W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w nieodpłatne użytkowanie Miejskiemu Ośrodkowi Kultury nieruchomości gminnych położonych przy ul. Witczaka 4 i 5a w Jastrzębiu-Zdroju

RSS

U C H W A Ł A  Nr ............................

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia  ………………………..

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w nieodpłatne użytkowanie Miejskiemu Ośrodkowi Kultury nieruchomości gminnych położonych przy ul. Witczaka 4 i 5a w Jastrzębiu-Zdroju

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(j.t. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2010 r. nr 102 poz. 651 z późn. zm.)

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

u c h w a l a

§ 1

Wyrazić zgodę na oddanie Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Jastrzębiu-Zdroju w nieodpłatne użytkowanie na czas nieoznaczony nieruchomości będące własnością Miasta stanowiące działki:

- nr 793/36 o powierzchni 0,0824 ha, obręb Jastrzębie Zdrój, zapisaną w księdze wieczystej nr GL1J/00017664/4, położoną przy ulicy Witczaka 4, zabudowaną budynkiem Galerii Historii Miasta,

- nr 564/18 o powierzchni 0,0439 ha, obręb Jastrzębie Zdrój, zapisaną w księdze wieczystej nr GL1J/00029606/7, położoną przy ulicy Witczaka 5a, zabudowaną budynkiem kawiarenki letniej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

U z a s a d n i e n i e

 

 

Przedmiotem niniejszej uchwały jest ustanowienie uregulowanej formy władania nieruchomości będących własnością Miasta, stanowiących następujące działki:

-      nr 793/36 o powierzchni 0,0824 ha, obręb Jastrzębie Zdrój, położona przy ul. Witczaka 4, zabudowana budynkiem Galerii Historii Miasta,

-      nr 564/18 o powierzchni 0,0439 ha, obręb Jastrzębie Zdrój, położona przy ul. Witczaka 5a, zabudowana budynkiem kawiarenki letniej.

Powyższe nieruchomości administrowane są obecnie przez Miejski Zarząd Nieruchomości. Zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta podjętą na naradzie ogólnej w dniu 23.08.2012 r. postanowiono przekazać przedmiotowe nieruchomości Miejskiemu Ośrodkowi Kultury. Z uwagi na fakt, iż jednostka posiada osobowość prawną brak jest podstaw do ustanowienia na jej rzecz trwałego zarządu. Wobec powyższego celem uregulowania stanu władania zgodnie z wykonywanymi przez Miejski Ośrodek Kultury zadaniami proponuje się ustanowienie nieodpłatnego prawa użytkowania na czas nieoznaczony. Ta forma władania nieruchomością wynika z faktu posiadania przez jednostkę przejmującą osobowości prawnej i powoduje, że Miasto ustanawiając ograniczone prawo rzeczowe nie pozbawia się własności swojego majątku.

Celem skutecznego przeprowadzenia procedury niezbędnym staje się uzyskanie przez Prezydenta Miasta zgody wyrażonej w formie uchwały na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego pozwalającego na oddanie w nieodpłatne użytkowanie Miejskiemu Ośrodkowi Kultury nieruchomości gminnych zabudowanych, położonych w Parku Zdrojowym.

Odpowiedzialny za treść: Daniel Zarzycki
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 26.06.2013 13:44
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba wyświetleń: 173
Drukuj Zapisz do PDF