W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

RSS

 

P R O J E K T

 

UCHWAŁA NR  ……….. 2013

RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia  …. czerwca 2013 roku

w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 9 lit. c, i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku  poz. 594), art. 89 ust.1, pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 roku Nr 157, poz.1240 ze zmianami)

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

u c h w a l a :

§ 1

Zaciągnąć na zasadach preferencyjnych pożyczkę długoterminową w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 559 978 zł.

§ 2

Pożyczkę, o której mowa w § 1 przeznaczyć na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych".

§ 3

1.     Źródłem spłaty pożyczki będą dochody własne budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój.

2.     Pożyczka zostanie spłacona w nieprzekraczalnym terminie do końca grudnia 2016 roku.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr VII.82.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach budżetu roku 2012 w związku z finansowaniem inwestycji pn. „Budowa Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych”.

 § 5

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

U z a s a d n i e n i e

Proponuje się zaciągnięcie pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych".  Oprocentowanej pożyczki wynosić będzie 95% stopy redyskonta weksla liczonej na dzień 1 stycznia każdego roku (w 2012 roku 4,51%, a w 2013 roku 4,28%). W roku 2011 wykonano dokumentację projektową wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz wykonano prace rozbiórkowe budynku i wiaty pod Gminny Punkt Zbierania Odpadów Niebezpiecznych. W latach 2012-2013 wykonano roboty budowlane związane z budową Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych oraz zakupiono pierwsze wyposażenie. Wartość kosztów kwalifikowanych zadania w 2013 roku, które obejmuje pożyczka zmniejszyła się o 31 022 zł  w stosunku do kosztów oszacowanych na podstawie kosztorysów inwestorskich, dlatego konieczne jest podjęcie uchwały z nową wartością pożyczki w wysokości 559 978 zł.

Odpowiedzialny za treść: Dariusz Holesz
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 04.06.2013 14:33
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba wyświetleń: 135
Drukuj Zapisz do PDF