł

         Rachunku Zysków i strat, sporządzonego w wersji porównawczej na dzień 31.12.2013 roku, zamykającego się stratą netto w wysokości - 35.731,62 zł

         Informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za rok 2013.

 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

 

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Uzasadnienie:

 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 Nr 142, poz.1591, z póź. zmianami) „(...) do wyłącznej właściwości gminy należy stanowienie w innych spawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy”. Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U.2013.330 j.t.) w art. 53 ust.1 „roczne sprawozdanie finansowe jednostki (…) podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.(…)”.

 

Sprawozdanie finansowe Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu Zdroju za rok 2013 zamyka się stratą w wysokości - 35.731,62 zł, na którą wpływ miały przede wszystkim:

 

·         Utworzenie obowiązkowych rezerw na świadczenia pracownicze i pochodne

·         Wzrost kosztów amortyzacji związany z otrzymaniem nowych środków trwałych

·         Wzrost kosztów organizacji imprez kulturalnych związany z organizacją imprez z okazji 50-lecia Miasta Jastrzębie-Zdrój

·         Wzrost kosztów obsługi Kina w związku ze wzrostem przychodów ze sprzedanych biletów 

 

Sprawozdanie finansowe Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu Zdroju za rok 2013 do wglądu
w Biurze Rady Miasta.

 

 

Odpowiedzialny za treść: Rafał Stelmaczonek
Opublikował w BIP: Maciej Gucik
Data opublikowania: 20.05.2014 15:07
Ostatnio zaktualizował: Maciej Gucik
Data ostatniej aktualizacji: 20.05.2014 15:09
Liczba wyświetleń: 211
Drukuj Zapisz do PDF

Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.