W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV.191.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2013 rok

RSS

PROJEKT

UCHWAŁA NR                      2013

RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia       czerwca 2013 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XV.191.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2013 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt 4, 9 lit. c, d, e, i, pkt. 10, art. 51 ust 1, art. 58, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku, poz. 594), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz.U. z 2013, poz. 595), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art.221, 222, art. 235-239, 258 ust.1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 roku Nr 157, poz.1240 ze zmianami) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. z 1998 roku Nr 133, poz. 872 ze zmianami), w oparciu o opinie Komisji,

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

u c h w a l a :

§ 1

 

1.   Zmienić źródła pokrycia planowanego deficytu budżetu Miasta na 2013 rok poprzez zwiększenie o kwotę 31 022 zł planowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych i zmniejszenie o kwotę 31 022 zł planowanej do zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

2.   Źródłem pokrycia planowanego deficytu po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 są przychody z tytułu:

1)     nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych w kwocie 73 597 682 zł

2)     spłat pożyczek udzielonych z budżetu Miasta w kwocie 150 000 zł

3)     zaciąganej pożyczki w kwocie w kwocie 559 978 zł.

3.   Plan dla poszczególnych tytułów przychodów i rozchodów określa Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

UZASADNIENIE

                                                                                                                                                                                  

W związku z tym, że wydatki związane z odbiorem technicznym i oddaniem do użytkowania obiektu Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Komunalnych nie stanowią kosztów kwalifikowanych, które można sfinansować z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej konieczne staje się zmniejszenie wartości pożyczki do kwoty 559 978 zł, a wydatki z tego tytułu sfinansować poprzez uruchomienie nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 31 022 zł tj. do pełnej wartości tego zadania.

 

Załączniki:

Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 04.06.2013 14:36
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 70
Odpowiedzialny za treść: Dariusz Holesz
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 04.06.2013 14:36
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba wyświetleń: 138
Drukuj Zapisz do PDF