W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Projekt uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój (po autopoprawce)

RSS

 

PROJEKT PO AUTOPOPRAWCE 

 

UCHWAŁA NR            2013

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 23 maja  2013 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Miasta  Jastrzębie-Zdrój   

 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 roku  Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 roku Nr 157, poz.1240 ze zmianami) w związku z art.121 ust.8 oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 roku Nr 157, poz.1241 ze zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 roku poz. 86)

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

u c h w a l a :

§ 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój  wprowadza się następujące zmiany:

1.   załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

2.   załącznik nr 3 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Objaśnienia zmian wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój, zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE:

 

Proponuje się zmienić Wieloletnią Prognozę Finansową w celu: dostosowania do zmienianej uchwały w sprawie budżetu Miasta na 2013 rok, zaktualizowania danych w zakresie przedsięwzięć wieloletnich oraz zaktualizowania prognozowanych budżetów kolejnych lat spowodowanych zmianami budżetu roku 2013.

 

 

  

AUTOPOPRAWKA do projektu Uchwały Rady Miasta  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój przygotowanego na Sesję w dniu 23 maja  2013 roku.

 

   W związku ze  zmianami budżetu Miasta proponowanymi w formie autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta na sesję w dniu 23 maja bieżącego roku oraz zmianami wprowadzonymi zarządzeniami Prezydenta Miasta proponuje się:

1.     W załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Jastrzębie-Zdrój  wprowadzić zmiany wynikające:

1)     z autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2013 rok przygotowanej na sesję w dniu 23 maja  2013 roku polegające na zwiększeniu o kwotę 9 500 zł limitu wydatków bieżących na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej,

2)     ze zmian budżetu wprowadzonych zarządzeniami Prezydenta Miasta w miesiącu maju polegające na:

-         zwiększeniu dochodów o kwotę 893 297 zł, w tym: dochodów bieżących o 662 397 zł oraz dochodów majątkowych o 230 900 zł,

-         zwiększeniu wydatków o kwotę 893 297 zł, w tym: wydatków bieżących o 644 150 zł (z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 74 511 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. 5 100 zł) oraz  wydatków majątkowych o 249 147 zł.

2.     W załączniku nr 3 „Zestawienie przedsięwzięć wieloletnich” wprowadza się zmiany w zakresie wydatków bieżących na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 u.f.p. w przedsięwzięciu pn. „Mam zawód – mam pracę w regionie”,  zwiększa się  w 2013 roku limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków własnych Miasta o kwotę 9 500 zł. Zwiększeniu o 9 500 zł ulega również limit zobowiązań. Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe”  w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie  kształtować będą się w wysokości 2 162 105 zł, a limit  zobowiązań wyniesie  1 872 962 zł. Powyższa zmiana wynika z uznania  przez Lidera Projektu tj. Urząd Marszałkowski  Województwa Śląskiego części wydatków przeznaczonych na zakup biletów miesięcznych na okres luty – maj bieżącego roku za niekwalifikowane.

 

  

PROJEKT 

 

UCHWAŁA NR            2013

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 23 maja  2013 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój   

 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 roku  Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 roku Nr 157, poz.1240 ze zmianami) w związku z art.121 ust.8 oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 roku Nr 157, poz.1241 ze zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 roku poz. 86)

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

u c h w a l a :

§ 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój  wprowadza się następujące zmiany:

1.   załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

2.   załącznik nr 3 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Objaśnienia zmian wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój, zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE:

 

Proponuje się zmienić Wieloletnią Prognozę Finansową w celu: dostosowania do zmienianej uchwały w sprawie budżetu Miasta na 2013 rok, zaktualizowania danych w zakresie przedsięwzięć wieloletnich oraz zaktualizowania prognozowanych budżetów kolejnych lat spowodowanych zmianami budżetu roku 2013.

Załączniki:

Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 07.05.2013 10:27
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 69
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 07.05.2013 10:27
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 74
Odpowiedzialny za treść: Dariusz Holesz
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 07.05.2013 10:27
Ostatnio zaktualizował: Rafał Stelmaczonek
Data ostatniej aktualizacji: 21.05.2013 10:22
Liczba wyświetleń: 167
Drukuj Zapisz do PDF