W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości stanowiącej własność Miasta Jastrzębie Zdrój zlokalizowanej przy ul. Staszica

RSS

PROJEKT

UCHWAŁA NR..........................

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości stanowiącej własność Miasta Jastrzębie Zdrój zlokalizowanej przy ul. Staszica.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2013 roku nr 97, poz. 594 z późniejszymi zmianami), oraz art. 37 ust 4 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. 2010 nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami).

Rada Miasta Jastrzębie Zdrój uchwala

§1

Wyrazić zgodę na oddanie w najem w drodze bezprzetargowej na okres 5 lat nieruchomość stanowiącą własność Miasta Jastrzębie Zdrój, położoną przy ul. Staszica 8 na działce 833/31 zapisanej w KW 24109-J prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jastrzębiu Zdroju.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2013 roku nr 97, poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz oraz art. 37 ust 4 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. 2010 nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami) wymagana jest uchwała Rady Gminy w sprawie zawarcia kolejnej umowy z byłym najemcą w trybie bezprzetargowym .

Projekt uchwały dotyczy wynajęcia w trybie bezprzetargowym na okres 5 lat nieruchomości przy ul Staszica 8, stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój w celu jej podjęcia zgodnie z art. 37 ust.4 Ustawy o Gospodarce Nieruchomościami. Poprzednia umowa z firmą Jagodex sp. z o.o. została zawarta na okres 3 lat do 31.12.2014 roku, jednakże w związku z brakiem terminowych wpłat zgodnie z § 5 pkt. b umowy najmu została na dzień 02.09.2013 r wypowiedziana i obecnie ww firma zajmuje obiekt bezumownie. Firma Jagodex jest najemcą budynku przy ul Staszica 8 od 1991 roku Aktualnie zatrudnia 46 pracowników, w tym 50% niepełnosprawnych. Od stycznia 2013 r. Jagodex sp. z o.o. Realizuje 2 projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Innowacyjna Gospodarka, objęte dofinansowaniem unijnym, I projekt inwestycyjny - działanie 1.2.4 polegający na uruchomieniu nowoczesnej linii technologicznej i wprowadzeniu do oferty grupy makaronów owsianych. Wartość całkowita projektu wynosi 1 300 000, 00 zł. Dofinansowanie wyniesie ok. 30 %. W ramach dofinansowania firma utworzy 5 nowych miejsc pracy. Drugi projekt pt. Paszport Do Eksportu - działanie 6.1 polegające na zwiększeniu udziału na rynku czeskim, poprzez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu na rynek w latach 2013-2014. Wartość projektu 272 800,00 zł - dofinansowanie wyniesie ok. 50 %. Niezawarcie umowy z firmą Jagodex sp. z o.o. skutkować będzie zerwaniem umów o dofinansowanie.

 

Odpowiedzialny za treść: Beata Olszok
Opublikował w BIP: Katarzyna Abrahamczyk
Data opublikowania: 28.11.2013 11:10
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba wyświetleń: 219
Drukuj Zapisz do PDF

Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.